Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTONİK VE ELEKTRO-OPTİĞİN TEMELLERİBME3113194Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin ışın ve dalga olan temel optik teorilerini öğrenerek optik sistem modelleme ve analizinde kullanabilir olmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanında öğrenciler girişim, eş uyum, kırınım ve holografi konularında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Işığın Doğası ve Geometrik Optik,Optik Enstrümentasyon,Lazerlerin Özellikleri ve Dalga Denklemleri,Dalgaların Süperpozisyonu,Işığın girişim ve Optik Girişimölçümü,Eş Uyum,Fiber Optiği,Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım Izgarası,Fresnel Kırınımı,Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın Üretimi,Holografi,Optik Dedektörler ve Ekranlar,Paraksiyel Optikte Matris Yöntemler,Aberasyon Teorisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Optik enstrümanların tasarım ve analizlerini yapar12, 9A, E, F
Elektro optik cihazların (kaynaklar, modülatörler ve algılayıcılar) çalışma prensiplerini açıklar12, 9A, E, F
Eşfazlı optik sistemleri anlayabilmek için girişim ve kırınım prensiplerini uygular12, 9A, E, F
Optik enstrümanların prototiplerini kurar12, 9A, E, F
Lazer diyotları, LEDleri ve fotodiyotları karakterize edip arayüzlerini geliştirir 12, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Işığın Doğası ve Geometrik OptikDers notlarının okunması
2Optik EnstrümentasyonDers notlarının okunması
3Lazerlerin Özellikleri ve Dalga DenklemleriDers notlarının okunması
4Dalgaların SüperpozisyonuDers notlarının okunması
5Işığın girişim ve Optik GirişimölçümüDers notlarının okunması
6Eş UyumDers notlarının okunması
7Fiber OptiğiDers notlarının okunması
8Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım IzgarasıDers notlarının okunması
9Fresnel KırınımıDers notlarının okunması
10Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın ÜretimiDers notlarının okunması
11HolografiDers notlarının okunması
12Optik Dedektörler ve EkranlarDers notlarının okunması
13Paraksiyel Optikte Matris YöntemlerDers notlarının okunması
14Aberasyon TeorisiDers notlarının okunması
Kaynak
Frank Pedrotti, Leno M. Pedrotti, and Leno S. Pedrotti, Introduction to Optics, Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
Eugene Hecht,Optics, 4th Ed. Addison-Wesley, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14684
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı616
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FOTONİK VE ELEKTRO-OPTİĞİN TEMELLERİBME3113194Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin ışın ve dalga olan temel optik teorilerini öğrenerek optik sistem modelleme ve analizinde kullanabilir olmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanında öğrenciler girişim, eş uyum, kırınım ve holografi konularında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Işığın Doğası ve Geometrik Optik,Optik Enstrümentasyon,Lazerlerin Özellikleri ve Dalga Denklemleri,Dalgaların Süperpozisyonu,Işığın girişim ve Optik Girişimölçümü,Eş Uyum,Fiber Optiği,Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım Izgarası,Fresnel Kırınımı,Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın Üretimi,Holografi,Optik Dedektörler ve Ekranlar,Paraksiyel Optikte Matris Yöntemler,Aberasyon Teorisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Optik enstrümanların tasarım ve analizlerini yapar12, 9A, E, F
Elektro optik cihazların (kaynaklar, modülatörler ve algılayıcılar) çalışma prensiplerini açıklar12, 9A, E, F
Eşfazlı optik sistemleri anlayabilmek için girişim ve kırınım prensiplerini uygular12, 9A, E, F
Optik enstrümanların prototiplerini kurar12, 9A, E, F
Lazer diyotları, LEDleri ve fotodiyotları karakterize edip arayüzlerini geliştirir 12, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Işığın Doğası ve Geometrik OptikDers notlarının okunması
2Optik EnstrümentasyonDers notlarının okunması
3Lazerlerin Özellikleri ve Dalga DenklemleriDers notlarının okunması
4Dalgaların SüperpozisyonuDers notlarının okunması
5Işığın girişim ve Optik GirişimölçümüDers notlarının okunması
6Eş UyumDers notlarının okunması
7Fiber OptiğiDers notlarının okunması
8Fraunhofer Kırınımı ve Kırınım IzgarasıDers notlarının okunması
9Fresnel KırınımıDers notlarının okunması
10Kutupluluğun Matris Uygulaması, Kutuplu Işığın ÜretimiDers notlarının okunması
11HolografiDers notlarının okunması
12Optik Dedektörler ve EkranlarDers notlarının okunması
13Paraksiyel Optikte Matris YöntemlerDers notlarının okunması
14Aberasyon TeorisiDers notlarının okunması
Kaynak
Frank Pedrotti, Leno M. Pedrotti, and Leno S. Pedrotti, Introduction to Optics, Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
Eugene Hecht,Optics, 4th Ed. Addison-Wesley, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48