Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROTEİN: YAPI VE FONKSİYONBME3149450Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, proteinin 3-boyutlu yapısı ve bu yapının proteinin fonksiyonu üzerine etkisi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca, yeni fonksiyona sahip proteinler tasarlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Yapısal Prensipler,Protein Katlanma ve Esnekliği,DNA Yapısı,Yapı, Fonksiyon ve Mühendislik,Prokaryot ve ökaryot hücrelerde DNA tanınmasının mekanizması,Enzim Katalizi,Membrane Proteinleri,Signal Transdüksiyonu,Fibroz Proteinler,Yabancı moleküllerin immün sistemi tarafından tanınmasının mekanizması,Sferik viruslerin yapısı,Protein Yapılarının tahmin, dizayn edilme prensipleri,Protein yapılarının belirlenmesi,Seçilmiş Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Protein yapı ve fonksiyon arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.10, 12, 14, 16, 19, 9A, E, F
Belli amaçlar için protein dizayn eder.10, 12, 14, 16, 19, 5, 9A, E, F
Farklı çevresel faktörler altında enzimin kinetiğinin nasıl değişebileceği hakkında yorum yapar.10, 16, 19, 20A, E, F
Moleküler dinamik simülasyonundan elde edilen bilgilerin protein yapı-fonksiyon ilişkisi çerçevesinde analizini yapar.16, 19, 20A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Yapısal Prensipler
2Protein Katlanma ve Esnekliği
3DNA Yapısı
4Yapı, Fonksiyon ve Mühendislik
5Prokaryot ve ökaryot hücrelerde DNA tanınmasının mekanizması
6Enzim Katalizi
7Membrane Proteinleri
8Signal Transdüksiyonu
9Fibroz Proteinler
10Yabancı moleküllerin immün sistemi tarafından tanınmasının mekanizması
11Sferik viruslerin yapısı
12Protein Yapılarının tahmin, dizayn edilme prensipleri
13Protein yapılarının belirlenmesi
14Seçilmiş Konular
Kaynak
Introduction to Protein Structure, 2 nd Edition, Carl Brendon and John Tooze

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROTEİN: YAPI VE FONKSİYONBME3149450Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, proteinin 3-boyutlu yapısı ve bu yapının proteinin fonksiyonu üzerine etkisi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca, yeni fonksiyona sahip proteinler tasarlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Yapısal Prensipler,Protein Katlanma ve Esnekliği,DNA Yapısı,Yapı, Fonksiyon ve Mühendislik,Prokaryot ve ökaryot hücrelerde DNA tanınmasının mekanizması,Enzim Katalizi,Membrane Proteinleri,Signal Transdüksiyonu,Fibroz Proteinler,Yabancı moleküllerin immün sistemi tarafından tanınmasının mekanizması,Sferik viruslerin yapısı,Protein Yapılarının tahmin, dizayn edilme prensipleri,Protein yapılarının belirlenmesi,Seçilmiş Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Protein yapı ve fonksiyon arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.10, 12, 14, 16, 19, 9A, E, F
Belli amaçlar için protein dizayn eder.10, 12, 14, 16, 19, 5, 9A, E, F
Farklı çevresel faktörler altında enzimin kinetiğinin nasıl değişebileceği hakkında yorum yapar.10, 16, 19, 20A, E, F
Moleküler dinamik simülasyonundan elde edilen bilgilerin protein yapı-fonksiyon ilişkisi çerçevesinde analizini yapar.16, 19, 20A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Yapısal Prensipler
2Protein Katlanma ve Esnekliği
3DNA Yapısı
4Yapı, Fonksiyon ve Mühendislik
5Prokaryot ve ökaryot hücrelerde DNA tanınmasının mekanizması
6Enzim Katalizi
7Membrane Proteinleri
8Signal Transdüksiyonu
9Fibroz Proteinler
10Yabancı moleküllerin immün sistemi tarafından tanınmasının mekanizması
11Sferik viruslerin yapısı
12Protein Yapılarının tahmin, dizayn edilme prensipleri
13Protein yapılarının belirlenmesi
14Seçilmiş Konular
Kaynak
Introduction to Protein Structure, 2 nd Edition, Carl Brendon and John Tooze

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48