Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİBME4268020Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, insan-bilgisayar etkileşimindeki temel kavramları, temel teorileri ve güncel araştırmaları kapsar. Konular, bilgisayar arayüzlerinde ilkeler, teoriler, metodolojiler, tasarım, uygulama, değerlendirme ve araştırmayı içerir. Bu dersin amaçları şunlardır: • öğrencileri insan bilgisayar etkileşiminin temel kavramlarıyla tanıştırmak • öğrencileri bilgisayar arayüzü tasarımındaki teori ve ilkelerle tanıştırmak • öğrencilerin bilgisayar yazılımı için kullanıcı çalışmaları tasarlama, yürütme ve analiz etme becerilerini geliştirmek • öğrencilere kullanıcı arayüzleri için tasarım süreci hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Etkileşimli Tasarım Nedir?,Etkileşim Tasarımı Süreci, Etkileşimi Kavramsallaştırma,Bilişsel Yönler,Arayüzler I,Arayüzler II,Gereksinimleri Keşfetmek,Veri Toplama,Veri Analizi, Yorumlama ve Sunum,Dönem Ortası Sunum,Tasarım, Prototipleme ve Yapım,Farklı Ölçeklerde Veri, Uygulamada Etkileşim Tasarımı,Değerlendirmeye Giriş, Değerlendirme Çalışmaları: Kontrollü Ortamlardan Doğal Ortamlara,Değerlendirme: Denetim, Analitik ve Modeller,Sosyal Etkileşim, Duygusal Etkileşim ve Son Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan bilgisayar etkileşimindeki temel kavramları uygular
Bilgisayar arayüzü için kullanıcı deneyleri tasarlar ve yürütür
Kullanıcı deneylerinden toplanan verileri analiz eder
Gerçekçi kısıtlamalar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bilgisayar arayüzleri tasarlar
Paydaşlarla etkili iletişim kurar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etkileşimli Tasarım Nedir?
2Etkileşim Tasarımı Süreci, Etkileşimi Kavramsallaştırma
3Bilişsel Yönler
4Arayüzler I
5Arayüzler II
6Gereksinimleri Keşfetmek
7Veri Toplama
8Veri Analizi, Yorumlama ve Sunum
9Dönem Ortası Sunum
10Tasarım, Prototipleme ve Yapım
11Farklı Ölçeklerde Veri, Uygulamada Etkileşim Tasarımı
12Değerlendirmeye Giriş, Değerlendirme Çalışmaları: Kontrollü Ortamlardan Doğal Ortamlara
13Değerlendirme: Denetim, Analitik ve Modeller
14Sosyal Etkileşim, Duygusal Etkileşim ve Son Sunum
Kaynak
Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction by Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jennifer Preece (5th edition, 2019)
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12672
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN MAKİNE ETKİLEŞİMİBME4268020Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, insan-bilgisayar etkileşimindeki temel kavramları, temel teorileri ve güncel araştırmaları kapsar. Konular, bilgisayar arayüzlerinde ilkeler, teoriler, metodolojiler, tasarım, uygulama, değerlendirme ve araştırmayı içerir. Bu dersin amaçları şunlardır: • öğrencileri insan bilgisayar etkileşiminin temel kavramlarıyla tanıştırmak • öğrencileri bilgisayar arayüzü tasarımındaki teori ve ilkelerle tanıştırmak • öğrencilerin bilgisayar yazılımı için kullanıcı çalışmaları tasarlama, yürütme ve analiz etme becerilerini geliştirmek • öğrencilere kullanıcı arayüzleri için tasarım süreci hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Etkileşimli Tasarım Nedir?,Etkileşim Tasarımı Süreci, Etkileşimi Kavramsallaştırma,Bilişsel Yönler,Arayüzler I,Arayüzler II,Gereksinimleri Keşfetmek,Veri Toplama,Veri Analizi, Yorumlama ve Sunum,Dönem Ortası Sunum,Tasarım, Prototipleme ve Yapım,Farklı Ölçeklerde Veri, Uygulamada Etkileşim Tasarımı,Değerlendirmeye Giriş, Değerlendirme Çalışmaları: Kontrollü Ortamlardan Doğal Ortamlara,Değerlendirme: Denetim, Analitik ve Modeller,Sosyal Etkileşim, Duygusal Etkileşim ve Son Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan bilgisayar etkileşimindeki temel kavramları uygular
Bilgisayar arayüzü için kullanıcı deneyleri tasarlar ve yürütür
Kullanıcı deneylerinden toplanan verileri analiz eder
Gerçekçi kısıtlamalar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bilgisayar arayüzleri tasarlar
Paydaşlarla etkili iletişim kurar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etkileşimli Tasarım Nedir?
2Etkileşim Tasarımı Süreci, Etkileşimi Kavramsallaştırma
3Bilişsel Yönler
4Arayüzler I
5Arayüzler II
6Gereksinimleri Keşfetmek
7Veri Toplama
8Veri Analizi, Yorumlama ve Sunum
9Dönem Ortası Sunum
10Tasarım, Prototipleme ve Yapım
11Farklı Ölçeklerde Veri, Uygulamada Etkileşim Tasarımı
12Değerlendirmeye Giriş, Değerlendirme Çalışmaları: Kontrollü Ortamlardan Doğal Ortamlara
13Değerlendirme: Denetim, Analitik ve Modeller
14Sosyal Etkileşim, Duygusal Etkileşim ve Son Sunum
Kaynak
Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction by Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jennifer Preece (5th edition, 2019)
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48