Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IBME1110745Güz Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge BİÇER ÖDEMİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Afgan ASLAN, Dr.Öğr.Üye. Mohamed Khaled Mohamed Ismaıl KHALIFA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel matematik kavram, metot ve tekniklerini verip; mühendislik alanında ki uygulamalarını öğretmek. Mühendislik alanındaki araştırma ve çalışmalar için alt yapı hazırlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Fonksiyonlar,Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik,Limit ve Süreklilik,Türev,Türev,Türevin Uygulamaları,Türevin Uygulamaları,İntegral,İntegral,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Transendental Fonksiyonlar,Transendental Fonksiyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonları, grafiklerini ve limitlerini grafiksel, sayısal ve cebirsel olarak çözmek için yorumlar. 12, 14, 6, 9A, E
2. Süreklilik ve türevlenebilirlik kavramlarını cebirsel ve ileri düzey fonksiyonlara uygular.12, 14, 6, 9A, E
3. Türev kurallarını kullanarak fonksiyonların türevlerini hesaplar ve fonksiyonun değişim oranları, minimum ve maksimum değerleri, iç ve dış bükey olma durumu ve grafiğini çizme gibi uygulamaları gerçekleştirir.12, 14, 6, 9A, E
4. Belirli ve belirsiz integralleri hesaplamak için Analizin Temel Teoremini ve integrasyon tekniklerini uygular.12, 14, 6, 9A, E
5. Eğriler arasında kalan alanı veya bir cismin hacmini hesaplamak için integrasyon tekniklerini kullanır.12, 14, 6, 9A, E
6. Belirli integral ve genelleştirilmiş (has olmayan) integral kavramlarını karşılaştırır ve hesaplar.12, 14, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1FonksiyonlarKitap Bölümü 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
2FonksiyonlarKitap Bölümleri 1.3, 1.6, 11.1,11.2
3Limit ve SüreklilikKitap Bölümleri 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
4Limit ve SüreklilikKitap Bölümleri 2.5, 2.6
5TürevKitap Bölümleri 3.2, 3.3, 3.4
6TürevKitap Bölümleri 3.5, 3.6, 3.7, 11.2
7Türevin UygulamalarıKitap Bölümleri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
8Türevin UygulamalarıKitap Bölümleri 3.11, 4.4, 4.5
9İntegralKitap Bölümleri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
10İntegralKitap Bölümleri 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
11Belirli İntegrallerin UygulamalarıKitap Bölümü 5.6, 6.1
12Belirli İntegrallerin UygulamalarıKitap Bölümü 6.2, 6.3
13Transendental FonksiyonlarKitap Bölümü 7.1, 7.2
14Transendental FonksiyonlarKitap Bölümü 8.8
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th ed., G. B. Thomas, Jr. and M. D. Weir and J. Hass, Addison-Wesley, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14456
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IBME1110745Güz Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge BİÇER ÖDEMİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Afgan ASLAN, Dr.Öğr.Üye. Mohamed Khaled Mohamed Ismaıl KHALIFA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel matematik kavram, metot ve tekniklerini verip; mühendislik alanında ki uygulamalarını öğretmek. Mühendislik alanındaki araştırma ve çalışmalar için alt yapı hazırlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Fonksiyonlar,Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik,Limit ve Süreklilik,Türev,Türev,Türevin Uygulamaları,Türevin Uygulamaları,İntegral,İntegral,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Transendental Fonksiyonlar,Transendental Fonksiyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonları, grafiklerini ve limitlerini grafiksel, sayısal ve cebirsel olarak çözmek için yorumlar. 12, 14, 6, 9A, E
2. Süreklilik ve türevlenebilirlik kavramlarını cebirsel ve ileri düzey fonksiyonlara uygular.12, 14, 6, 9A, E
3. Türev kurallarını kullanarak fonksiyonların türevlerini hesaplar ve fonksiyonun değişim oranları, minimum ve maksimum değerleri, iç ve dış bükey olma durumu ve grafiğini çizme gibi uygulamaları gerçekleştirir.12, 14, 6, 9A, E
4. Belirli ve belirsiz integralleri hesaplamak için Analizin Temel Teoremini ve integrasyon tekniklerini uygular.12, 14, 6, 9A, E
5. Eğriler arasında kalan alanı veya bir cismin hacmini hesaplamak için integrasyon tekniklerini kullanır.12, 14, 6, 9A, E
6. Belirli integral ve genelleştirilmiş (has olmayan) integral kavramlarını karşılaştırır ve hesaplar.12, 14, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1FonksiyonlarKitap Bölümü 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
2FonksiyonlarKitap Bölümleri 1.3, 1.6, 11.1,11.2
3Limit ve SüreklilikKitap Bölümleri 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
4Limit ve SüreklilikKitap Bölümleri 2.5, 2.6
5TürevKitap Bölümleri 3.2, 3.3, 3.4
6TürevKitap Bölümleri 3.5, 3.6, 3.7, 11.2
7Türevin UygulamalarıKitap Bölümleri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
8Türevin UygulamalarıKitap Bölümleri 3.11, 4.4, 4.5
9İntegralKitap Bölümleri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
10İntegralKitap Bölümleri 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
11Belirli İntegrallerin UygulamalarıKitap Bölümü 5.6, 6.1
12Belirli İntegrallerin UygulamalarıKitap Bölümü 6.2, 6.3
13Transendental FonksiyonlarKitap Bölümü 7.1, 7.2
14Transendental FonksiyonlarKitap Bölümü 8.8
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th ed., G. B. Thomas, Jr. and M. D. Weir and J. Hass, Addison-Wesley, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48