Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOSENSÖRLERBME3234050Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mustafa ERYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTanısal testler, farmasötik araştırmalar ve çevresel izleme uygulamaları bağlamında küçük molekülleri, DNA, proteinleri ve hücreleri tespit etmek için kullanılan temel mühendislik prensipleri. Elektrokimya, flüoresans, akustik ve optikler dahil olmak üzere biyosensör yaklaşımları; transdüser yüzeylere biyomolekül eki için yöntemler de dahil olmak üzere seçici yüzey kimyasının yönleri; bisensör performansının karakterizasyonu; kan glikozu tespiti; floresan DNA mikrodizileri; etiketsiz biyoçipler; boncuk bazlı analiz yöntemleri. Vaka çalışmaları ve ticari biyosensör analizi.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyosensörlere Giriş,Biyolojik biyosensör elemanları,Biyolojik elemanların immobilizasyonu,Elektrokimyasal dönüştürücüler,Optik dönüştürücüler,Piezoelektrik dönüştürücüler,İmmünosensörler,Performans parametreleri,Kırmık-üstü lab biyosensörleri,Nanobiosensörler,Biyosensör uygulamaları,Biyosensörlerin Uygulamaları-II,Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-I,Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Önemli biyosensör gruplarının çalışmasının altında yatan temel konseptleri tanımlar13, 17, 19, 9A, E
Biyosensörlerin karakterizasyonu, karşılaştırılması ve uygulamaya yönelik dizayn eldilmesini tanır13, 17, 19, 9A, E
Biyokimyasal fonksiyonelliğin biyosensör dönüştürücüler ile etkileşiminin değerlendirir13, 17, 19, 9A, E
Tanı testlerinde, yaşam bilimleri araştırma çalışmalarında ve çevresel takipte biyosensör uygulamalarını tanır13, 17, 19, 9A, E
Yeni geliştirilen önemli biyosensör sistemlerine tanır13, 17, 19, 9A
Yeni tanı teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik düşünce yapısı kazanır13, 17, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyosensörlere GirişDers notlarını gözden geçirmek
2Biyolojik biyosensör elemanlarıDers notlarını gözden geçirmek
3Biyolojik elemanların immobilizasyonuDers notlarını gözden geçirmek
4Elektrokimyasal dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
5Optik dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
6Piezoelektrik dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
7İmmünosensörlerDers notlarını gözden geçirmek
8Performans parametreleriDers notlarını gözden geçirmek
9Kırmık-üstü lab biyosensörleriDers notlarını gözden geçirmek
10NanobiosensörlerDers notlarını gözden geçirmek
11Biyosensör uygulamalarıDers notlarını gözden geçirmek
12Biyosensörlerin Uygulamaları-IIDers notlarını gözden geçirmek
13Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-IDers notlarını gözden geçirmek
14Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-IIDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Gennady Evtugyn, "Biosensors: Essentials", Springer, 2014
Jeong-Yeol Yoon, "Introduction to Biosensors", Springer, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme8216
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8864
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı22856
Genel Sınav ve Hazırlığı15353
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)233
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(233/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOSENSÖRLERBME3234050Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mustafa ERYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTanısal testler, farmasötik araştırmalar ve çevresel izleme uygulamaları bağlamında küçük molekülleri, DNA, proteinleri ve hücreleri tespit etmek için kullanılan temel mühendislik prensipleri. Elektrokimya, flüoresans, akustik ve optikler dahil olmak üzere biyosensör yaklaşımları; transdüser yüzeylere biyomolekül eki için yöntemler de dahil olmak üzere seçici yüzey kimyasının yönleri; bisensör performansının karakterizasyonu; kan glikozu tespiti; floresan DNA mikrodizileri; etiketsiz biyoçipler; boncuk bazlı analiz yöntemleri. Vaka çalışmaları ve ticari biyosensör analizi.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyosensörlere Giriş,Biyolojik biyosensör elemanları,Biyolojik elemanların immobilizasyonu,Elektrokimyasal dönüştürücüler,Optik dönüştürücüler,Piezoelektrik dönüştürücüler,İmmünosensörler,Performans parametreleri,Kırmık-üstü lab biyosensörleri,Nanobiosensörler,Biyosensör uygulamaları,Biyosensörlerin Uygulamaları-II,Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-I,Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Önemli biyosensör gruplarının çalışmasının altında yatan temel konseptleri tanımlar13, 17, 19, 9A, E
Biyosensörlerin karakterizasyonu, karşılaştırılması ve uygulamaya yönelik dizayn eldilmesini tanır13, 17, 19, 9A, E
Biyokimyasal fonksiyonelliğin biyosensör dönüştürücüler ile etkileşiminin değerlendirir13, 17, 19, 9A, E
Tanı testlerinde, yaşam bilimleri araştırma çalışmalarında ve çevresel takipte biyosensör uygulamalarını tanır13, 17, 19, 9A, E
Yeni geliştirilen önemli biyosensör sistemlerine tanır13, 17, 19, 9A
Yeni tanı teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik düşünce yapısı kazanır13, 17, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyosensörlere GirişDers notlarını gözden geçirmek
2Biyolojik biyosensör elemanlarıDers notlarını gözden geçirmek
3Biyolojik elemanların immobilizasyonuDers notlarını gözden geçirmek
4Elektrokimyasal dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
5Optik dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
6Piezoelektrik dönüştürücülerDers notlarını gözden geçirmek
7İmmünosensörlerDers notlarını gözden geçirmek
8Performans parametreleriDers notlarını gözden geçirmek
9Kırmık-üstü lab biyosensörleriDers notlarını gözden geçirmek
10NanobiosensörlerDers notlarını gözden geçirmek
11Biyosensör uygulamalarıDers notlarını gözden geçirmek
12Biyosensörlerin Uygulamaları-IIDers notlarını gözden geçirmek
13Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-IDers notlarını gözden geçirmek
14Bükülebilen ve esnetilebilen biyoelektronikler-IIDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
Gennady Evtugyn, "Biosensors: Essentials", Springer, 2014
Jeong-Yeol Yoon, "Introduction to Biosensors", Springer, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48