Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATLAB İLE PROGRAMLAMABME3149090Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi Verenler Abdullah Hulusi KÖKÇAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıProglamlama ve hesaplama ilkelerinin öğretilerek açık kodlu özgün program yazma becerisiyle mühendislik problemlerini çözme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına Giriş,Matlab Hesaplama Çevrelerine Giriş,Değişkenler, İşlemciler ve Basit Çizimler,Algoritmalar ve Mantıki İşlemciler,Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata Kaynakları,Fonksiyonlar,Diziler,Basit Denklem Çözümü,Polinom Örnekleri,Eğri Uydurma Uygulamaları,Ara Değer Tahmini Uygulamaları,Sayısal İntegral Uygulamaları,Sembolik Matematik,Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem Çözümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çağdaş mühendislik problemlerini analiz eder.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Bu problemleri çözüm yollarıyla ilişkilendirir.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik problemlerine çözüm metotları geliştirir.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik tasarımı yapar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Bilimsel rapor hazırlar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik projesi tasarlar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına GirişKitap ve ders notlarını inceleme
2Matlab Hesaplama Çevrelerine GirişKitap ve ders notlarını inceleme
3Değişkenler, İşlemciler ve Basit ÇizimlerKitap ve ders notlarını inceleme
4Algoritmalar ve Mantıki İşlemcilerKitap ve ders notlarını inceleme
5Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata KaynaklarıKitap ve ders notlarını inceleme
6FonksiyonlarKitap ve ders notlarını inceleme
7DizilerKitap ve ders notlarını inceleme
8Basit Denklem ÇözümüKitap ve ders notlarını inceleme
9Polinom ÖrnekleriKitap ve ders notlarını inceleme
10Eğri Uydurma UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
11Ara Değer Tahmini UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
12Sayısal İntegral UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
13Sembolik MatematikKitap ve ders notlarını inceleme
14Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem ÇözümüKitap ve ders notlarını inceleme
Kaynak
William J. Palm, 2005, Introduction to Matlab 7 for Engineers, Mc Graw Hill.
Brian H. Hahn, Daniel T. Valentine, 2017, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Academic Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı326
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATLAB İLE PROGRAMLAMABME3149090Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi Verenler Abdullah Hulusi KÖKÇAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıProglamlama ve hesaplama ilkelerinin öğretilerek açık kodlu özgün program yazma becerisiyle mühendislik problemlerini çözme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına Giriş,Matlab Hesaplama Çevrelerine Giriş,Değişkenler, İşlemciler ve Basit Çizimler,Algoritmalar ve Mantıki İşlemciler,Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata Kaynakları,Fonksiyonlar,Diziler,Basit Denklem Çözümü,Polinom Örnekleri,Eğri Uydurma Uygulamaları,Ara Değer Tahmini Uygulamaları,Sayısal İntegral Uygulamaları,Sembolik Matematik,Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem Çözümü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Çağdaş mühendislik problemlerini analiz eder.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Bu problemleri çözüm yollarıyla ilişkilendirir.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik problemlerine çözüm metotları geliştirir.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik tasarımı yapar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Bilimsel rapor hazırlar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Mühendislik projesi tasarlar.12, 14, 16, 6, 8, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Hesaplamalara ve Mühendislik Hasaplamalarına GirişKitap ve ders notlarını inceleme
2Matlab Hesaplama Çevrelerine GirişKitap ve ders notlarını inceleme
3Değişkenler, İşlemciler ve Basit ÇizimlerKitap ve ders notlarını inceleme
4Algoritmalar ve Mantıki İşlemcilerKitap ve ders notlarını inceleme
5Akış Kontrolü, Hatalar ve Hata KaynaklarıKitap ve ders notlarını inceleme
6FonksiyonlarKitap ve ders notlarını inceleme
7DizilerKitap ve ders notlarını inceleme
8Basit Denklem ÇözümüKitap ve ders notlarını inceleme
9Polinom ÖrnekleriKitap ve ders notlarını inceleme
10Eğri Uydurma UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
11Ara Değer Tahmini UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
12Sayısal İntegral UygulamalarıKitap ve ders notlarını inceleme
13Sembolik MatematikKitap ve ders notlarını inceleme
14Hazır Fonksiyonlar Yardımıyla Adi Diferansiyel Denklem ÇözümüKitap ve ders notlarını inceleme
Kaynak
William J. Palm, 2005, Introduction to Matlab 7 for Engineers, Mc Graw Hill.
Brian H. Hahn, Daniel T. Valentine, 2017, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Academic Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48