Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLERBME2149080Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Afgan ASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Afgan ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOlasılık ve Rassal Değişkenler dersi mühendislik lisans ikinci sınıf (Bilgisayar mühendisliği için 3. sınıf) için olasılık ve rassal değişkenler konusu için bir giriş dersidir. Ders başlangıçta istatistik ve olasılık arasındaki temel farkları ortaya koyduktan sonra, olasılık kavramlarına yoğunlaşır. Olasılık aksiyomları, olasılık yoğunluk fonksiyonları, ortak yoğunluk fonksiyonları, rassal değişkenler ile bunlarla ilgili hususlar dönem boyunca derslerde işlenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe giriş,Temel Olasılık,Şartlı Olasılık,Kesikli rassal değişkenler,Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. ,Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri ,Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam),Sınav Haftası Konu Tekrarı,Sürekli dağılımlar,Çoklu kesikli rassal değişkenler,Çoklu sürekli rassal değişkenler,Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Basit olasılık olayların matematiksel olarak modeller12, 16, 21, 9A, E
Verilen bir olay uzayı için, bu uzaydan oluşan olayların olasılıklarının belirlenmesi, ve rassal değişken modellemesi ile beklenen değerin, standart sapmanın, ve koşullu olasılığın hesaplar12, 16, 21, 9A, E
Kesik ve sürekli rassal değişkenler için matematik modellerinin geliştirir12, 16, 21, 9A, E
En çok kullanılan olasılık dağılımlarının hangi durumlar için kullanılacağının belirler12, 16, 21, 9A, E
Birçok rassal değişkene bağlı yeni bir rassal değişkeni modelleme, bunların ortak olasılık yoğunluk fonksiyonun, koşullu olasılık fonksiyonlarının, ve rassal değişkenlerin dönüşümlerinin tek ve iki boyutta elde eder.12, 16, 21, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe girişDers çizelgesi, Ders Kitabı 1- Bölüm 1, Ders Kitabı 2, Bölüm 1 ve 2
2Temel OlasılıkDers kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 3
3Şartlı OlasılıkDers kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 4
4Kesikli rassal değişkenlerDers kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 5
5Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. Ders kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 6
6Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri Ders kitabı 1-Bölüm 4 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 10
7Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam)Ders Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 10
8Sınav Haftası Konu Tekrarı8. haftaya kadar olan tüm dersler
9Sürekli dağılımlarDers Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 11
10Çoklu kesikli rassal değişkenlerDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 7
11Çoklu sürekli rassal değişkenlerDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 12
12Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 8
13Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
14Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
Kaynak
1. Applied Statistics and Probability for Engineers, Sixth Edition, Douglas C. Montgomery and George C. Runger, ISBN : 13 9781118539712 2. Intuitive Probability and Random Processes Using MatLab - Steven M. Kay, 2016, ISBN-13: 978-0-387-24157-9
1) A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Mc Graw Hill, 1984. 2) Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, Prentice Hall, Third Edition, 2008. 3) A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill , Third Edition,1991

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41560
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)176
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(176/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLERBME2149080Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Afgan ASLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Afgan ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOlasılık ve Rassal Değişkenler dersi mühendislik lisans ikinci sınıf (Bilgisayar mühendisliği için 3. sınıf) için olasılık ve rassal değişkenler konusu için bir giriş dersidir. Ders başlangıçta istatistik ve olasılık arasındaki temel farkları ortaya koyduktan sonra, olasılık kavramlarına yoğunlaşır. Olasılık aksiyomları, olasılık yoğunluk fonksiyonları, ortak yoğunluk fonksiyonları, rassal değişkenler ile bunlarla ilgili hususlar dönem boyunca derslerde işlenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe giriş,Temel Olasılık,Şartlı Olasılık,Kesikli rassal değişkenler,Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. ,Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri ,Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam),Sınav Haftası Konu Tekrarı,Sürekli dağılımlar,Çoklu kesikli rassal değişkenler,Çoklu sürekli rassal değişkenler,Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu,Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Basit olasılık olayların matematiksel olarak modeller12, 16, 21, 9A, E
Verilen bir olay uzayı için, bu uzaydan oluşan olayların olasılıklarının belirlenmesi, ve rassal değişken modellemesi ile beklenen değerin, standart sapmanın, ve koşullu olasılığın hesaplar12, 16, 21, 9A, E
Kesik ve sürekli rassal değişkenler için matematik modellerinin geliştirir12, 16, 21, 9A, E
En çok kullanılan olasılık dağılımlarının hangi durumlar için kullanılacağının belirler12, 16, 21, 9A, E
Birçok rassal değişkene bağlı yeni bir rassal değişkeni modelleme, bunların ortak olasılık yoğunluk fonksiyonun, koşullu olasılık fonksiyonlarının, ve rassal değişkenlerin dönüşümlerinin tek ve iki boyutta elde eder.12, 16, 21, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders bilgisi, Olasılık ve istatistiğe girişDers çizelgesi, Ders Kitabı 1- Bölüm 1, Ders Kitabı 2, Bölüm 1 ve 2
2Temel OlasılıkDers kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 3
3Şartlı OlasılıkDers kitabı 1-Bölüm 2 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 4
4Kesikli rassal değişkenlerDers kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 5
5Kesikli dağılımlar ve istatistikleri. Ders kitabı 1-Bölüm 3 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 6
6Sürekli rassal değişkenler ve istatistikleri Ders kitabı 1-Bölüm 4 ve Ders Kitabı 2-Bölüm 10
7Sürekli rassal değişkenler (Önceki haftadan devam)Ders Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 10
8Sınav Haftası Konu Tekrarı8. haftaya kadar olan tüm dersler
9Sürekli dağılımlarDers Kitabı 1-Bölüm 4, Ders Kitabı 2-Bölüm 11
10Çoklu kesikli rassal değişkenlerDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 7
11Çoklu sürekli rassal değişkenlerDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 12
12Şartlı kesikli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 8
13Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
14Şartlı sürekli olasılık dağılım fonksiyonuDers Kitabı 1-Bölüm 5, Ders Kitabı 2-Bölüm 13
Kaynak
1. Applied Statistics and Probability for Engineers, Sixth Edition, Douglas C. Montgomery and George C. Runger, ISBN : 13 9781118539712 2. Intuitive Probability and Random Processes Using MatLab - Steven M. Kay, 2016, ISBN-13: 978-0-387-24157-9
1) A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Mc Graw Hill, 1984. 2) Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes For Electrical Engineering, Prentice Hall, Third Edition, 2008. 3) A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill , Third Edition,1991

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48