Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IİGV4111400Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Işık Ateş KIRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, yasal çerçeveler, işverenlerin güvenlik hizmetleri sağlamadaki sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları ile ilgili giderler gibi alanları kapsayan işyeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili konuları kapsar. Ayrıca güvenliği etkileyen risk faktörleri, kişi ve kuruluşlara ilişkin faktörler, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli belgeler gibi konulara genel bir bakış sunulacaktır. Kurs boyunca öğrenciler farklı meslek türlerindeki güvenlik ve sağlık konularını derinlemesine inceleyeceklerdir. Bu ders ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı'na odaklanacak ve öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliğinin hem küresel hem de Türkiye cephesindeki tarihsel gelişimini anlamalarını sağlayacaktır. İş sözleşmeleri, çalışma saatleri, mola hakları ve tatil hakları gibi konuları kapsayan İş Hukukunun temel kavramlarını ele alacaktır. Ders kapsamında OSHA tarafından geliştirilen uluslararası düzenlemeler de incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon,Giriş,Kaza Nedenleri - (1),Kaza Nedenleri - (2),Kaza Nedensellik Teorileri - (1),Kaza Nedensellik Teorileri - (2),Tarafların Rolü,Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (1),Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (2),Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (3),Kazaların Maliyeti - (1),Kazaların Maliyeti - (2),Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (1),Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş sağlığı ve güvenliğini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
İş sağlığı ve güvenliğinin amacını tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
İş sağlığı ve güvenliğinin sanayi devrimi öncesinde, sırasında ve sonrasında tarihsel gelişiminden sonuç çıkarır.10, 13, 14, 16, 9A
Kazaların nedenlerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Kaza nedenselliğine ilişkin teorileri ilişkilendirir.10, 13, 14, 16, 9A
Her bir tarafın güvenlikle ilgili rollerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Türkiye'deki inşaat güvenliği ve sağlığına ilişkin mevzuatı uygular.10, 13, 14, 16, 9A
Diğer ülkelerdeki inşaat güvenliği ve sağlığına ilişkin kanunları tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1OryantasyonDers Notlarını İnceleme
2GirişDers Notlarını İnceleme
3Kaza Nedenleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
4Kaza Nedenleri - (2)Ders Notlarını İnceleme
5Kaza Nedensellik Teorileri - (1)Ders Notlarını İnceleme
6Kaza Nedensellik Teorileri - (2)Ders Notlarını İnceleme
7Tarafların RolüDers Notlarını İnceleme
8Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
9Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (2)Ders Notlarını İnceleme
10Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (3)Ders Notlarını İnceleme
11Kazaların Maliyeti - (1)Ders Notlarını İnceleme
12Kazaların Maliyeti - (2)Ders Notlarını İnceleme
13Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (1)Ders Notlarını İnceleme
14Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (2)Ders Notlarını İnceleme
Kaynak
Goetsch, D. L. (2015). Occupational safety and health for technologists. Pearson Education Limited. Ders Notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IİGV4111400Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Işık Ateş KIRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, yasal çerçeveler, işverenlerin güvenlik hizmetleri sağlamadaki sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları ile ilgili giderler gibi alanları kapsayan işyeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili konuları kapsar. Ayrıca güvenliği etkileyen risk faktörleri, kişi ve kuruluşlara ilişkin faktörler, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli belgeler gibi konulara genel bir bakış sunulacaktır. Kurs boyunca öğrenciler farklı meslek türlerindeki güvenlik ve sağlık konularını derinlemesine inceleyeceklerdir. Bu ders ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı'na odaklanacak ve öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliğinin hem küresel hem de Türkiye cephesindeki tarihsel gelişimini anlamalarını sağlayacaktır. İş sözleşmeleri, çalışma saatleri, mola hakları ve tatil hakları gibi konuları kapsayan İş Hukukunun temel kavramlarını ele alacaktır. Ders kapsamında OSHA tarafından geliştirilen uluslararası düzenlemeler de incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon,Giriş,Kaza Nedenleri - (1),Kaza Nedenleri - (2),Kaza Nedensellik Teorileri - (1),Kaza Nedensellik Teorileri - (2),Tarafların Rolü,Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (1),Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (2),Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (3),Kazaların Maliyeti - (1),Kazaların Maliyeti - (2),Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (1),Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş sağlığı ve güvenliğini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
İş sağlığı ve güvenliğinin amacını tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
İş sağlığı ve güvenliğinin sanayi devrimi öncesinde, sırasında ve sonrasında tarihsel gelişiminden sonuç çıkarır.10, 13, 14, 16, 9A
Kazaların nedenlerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Kaza nedenselliğine ilişkin teorileri ilişkilendirir.10, 13, 14, 16, 9A
Her bir tarafın güvenlikle ilgili rollerini tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Türkiye'deki inşaat güvenliği ve sağlığına ilişkin mevzuatı uygular.10, 13, 14, 16, 9A
Diğer ülkelerdeki inşaat güvenliği ve sağlığına ilişkin kanunları tanımlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1OryantasyonDers Notlarını İnceleme
2GirişDers Notlarını İnceleme
3Kaza Nedenleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
4Kaza Nedenleri - (2)Ders Notlarını İnceleme
5Kaza Nedensellik Teorileri - (1)Ders Notlarını İnceleme
6Kaza Nedensellik Teorileri - (2)Ders Notlarını İnceleme
7Tarafların RolüDers Notlarını İnceleme
8Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
9Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (2)Ders Notlarını İnceleme
10Türkiye'de İş Güvenlik Kanunu ve Düzenlemeleri - (3)Ders Notlarını İnceleme
11Kazaların Maliyeti - (1)Ders Notlarını İnceleme
12Kazaların Maliyeti - (2)Ders Notlarını İnceleme
13Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (1)Ders Notlarını İnceleme
14Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü - (2)Ders Notlarını İnceleme
Kaynak
Goetsch, D. L. (2015). Occupational safety and health for technologists. Pearson Education Limited. Ders Notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48