Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNYALLER VE SİSTEMLERBME4233990Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin 1) Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini, 2) Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini, 3) Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi, 4) Fourier serisi ve dönüşümlerini, 5) Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımı, ve 6) kesikli sistemler için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu amaçlar çerçevesinde öğrencilerin Matlab’ı kullanarak problem çözmelerine imkan tanınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Bilgileri ve Sinyallere Giriş,Temel Sinyaller,Sürekli Zaman Sistemleri ,Evrişim,Fourier Serileri - Sürekli Zaman ,Fourier Dönüşümü : Sürekli Zaman,Laplace Dönüşümü,Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulanışı,Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulamaları,Kesikli Zaman Sinyaller,Kesikli Zaman Sistemler,Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık Zaman,Kesikli Zaman Fourier Dönüşümü,Z-Dönüşümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini anlama12, 17, 21, 9A, E, G
2. Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini gerçekleştirebilmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
3. Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi edinmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
4. Fourier serisi ve dönüşümlerini yerinde kullanabilme yeteneğinin gelişmesi. 12, 17, 21, 9A, E, G
5. Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını öğrenmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
6. Kesikli zaman sistemleri için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamak.9G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Bilgileri ve Sinyallere GirişDers Sunu 1 ve 2, Ders kitabı Bölüm 1 & 2
2Temel SinyallerDers Sunu 3, Ders kitabı Bölüm 1 ve 2
3Sürekli Zaman Sistemleri Ders Sunu 4, Ders kitabı Bölüm 3
4EvrişimDers Sunu 5, Ders Kitabı Bölüm 3
5Fourier Serileri - Sürekli Zaman Ders Sunu 6, Ders Kitabı Bölüm 4
6Fourier Dönüşümü : Sürekli ZamanDers Sunu 7, Ders Kitabı Bölüm 4
7Laplace DönüşümüDers Sunuları 8, Ders Kitabı Bölüm 9
8Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulanışıDers Sunu 9, Ders Kitabı Bölüm 4-6
9Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulamalarıDers Sunu 10, Ders Kitabı Bölüm 4-6
10Kesikli Zaman SinyallerDers Sunuları 11, Ders Kitabı Bölüm 8
11Kesikli Zaman SistemlerDers Sunuları 11, Ders Kitabı Bölüm 9
12Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık ZamanDers Sunu 12, Ders Kitabı Bölüm 10
13Kesikli Zaman Fourier DönüşümüDers Sunu 13, Ders Kitabı Bölüm 11
14Z-DönüşümüDers Sunuları 14, Ders Kitabı Bölüm 12
Kaynak
Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997.
Diğer Sinyal ve Sistem Dersleri MIT Sinyaller ve Sistemler Dersi https://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi915135
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı515
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(234/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNYALLER VE SİSTEMLERBME4233990Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin 1) Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini, 2) Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini, 3) Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi, 4) Fourier serisi ve dönüşümlerini, 5) Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımı, ve 6) kesikli sistemler için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu amaçlar çerçevesinde öğrencilerin Matlab’ı kullanarak problem çözmelerine imkan tanınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Bilgileri ve Sinyallere Giriş,Temel Sinyaller,Sürekli Zaman Sistemleri ,Evrişim,Fourier Serileri - Sürekli Zaman ,Fourier Dönüşümü : Sürekli Zaman,Laplace Dönüşümü,Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulanışı,Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulamaları,Kesikli Zaman Sinyaller,Kesikli Zaman Sistemler,Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık Zaman,Kesikli Zaman Fourier Dönüşümü,Z-Dönüşümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini anlama12, 17, 21, 9A, E, G
2. Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini gerçekleştirebilmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
3. Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi edinmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
4. Fourier serisi ve dönüşümlerini yerinde kullanabilme yeteneğinin gelişmesi. 12, 17, 21, 9A, E, G
5. Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını öğrenmek. 12, 17, 21, 9A, E, G
6. Kesikli zaman sistemleri için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamak.9G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Bilgileri ve Sinyallere GirişDers Sunu 1 ve 2, Ders kitabı Bölüm 1 & 2
2Temel SinyallerDers Sunu 3, Ders kitabı Bölüm 1 ve 2
3Sürekli Zaman Sistemleri Ders Sunu 4, Ders kitabı Bölüm 3
4EvrişimDers Sunu 5, Ders Kitabı Bölüm 3
5Fourier Serileri - Sürekli Zaman Ders Sunu 6, Ders Kitabı Bölüm 4
6Fourier Dönüşümü : Sürekli ZamanDers Sunu 7, Ders Kitabı Bölüm 4
7Laplace DönüşümüDers Sunuları 8, Ders Kitabı Bölüm 9
8Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulanışıDers Sunu 9, Ders Kitabı Bölüm 4-6
9Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulamalarıDers Sunu 10, Ders Kitabı Bölüm 4-6
10Kesikli Zaman SinyallerDers Sunuları 11, Ders Kitabı Bölüm 8
11Kesikli Zaman SistemlerDers Sunuları 11, Ders Kitabı Bölüm 9
12Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık ZamanDers Sunu 12, Ders Kitabı Bölüm 10
13Kesikli Zaman Fourier DönüşümüDers Sunu 13, Ders Kitabı Bölüm 11
14Z-DönüşümüDers Sunuları 14, Ders Kitabı Bölüm 12
Kaynak
Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997.
Diğer Sinyal ve Sistem Dersleri MIT Sinyaller ve Sistemler Dersi https://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48