Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYABME2221320Bahar Dönemi3+246
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Nihan VERİMLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin temel biyokimya bilgilerinin detaylandırılarak kuvvetlendirilmesihedeflenmektedir. Organizmaları oluşturan temel moleküllerden biri olan suyun yapı ve özelliklerinin anlatılmasıyla başlayan dersimize, amino asitlerin asit/baz karakterleri, protein yapısı, fonksiyon ve saflaştırma yöntemlerinin işlenmesiyle devam edilecektir. Takiben, enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu işlenecektir. Enzim-ligand kompleksinin oluşmasında rol oynayan faktörler irdelenerek, allosteri ve kooperativite hakkında detaylı bilgi verilecektir. Dönem bitiminde, elde edilen bilgi dağarcığı ile biyokimya temelli bazı güncel problemlerin öğrencilerle soru-cevap halinde tartışılması planlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyolojik Bakış Açısından Moleküler Etkileşimler ile Biyokimyaya Giriş,Enerji ve Metabolizmaya Bakış,Karbonhidratlar,Glikojen Metabolizması,Glikoliz,Sitrik Asit Döngüsü,Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon,Enzim Reaksiyonları,Lipidler,Lipid Metabolizması,Amino Asitler,Proteinlerin Yapısı,Fibröz Proteinler,Globüler Proteinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyokimya ile ilgili güncel problemleri analiz eder14, 16, 17, 9A
Biyokimyanın temel kavramlarını ve biyokimya temelli problemleri tanır14, 16, 17, 9A
Protein, karbonhidrat ve lipit gibi temel biyolojik molekülleri tanır14, 16, 17, 9A
Aminoasitlerin asit/baz özellikleri tanır14, 16, 17, 9A
Farklı koşullar altında aminoasitlerin iyonizasyon durumunu tahmin eder.14, 16, 17, 9A
Temel biyokimya kavramlarını test eder 12, 14, 16, 17, 9A
Enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu hakkında bilgilerini kullanara enzimlerin reaksiyondaki rolünü tahmin eder.14, 16, 17, 9A
Enzim-Ligand kompleksinin oluşmasında rol oynayan faktörleri analiz eder14, 16, 17, 9A
Protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması hakkında bilgi sahibi olarak, ilgili hastalıkların ortaya çıkma nedenlerini değerlendirir.14, 16, 17, 9A
Deney sonuçlarını analiz ederek kendi cümleleri ile raporlar14, 16, 17, 9A
Bilgisayar teknolojilerini sonuçları analiz etmek için kullanır14, 16, 17, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyolojik Bakış Açısından Moleküler Etkileşimler ile Biyokimyaya GirişDers notlarını gözden geçirmek
2Enerji ve Metabolizmaya BakışDers notlarını gözden geçirmek
3KarbonhidratlarDers notlarını gözden geçirmek
4Glikojen MetabolizmasıDers notlarını gözden geçirmek
5GlikolizDers notlarını gözden geçirmek
6Sitrik Asit DöngüsüDers notlarını gözden geçirmek
7Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif FosforilasyonDers notlarını gözden geçirmek
8Enzim ReaksiyonlarıDers notlarını gözden geçirmek
9LipidlerDers notlarını gözden geçirmek
10Lipid MetabolizmasıDers notlarını gözden geçirmek
11Amino AsitlerDers notlarını gözden geçirmek
12Proteinlerin YapısıDers notlarını gözden geçirmek
13Fibröz ProteinlerDers notlarını gözden geçirmek
14Globüler ProteinlerDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Principles of Biochemistry - 5 th edition - Laurence A. Moran & Robert A. Horton 2. Biochemistry - 8 th edition- Mary K. Campbell & Shawn O. Farrell.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4520
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYABME2221320Bahar Dönemi3+246
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Nihan VERİMLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin temel biyokimya bilgilerinin detaylandırılarak kuvvetlendirilmesihedeflenmektedir. Organizmaları oluşturan temel moleküllerden biri olan suyun yapı ve özelliklerinin anlatılmasıyla başlayan dersimize, amino asitlerin asit/baz karakterleri, protein yapısı, fonksiyon ve saflaştırma yöntemlerinin işlenmesiyle devam edilecektir. Takiben, enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu işlenecektir. Enzim-ligand kompleksinin oluşmasında rol oynayan faktörler irdelenerek, allosteri ve kooperativite hakkında detaylı bilgi verilecektir. Dönem bitiminde, elde edilen bilgi dağarcığı ile biyokimya temelli bazı güncel problemlerin öğrencilerle soru-cevap halinde tartışılması planlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyolojik Bakış Açısından Moleküler Etkileşimler ile Biyokimyaya Giriş,Enerji ve Metabolizmaya Bakış,Karbonhidratlar,Glikojen Metabolizması,Glikoliz,Sitrik Asit Döngüsü,Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif Fosforilasyon,Enzim Reaksiyonları,Lipidler,Lipid Metabolizması,Amino Asitler,Proteinlerin Yapısı,Fibröz Proteinler,Globüler Proteinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyokimya ile ilgili güncel problemleri analiz eder14, 16, 17, 9A
Biyokimyanın temel kavramlarını ve biyokimya temelli problemleri tanır14, 16, 17, 9A
Protein, karbonhidrat ve lipit gibi temel biyolojik molekülleri tanır14, 16, 17, 9A
Aminoasitlerin asit/baz özellikleri tanır14, 16, 17, 9A
Farklı koşullar altında aminoasitlerin iyonizasyon durumunu tahmin eder.14, 16, 17, 9A
Temel biyokimya kavramlarını test eder 12, 14, 16, 17, 9A
Enzim yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu hakkında bilgilerini kullanara enzimlerin reaksiyondaki rolünü tahmin eder.14, 16, 17, 9A
Enzim-Ligand kompleksinin oluşmasında rol oynayan faktörleri analiz eder14, 16, 17, 9A
Protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması hakkında bilgi sahibi olarak, ilgili hastalıkların ortaya çıkma nedenlerini değerlendirir.14, 16, 17, 9A
Deney sonuçlarını analiz ederek kendi cümleleri ile raporlar14, 16, 17, 9A
Bilgisayar teknolojilerini sonuçları analiz etmek için kullanır14, 16, 17, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyolojik Bakış Açısından Moleküler Etkileşimler ile Biyokimyaya GirişDers notlarını gözden geçirmek
2Enerji ve Metabolizmaya BakışDers notlarını gözden geçirmek
3KarbonhidratlarDers notlarını gözden geçirmek
4Glikojen MetabolizmasıDers notlarını gözden geçirmek
5GlikolizDers notlarını gözden geçirmek
6Sitrik Asit DöngüsüDers notlarını gözden geçirmek
7Elektron Transfer Zinciri ve Oksidatif FosforilasyonDers notlarını gözden geçirmek
8Enzim ReaksiyonlarıDers notlarını gözden geçirmek
9LipidlerDers notlarını gözden geçirmek
10Lipid MetabolizmasıDers notlarını gözden geçirmek
11Amino AsitlerDers notlarını gözden geçirmek
12Proteinlerin YapısıDers notlarını gözden geçirmek
13Fibröz ProteinlerDers notlarını gözden geçirmek
14Globüler ProteinlerDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Principles of Biochemistry - 5 th edition - Laurence A. Moran & Robert A. Horton 2. Biochemistry - 8 th edition- Mary K. Campbell & Shawn O. Farrell.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48