Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNİRBİLİMİNDE MÜHENDİSLİKBME4215535Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, günümüzdeki en popüler araştırma alanlarından biri olan sinirbilimi ile mühendislik öğrencilerini tanıştırmak ve öğrencilerin mühendislik bilgilerini bu alanda kullanmalarına imkân sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinirbiliminde Mühendisliğe Giriş,Sinir hücreleri ve aksiyon potansiyelleri,Beyin ve yapısı,Beyin salınımları ve anlamları,Nörogörüntüleme Yöntemleri: Elektroensefalografi,Ödev açıklamaları,Beyin-bilgisayar arayüzleri,Diğer nörogörüntüleme yöntemleri,Bozucu etkilerle mücadele etmek,Beyin Uyarım Yöntemleri (TACS, TDCS, TMS),Bir Araştırma Deneyi Tasarlamak,İkinci ödevin sunumları (İlk hafta),2. ödevin sunumları (İkinci hafta),2. ödevin sunumları (Üçüncü hafta); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1- Sinirbilimindeki temel kavramları ve beynin fiziksel yapısını genel olarak öğrenir. 2- Beynin ürettiği elektriksel işaret (Elektroensefalogram: EEG) hakkında bilgi sahibi olur. 3- Çeşitli beyin-bilgisayar arayüzlerinin çalışma prensiplerini öğrenir. 4- Farklı nörogörüntüleme ve nörouyarma yöntemlerine aşina olur. 5- Bozucu etkilerin EEG üzerindeki etkisini inceler ve bu etkilerin nasıl giderileceğini öğrenir. 6- Sinirbilimi hakkındaki araştırma makalelerini inceleyip sunma becerisi kazanır. 7- Nörogörüntüleme ile elde edilen işaretlerde yazılım aracılığı ile işaret işleme yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinirbiliminde Mühendisliğe GirişDers izlencesini okuyun
2Sinir hücreleri ve aksiyon potansiyelleriDers notlarını okuyun
3Beyin ve yapısıDers notlarını okuyun
4Beyin salınımları ve anlamlarıDers notlarını okuyun
5Nörogörüntüleme Yöntemleri: ElektroensefalografiDers notlarını okuyun
6Ödev açıklamalarıUygun bir yazılım bulun
7Beyin-bilgisayar arayüzleriDers notlarını okuyun
8Diğer nörogörüntüleme yöntemleriDers notlarını okuyun
9Bozucu etkilerle mücadele etmekDers notlarını okuyun
10Beyin Uyarım Yöntemleri (TACS, TDCS, TMS)Ders notlarını okuyun
11Bir Araştırma Deneyi TasarlamakDers notlarını okuyun
12İkinci ödevin sunumları (İlk hafta)Sunumunuzu sisteme yükleyin
132. ödevin sunumları (İkinci hafta)
142. ödevin sunumları (Üçüncü hafta)
Kaynak
İlgili konulara göre farklı kaynaklardan faydalanılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer13030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNİRBİLİMİNDE MÜHENDİSLİKBME4215535Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zafer İŞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, günümüzdeki en popüler araştırma alanlarından biri olan sinirbilimi ile mühendislik öğrencilerini tanıştırmak ve öğrencilerin mühendislik bilgilerini bu alanda kullanmalarına imkân sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sinirbiliminde Mühendisliğe Giriş,Sinir hücreleri ve aksiyon potansiyelleri,Beyin ve yapısı,Beyin salınımları ve anlamları,Nörogörüntüleme Yöntemleri: Elektroensefalografi,Ödev açıklamaları,Beyin-bilgisayar arayüzleri,Diğer nörogörüntüleme yöntemleri,Bozucu etkilerle mücadele etmek,Beyin Uyarım Yöntemleri (TACS, TDCS, TMS),Bir Araştırma Deneyi Tasarlamak,İkinci ödevin sunumları (İlk hafta),2. ödevin sunumları (İkinci hafta),2. ödevin sunumları (Üçüncü hafta); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1- Sinirbilimindeki temel kavramları ve beynin fiziksel yapısını genel olarak öğrenir. 2- Beynin ürettiği elektriksel işaret (Elektroensefalogram: EEG) hakkında bilgi sahibi olur. 3- Çeşitli beyin-bilgisayar arayüzlerinin çalışma prensiplerini öğrenir. 4- Farklı nörogörüntüleme ve nörouyarma yöntemlerine aşina olur. 5- Bozucu etkilerin EEG üzerindeki etkisini inceler ve bu etkilerin nasıl giderileceğini öğrenir. 6- Sinirbilimi hakkındaki araştırma makalelerini inceleyip sunma becerisi kazanır. 7- Nörogörüntüleme ile elde edilen işaretlerde yazılım aracılığı ile işaret işleme yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sinirbiliminde Mühendisliğe GirişDers izlencesini okuyun
2Sinir hücreleri ve aksiyon potansiyelleriDers notlarını okuyun
3Beyin ve yapısıDers notlarını okuyun
4Beyin salınımları ve anlamlarıDers notlarını okuyun
5Nörogörüntüleme Yöntemleri: ElektroensefalografiDers notlarını okuyun
6Ödev açıklamalarıUygun bir yazılım bulun
7Beyin-bilgisayar arayüzleriDers notlarını okuyun
8Diğer nörogörüntüleme yöntemleriDers notlarını okuyun
9Bozucu etkilerle mücadele etmekDers notlarını okuyun
10Beyin Uyarım Yöntemleri (TACS, TDCS, TMS)Ders notlarını okuyun
11Bir Araştırma Deneyi TasarlamakDers notlarını okuyun
12İkinci ödevin sunumları (İlk hafta)Sunumunuzu sisteme yükleyin
132. ödevin sunumları (İkinci hafta)
142. ödevin sunumları (Üçüncü hafta)
Kaynak
İlgili konulara göre farklı kaynaklardan faydalanılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48