Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
POLİMERİK BİYOMALZEMELERBME4249440Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıBu dersin amacı polimerik biyomalzemelerin hazırlanış metotları, modifikasyonları, özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi edindirmektir. Farklı tip polimerlerin sentez, üretim ve uygulama için gerekli fiziksel, ısısal ve mekanik özellikleri detaylı olarak gözden geçirilecektir. Polimerik biyomalzemelerin farklı kullanımları örneklendirirlecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomalzemelere Genel Bakış, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması ve Polimerik Biyomalzemelere Giriş,Polimerlerin Sınıflandırırlması ve Doğal Polimerler,Sentetik Polimerler,Sentetik Polimerler,Polimerlerin Karakterizasyonu,Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri,Polimerlerin Biyouyumluluğu ve Biyobozunurluğu,Yaygın kullanılan Polimerik Biyomalzemeler,İlaç Taşıyıcı Polimerik Biyomalzemeler,Medikal İmplantlar ve Aygıtlar için Polimerik Biyomalzemeler,Doku Mühendisliği için Polimerik Biyomalzemeler,Hidrojeller,Şekil Hafızalı Polimerik Biyomalzemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Polimerik biyomalzemeleri tanır14, 16, 17, 9A, E, F
Polimerlerin genel sentez yollarını ve karakterizasyonu tanır14, 16, 17, 9A, E, F
İstenilen uygulama için gerekli malzeme özelliklerini belirler14, 16, 9A, E, F
Polimerik ilaç taşıma sistemelerinin üstünlük veya eksikliklerini değerlendirebilir.14, 16, 9A, E, F
Belirli bir uygulama için polimerik biyomalzeme önerir.14, 16, 17, 9A, E, F
Hazırlanma metodlarına göre polimerik biyomalzemlerin sahip olabilecekleri özellikleri karşılaştırır. 14, 16, 9A, E, F
Belirli bir problem için polimerik biyomalzemelerden oluşan bir çözüm sistemi tasarlar14, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomalzemelere Genel Bakış, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması ve Polimerik Biyomalzemelere Giriş
2Polimerlerin Sınıflandırırlması ve Doğal Polimerler
3Sentetik Polimerler
4Sentetik Polimerler
5Polimerlerin Karakterizasyonu
6Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri
7Polimerlerin Biyouyumluluğu ve Biyobozunurluğu
8Yaygın kullanılan Polimerik Biyomalzemeler
9İlaç Taşıyıcı Polimerik Biyomalzemeler
10Medikal İmplantlar ve Aygıtlar için Polimerik Biyomalzemeler
11Doku Mühendisliği için Polimerik Biyomalzemeler
12Hidrojeller
14Şekil Hafızalı Polimerik Biyomalzemeler
Kaynak
Polymeric Biomaterials, Revised and Expanded, Severian Dumitriu, 2001 by CRC Press, ISBN 9780824705695
http://pslc.ws/macrog/maindir.htm

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(177/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
POLİMERİK BİYOMALZEMELERBME4249440Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıBu dersin amacı polimerik biyomalzemelerin hazırlanış metotları, modifikasyonları, özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi edindirmektir. Farklı tip polimerlerin sentez, üretim ve uygulama için gerekli fiziksel, ısısal ve mekanik özellikleri detaylı olarak gözden geçirilecektir. Polimerik biyomalzemelerin farklı kullanımları örneklendirirlecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomalzemelere Genel Bakış, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması ve Polimerik Biyomalzemelere Giriş,Polimerlerin Sınıflandırırlması ve Doğal Polimerler,Sentetik Polimerler,Sentetik Polimerler,Polimerlerin Karakterizasyonu,Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri,Polimerlerin Biyouyumluluğu ve Biyobozunurluğu,Yaygın kullanılan Polimerik Biyomalzemeler,İlaç Taşıyıcı Polimerik Biyomalzemeler,Medikal İmplantlar ve Aygıtlar için Polimerik Biyomalzemeler,Doku Mühendisliği için Polimerik Biyomalzemeler,Hidrojeller,Şekil Hafızalı Polimerik Biyomalzemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Polimerik biyomalzemeleri tanır14, 16, 17, 9A, E, F
Polimerlerin genel sentez yollarını ve karakterizasyonu tanır14, 16, 17, 9A, E, F
İstenilen uygulama için gerekli malzeme özelliklerini belirler14, 16, 9A, E, F
Polimerik ilaç taşıma sistemelerinin üstünlük veya eksikliklerini değerlendirebilir.14, 16, 9A, E, F
Belirli bir uygulama için polimerik biyomalzeme önerir.14, 16, 17, 9A, E, F
Hazırlanma metodlarına göre polimerik biyomalzemlerin sahip olabilecekleri özellikleri karşılaştırır. 14, 16, 9A, E, F
Belirli bir problem için polimerik biyomalzemelerden oluşan bir çözüm sistemi tasarlar14, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomalzemelere Genel Bakış, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması ve Polimerik Biyomalzemelere Giriş
2Polimerlerin Sınıflandırırlması ve Doğal Polimerler
3Sentetik Polimerler
4Sentetik Polimerler
5Polimerlerin Karakterizasyonu
6Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri
7Polimerlerin Biyouyumluluğu ve Biyobozunurluğu
8Yaygın kullanılan Polimerik Biyomalzemeler
9İlaç Taşıyıcı Polimerik Biyomalzemeler
10Medikal İmplantlar ve Aygıtlar için Polimerik Biyomalzemeler
11Doku Mühendisliği için Polimerik Biyomalzemeler
12Hidrojeller
14Şekil Hafızalı Polimerik Biyomalzemeler
Kaynak
Polymeric Biomaterials, Revised and Expanded, Severian Dumitriu, 2001 by CRC Press, ISBN 9780824705695
http://pslc.ws/macrog/maindir.htm

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48