Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NANOBİYOTEKNOLOJİBME4249550Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Biyoteknoloji ve 21. yüzyıl uygulamaları bağlamında eleştirel düşünme, mantık ve planlama becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Kapsam dahilinde, özellikle genetik mühendisliği, tıp, tarım, endüstri, biyoenerji ve biyomedikal mühendisliği alanlarında biyoteknolojinin ve uygulamalarının yeri incelenecektir. Ders içeriğinin amacı, biyomedikal mühendisliği alanındaki biyoteknoloji araştırmalarını yürütmede öğrencilere daha geniş değerlendirme, analiz etme ve uygulama becerisi aşılamak; lisansüstü öğrencilerin mevcut veya gelecekteki çalışmalarında biyoteknolojide uygulanan yöntemleri kullanma becerisi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyoteknoloji: Tanımı, Konsepti, Günümüz ve Gelecekteki Yeri,Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi ,Hücre Kültürü: 2D ve 3D Yöntemler,Mikroakışkanların 3-Boyutlu Hücre Kültürü Uygulamalarında Kullanımı: Lab-On-A-Chip ve Body-On-A-Chip Teknolojileri,Doku Mühendisliği Uygulamaları,Nanobiyoteknoloji: Giriş,Nanoteknolojinin Tedavi Alanında Kullanımı: İlaç İletim Sistemleri / Nanoilaç,Karakterizasyon ve Görüntüleme Teknikleri: TEM, SEM, AFM ,Molekül-Molekül Etkileşimleri: SPR ve QCM Teknikleri,Hücre Membranı Proteinleri: Faj Gösterimi Tekniği,Gen Terapisi ve Gen Susturma: Alternatif Teknikler ,Endüstriyel Biyoteknolojiye Genel Bakış: Fermentasyon / Bioproses Teknikleri,Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesi,Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyonanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji terimlerini tanır10, 14, 16, 9A
Recombinant DNA teknolojilerini tanır14, 16, 9A
2D ve 3D Hücre Kültürü yöntemelerini tanır10, 14, 16, 9A
Nanoilaç kullanımını örneklendirir10, 14, 16, 9A, F
Teşhis ve tedavide nanomalzeme kullanımını değerlendirir10, 14, 16, 9A, F
Doku mühendisliği uygulamalarını tanır10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyoteknoloji: Tanımı, Konsepti, Günümüz ve Gelecekteki YeriDers notlarını gözden geçirmek
2Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi Ders notlarını gözden geçirmek
3Hücre Kültürü: 2D ve 3D YöntemlerDers notlarını gözden geçirmek
4Mikroakışkanların 3-Boyutlu Hücre Kültürü Uygulamalarında Kullanımı: Lab-On-A-Chip ve Body-On-A-Chip TeknolojileriDers notlarını gözden geçirmek
5Doku Mühendisliği UygulamalarıDers notlarını gözden geçirmek
6Nanobiyoteknoloji: GirişDers notlarını gözden geçirmek
7Nanoteknolojinin Tedavi Alanında Kullanımı: İlaç İletim Sistemleri / NanoilaçDers notlarını gözden geçirmek
8Karakterizasyon ve Görüntüleme Teknikleri: TEM, SEM, AFM Ders notlarını gözden geçirmek
9Molekül-Molekül Etkileşimleri: SPR ve QCM TeknikleriDers notlarını gözden geçirmek
10Hücre Membranı Proteinleri: Faj Gösterimi TekniğiDers notlarını gözden geçirmek
11Gen Terapisi ve Gen Susturma: Alternatif Teknikler Ders notlarını gözden geçirmek
12Endüstriyel Biyoteknolojiye Genel Bakış: Fermentasyon / Bioproses TeknikleriDers notlarını gözden geçirmek
13Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesiDers notlarını gözden geçirmek
14Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesiDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Godbey W.T., An Introduction to Biotechnlogy: The Science, Technology and Medical Applciations, Woodhead Publishing Series in Biomedicine, Academic Press, Elsevier 2014 Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, John Willey and Sons, 2007 Oliver Kayser, Heribert Warzecha. Pharmaceutical Biotechnology: Drug Discovery and Clinical Applications, Wiley-VCH, 2012 Ghasem Najafpour. Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, 2015 Lee Yuan Kun, Microbial Biotechnology: Principles and Applications, World Scientific, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NANOBİYOTEKNOLOJİBME4249550Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Biyoteknoloji ve 21. yüzyıl uygulamaları bağlamında eleştirel düşünme, mantık ve planlama becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Kapsam dahilinde, özellikle genetik mühendisliği, tıp, tarım, endüstri, biyoenerji ve biyomedikal mühendisliği alanlarında biyoteknolojinin ve uygulamalarının yeri incelenecektir. Ders içeriğinin amacı, biyomedikal mühendisliği alanındaki biyoteknoloji araştırmalarını yürütmede öğrencilere daha geniş değerlendirme, analiz etme ve uygulama becerisi aşılamak; lisansüstü öğrencilerin mevcut veya gelecekteki çalışmalarında biyoteknolojide uygulanan yöntemleri kullanma becerisi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyoteknoloji: Tanımı, Konsepti, Günümüz ve Gelecekteki Yeri,Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi ,Hücre Kültürü: 2D ve 3D Yöntemler,Mikroakışkanların 3-Boyutlu Hücre Kültürü Uygulamalarında Kullanımı: Lab-On-A-Chip ve Body-On-A-Chip Teknolojileri,Doku Mühendisliği Uygulamaları,Nanobiyoteknoloji: Giriş,Nanoteknolojinin Tedavi Alanında Kullanımı: İlaç İletim Sistemleri / Nanoilaç,Karakterizasyon ve Görüntüleme Teknikleri: TEM, SEM, AFM ,Molekül-Molekül Etkileşimleri: SPR ve QCM Teknikleri,Hücre Membranı Proteinleri: Faj Gösterimi Tekniği,Gen Terapisi ve Gen Susturma: Alternatif Teknikler ,Endüstriyel Biyoteknolojiye Genel Bakış: Fermentasyon / Bioproses Teknikleri,Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesi,Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyonanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji terimlerini tanır10, 14, 16, 9A
Recombinant DNA teknolojilerini tanır14, 16, 9A
2D ve 3D Hücre Kültürü yöntemelerini tanır10, 14, 16, 9A
Nanoilaç kullanımını örneklendirir10, 14, 16, 9A, F
Teşhis ve tedavide nanomalzeme kullanımını değerlendirir10, 14, 16, 9A, F
Doku mühendisliği uygulamalarını tanır10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyoteknoloji: Tanımı, Konsepti, Günümüz ve Gelecekteki YeriDers notlarını gözden geçirmek
2Genler ve Gen Manipulasyonu: rekombinant DNA Technolojisi Ders notlarını gözden geçirmek
3Hücre Kültürü: 2D ve 3D YöntemlerDers notlarını gözden geçirmek
4Mikroakışkanların 3-Boyutlu Hücre Kültürü Uygulamalarında Kullanımı: Lab-On-A-Chip ve Body-On-A-Chip TeknolojileriDers notlarını gözden geçirmek
5Doku Mühendisliği UygulamalarıDers notlarını gözden geçirmek
6Nanobiyoteknoloji: GirişDers notlarını gözden geçirmek
7Nanoteknolojinin Tedavi Alanında Kullanımı: İlaç İletim Sistemleri / NanoilaçDers notlarını gözden geçirmek
8Karakterizasyon ve Görüntüleme Teknikleri: TEM, SEM, AFM Ders notlarını gözden geçirmek
9Molekül-Molekül Etkileşimleri: SPR ve QCM TeknikleriDers notlarını gözden geçirmek
10Hücre Membranı Proteinleri: Faj Gösterimi TekniğiDers notlarını gözden geçirmek
11Gen Terapisi ve Gen Susturma: Alternatif Teknikler Ders notlarını gözden geçirmek
12Endüstriyel Biyoteknolojiye Genel Bakış: Fermentasyon / Bioproses TeknikleriDers notlarını gözden geçirmek
13Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesiDers notlarını gözden geçirmek
14Öğrenci Sunumları ve Literatürdeki Araştırma Örneklerinin İncelenmesiDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Godbey W.T., An Introduction to Biotechnlogy: The Science, Technology and Medical Applciations, Woodhead Publishing Series in Biomedicine, Academic Press, Elsevier 2014 Gary Walsh, Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, John Willey and Sons, 2007 Oliver Kayser, Heribert Warzecha. Pharmaceutical Biotechnology: Drug Discovery and Clinical Applications, Wiley-VCH, 2012 Ghasem Najafpour. Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, 2015 Lee Yuan Kun, Microbial Biotechnology: Principles and Applications, World Scientific, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48