Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMALZEMELERBME3134030Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıBu ders biyomalzemeler, özellikleri ve uygulamaları hakkında temel oluşturmak ve malzemenin vücut ile etkileşiminin yanı sıra biyouyumluluk, biyobozunurluk, toksisite gibi kavramların anlaşılması için tasarlanmıştır. Biyomalzemenin yüzey özellikleri, işlenmesi, bozunması, doku etkileşimi ve klinik kullanımı güncel uygulamaları üzerinden değerlendirilerek verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomalzemelere Giriş ve Tarihsel Gelişimi,Biyomalzemelerin Mekanik ve Yüzey Özellikleri,Polimerik Biyomalzemeler,Polimerik Biyomalzemeler, Dental Biyomalzemeler ve Hidrojeller,Biyomalzemelerin Bozunması,Metalik Biyomalzemeler,Seramik Biyomalzemeler,Kompozit Biyomalzemeler,Mikro ve Nanoparçaçıklar,Biyomalzemelerin İşlenmesi,Biyomalzeme-Protein Etkileşimi,Biyomalzeme-Vücut Etkileşimi,Biyomalzemelerin Test Edilmesi,Biyomalzemelerin Üretim Döngüsü ve Ticarileştirilme Süreci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyomalzemeleri ve temel özelliklerini tanımlar10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Biyomalzemeleri yapı iliskisine göre sınıflandırır10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Modern teknikler ile biyomalzemelerin karakterizasyonunu değerlendirir10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Biyomalzeme ile vücut arasındaki ilişkiyi değerlendirir10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Uygulama alanına göre biyomalzemeleri kıyaslar 10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Belirli bir kullanım amacına yönelik biyomalzeme önerir10, 14, 16, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomalzemelere Giriş ve Tarihsel GelişimiDers notlarını gözden geçirmek
2Biyomalzemelerin Mekanik ve Yüzey ÖzellikleriDers notlarını gözden geçirmek
3Polimerik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
4Polimerik Biyomalzemeler, Dental Biyomalzemeler ve HidrojellerDers notlarını gözden geçirmek
5Biyomalzemelerin BozunmasıDers notlarını gözden geçirmek
6Metalik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
7Seramik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
8Kompozit BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
9Mikro ve NanoparçaçıklarDers notlarını gözden geçirmek
10Biyomalzemelerin İşlenmesiDers notlarını gözden geçirmek
11Biyomalzeme-Protein EtkileşimiDers notlarını gözden geçirmek
12Biyomalzeme-Vücut EtkileşimiDers notlarını gözden geçirmek
13Biyomalzemelerin Test EdilmesiDers notlarını gözden geçirmek
14Biyomalzemelerin Üretim Döngüsü ve Ticarileştirilme SüreciDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
1. Biomaterials Science, An introduction to Materials in Medicine- B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons Ders notlari ve sunumlar
1. Biomaterials Science, An introduction to Materials in Medicine- B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons 2. “Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine”, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemans, Academic Press, 1996

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41872
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10110
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)188
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(188/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMALZEMELERBME3134030Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıBu ders biyomalzemeler, özellikleri ve uygulamaları hakkında temel oluşturmak ve malzemenin vücut ile etkileşiminin yanı sıra biyouyumluluk, biyobozunurluk, toksisite gibi kavramların anlaşılması için tasarlanmıştır. Biyomalzemenin yüzey özellikleri, işlenmesi, bozunması, doku etkileşimi ve klinik kullanımı güncel uygulamaları üzerinden değerlendirilerek verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomalzemelere Giriş ve Tarihsel Gelişimi,Biyomalzemelerin Mekanik ve Yüzey Özellikleri,Polimerik Biyomalzemeler,Polimerik Biyomalzemeler, Dental Biyomalzemeler ve Hidrojeller,Biyomalzemelerin Bozunması,Metalik Biyomalzemeler,Seramik Biyomalzemeler,Kompozit Biyomalzemeler,Mikro ve Nanoparçaçıklar,Biyomalzemelerin İşlenmesi,Biyomalzeme-Protein Etkileşimi,Biyomalzeme-Vücut Etkileşimi,Biyomalzemelerin Test Edilmesi,Biyomalzemelerin Üretim Döngüsü ve Ticarileştirilme Süreci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyomalzemeleri ve temel özelliklerini tanımlar10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Biyomalzemeleri yapı iliskisine göre sınıflandırır10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Modern teknikler ile biyomalzemelerin karakterizasyonunu değerlendirir10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Biyomalzeme ile vücut arasındaki ilişkiyi değerlendirir10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Uygulama alanına göre biyomalzemeleri kıyaslar 10, 14, 16, 37, 9A, E, G
Belirli bir kullanım amacına yönelik biyomalzeme önerir10, 14, 16, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomalzemelere Giriş ve Tarihsel GelişimiDers notlarını gözden geçirmek
2Biyomalzemelerin Mekanik ve Yüzey ÖzellikleriDers notlarını gözden geçirmek
3Polimerik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
4Polimerik Biyomalzemeler, Dental Biyomalzemeler ve HidrojellerDers notlarını gözden geçirmek
5Biyomalzemelerin BozunmasıDers notlarını gözden geçirmek
6Metalik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
7Seramik BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
8Kompozit BiyomalzemelerDers notlarını gözden geçirmek
9Mikro ve NanoparçaçıklarDers notlarını gözden geçirmek
10Biyomalzemelerin İşlenmesiDers notlarını gözden geçirmek
11Biyomalzeme-Protein EtkileşimiDers notlarını gözden geçirmek
12Biyomalzeme-Vücut EtkileşimiDers notlarını gözden geçirmek
13Biyomalzemelerin Test EdilmesiDers notlarını gözden geçirmek
14Biyomalzemelerin Üretim Döngüsü ve Ticarileştirilme SüreciDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
1. Biomaterials Science, An introduction to Materials in Medicine- B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons Ders notlari ve sunumlar
1. Biomaterials Science, An introduction to Materials in Medicine- B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons 2. “Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine”, B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemans, Academic Press, 1996

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48