Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROİŞLEMCİLERBME2220530Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mikroişlemci mimarilerini ve mikroişlemci temelli sistem tasarım temellerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş- Sayı Sistemleri,Bilgisayar Yapısı - Bellek,Bellek Tasarımı,Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni,Adresleme Yöntemleri,Buyruklar I,Buyruklar II,Paralel İletişim Arabirimi,Seri İletişim Arabirimi,Altprogram,Kesme,Yığın,Yazılım uygulamaları,Mikroişlemcili sistem geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroişlemcilerin çalışma prensiplerini tartışır10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 8, 9A
2. Mikroişlemci kullanarak sayısal sistemler tasarlar14, 17, 19, 21, 5, 6, 9A
3. Gerçek-zamanlı sistem tasarlar10, 12, 14, 16, 17, 19, 6, 8, 9A
4. Giriş-çıkış arayüzünü kullanarak sistem tasarlar.10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 5, 9A, E
5. Mikroişlemcilerde kesme kullanarak sistemler tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş- Sayı Sistemleri
2Bilgisayar Yapısı - Bellek
3Bellek Tasarımı
4Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni
5Adresleme Yöntemleri
6Buyruklar I
7Buyruklar II
8Paralel İletişim Arabirimi
9Seri İletişim Arabirimi
10Altprogram
11Kesme
12Yığın
13Yazılım uygulamaları
14Mikroişlemcili sistem geliştirme
Kaynak
1. PIC16F87XA Data Sheet 2. MPLAB X IDE User's Guide 3. MPLAB XC8 C Compiler User's Guide 4. Timothy D. Green, Embedded Systems Programming with the PIC16f877. 5. Nursel Ak, Herkes için PIC Programlama, Alfa, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8432
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı17070
Genel Sınav ve Hazırlığı18585
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(229/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROİŞLEMCİLERBME2220530Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı mikroişlemci mimarilerini ve mikroişlemci temelli sistem tasarım temellerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş- Sayı Sistemleri,Bilgisayar Yapısı - Bellek,Bellek Tasarımı,Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni,Adresleme Yöntemleri,Buyruklar I,Buyruklar II,Paralel İletişim Arabirimi,Seri İletişim Arabirimi,Altprogram,Kesme,Yığın,Yazılım uygulamaları,Mikroişlemcili sistem geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroişlemcilerin çalışma prensiplerini tartışır10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 8, 9A
2. Mikroişlemci kullanarak sayısal sistemler tasarlar14, 17, 19, 21, 5, 6, 9A
3. Gerçek-zamanlı sistem tasarlar10, 12, 14, 16, 17, 19, 6, 8, 9A
4. Giriş-çıkış arayüzünü kullanarak sistem tasarlar.10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 5, 9A, E
5. Mikroişlemcilerde kesme kullanarak sistemler tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş- Sayı Sistemleri
2Bilgisayar Yapısı - Bellek
3Bellek Tasarımı
4Merkezi İşlem Birimi Yapısı - Buyruk Düzeni
5Adresleme Yöntemleri
6Buyruklar I
7Buyruklar II
8Paralel İletişim Arabirimi
9Seri İletişim Arabirimi
10Altprogram
11Kesme
12Yığın
13Yazılım uygulamaları
14Mikroişlemcili sistem geliştirme
Kaynak
1. PIC16F87XA Data Sheet 2. MPLAB X IDE User's Guide 3. MPLAB XC8 C Compiler User's Guide 4. Timothy D. Green, Embedded Systems Programming with the PIC16f877. 5. Nursel Ak, Herkes için PIC Programlama, Alfa, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48