Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞE GİRİŞBME1110769Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Doç.Dr. Özge ŞENSOY, Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK, Doç.Dr. Muhammed Fatih TOY, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin Biyomedikal Mühendisliği’nin temel kavramlarını tanımalarını ve uygulama alanlarını teorik ve deneysel uygulamalar üzerinden inceleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Biyomedikal enstrümantasyon,Biyomedikal Sinyal İşleme,Biyomalzemeler,Doku Mühendisliği,Medikal Görüntüleme,Radyasyonla Görüntüleme,Biyomekatronik I,Biyomekatronik II,Biyomedikal Optik ve Lazer,Biyokimyasal Reaksiyonlar,Enzim Kinetiği,Biyomedikal Sensörler,Biyomedikal Görüntüleme ve Data Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyomedikal enstrümantasyon ve biyomedikal işaret işleme tekniklerini tanımlar16, 17, 6, 9A
Biyomekatronik cihazların çalışma prensipleri ve medikal robotiğin temel konseptlerin tanır 10, 16, 9A
Temel biyokimyasal reaksiyonları ve enzim kinetiklerini tanımlar10, 16, 9A
Biyomalzemelerin temel özelliklerini, çeşitlerini ve genel uygulama alanlarını tanır10, 16, 9A
Doku mühendisliğinin temel ilkelerini değerlendirir10, 16, 9A
Biyosensörlerin tıptaki temel uygulamalarını tanır10, 16, 9A
Biyomedikal mühendisliği çalışma ve uygulamalarında profesyonel ve etik sorumlulukları tanımlar10, 16, 9A
Radyasyon ve medikal görüntüleme ilgili temel kavramları tanır10, 16, 9A
Biyomedikal optik ve lazerin çalışma prensibi ve medikal alandaki uygulamaları tanır10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDersin sunuları
2Biyomedikal enstrümantasyon Ders Sunuları, Ders Kitabı 1- Konu 9
3Biyomedikal Sinyal İşlemeDers Sunuları, Ders Kitabı 1-Konu 11
4BiyomalzemelerDers Sunuları, Ders Kitabı 1 - Konu 5
5Doku MühendisliğiDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 6
6Medikal GörüntülemeDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 3
7Radyasyonla GörüntülemeDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu3
8Biyomekatronik IDers Sunuları, Ders Kitabı 2
9Biyomekatronik IIDers Sunuları, Ders Kitabı 2
10Biyomedikal Optik ve LazerDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 17
11Biyokimyasal ReaksiyonlarDers Sunuları, Ders Kitabı 1- Konu8
12Enzim KinetiğiDers Sunuları, Ders Kitabı 1-Konu8
13Biyomedikal SensörlerDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 10
14Biyomedikal Görüntüleme ve Data AnaliziDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 10
Kaynak
1-“Introduction to Biomedical Engineering” J. D. Enderle, S. M. Blanchard, J. D. Bronzine, Elsevier Academic Press, 2005. 2-"The Mechatronics Handbook", Robert H Bishop, CRC Press, 2002. 3- Ders sunuları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4312
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞE GİRİŞBME1110769Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Elif HOCAOĞLU, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Doç.Dr. Özge ŞENSOY, Dr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK, Doç.Dr. Muhammed Fatih TOY, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin Biyomedikal Mühendisliği’nin temel kavramlarını tanımalarını ve uygulama alanlarını teorik ve deneysel uygulamalar üzerinden inceleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Biyomedikal enstrümantasyon,Biyomedikal Sinyal İşleme,Biyomalzemeler,Doku Mühendisliği,Medikal Görüntüleme,Radyasyonla Görüntüleme,Biyomekatronik I,Biyomekatronik II,Biyomedikal Optik ve Lazer,Biyokimyasal Reaksiyonlar,Enzim Kinetiği,Biyomedikal Sensörler,Biyomedikal Görüntüleme ve Data Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyomedikal enstrümantasyon ve biyomedikal işaret işleme tekniklerini tanımlar16, 17, 6, 9A
Biyomekatronik cihazların çalışma prensipleri ve medikal robotiğin temel konseptlerin tanır 10, 16, 9A
Temel biyokimyasal reaksiyonları ve enzim kinetiklerini tanımlar10, 16, 9A
Biyomalzemelerin temel özelliklerini, çeşitlerini ve genel uygulama alanlarını tanır10, 16, 9A
Doku mühendisliğinin temel ilkelerini değerlendirir10, 16, 9A
Biyosensörlerin tıptaki temel uygulamalarını tanır10, 16, 9A
Biyomedikal mühendisliği çalışma ve uygulamalarında profesyonel ve etik sorumlulukları tanımlar10, 16, 9A
Radyasyon ve medikal görüntüleme ilgili temel kavramları tanır10, 16, 9A
Biyomedikal optik ve lazerin çalışma prensibi ve medikal alandaki uygulamaları tanır10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDersin sunuları
2Biyomedikal enstrümantasyon Ders Sunuları, Ders Kitabı 1- Konu 9
3Biyomedikal Sinyal İşlemeDers Sunuları, Ders Kitabı 1-Konu 11
4BiyomalzemelerDers Sunuları, Ders Kitabı 1 - Konu 5
5Doku MühendisliğiDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 6
6Medikal GörüntülemeDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 3
7Radyasyonla GörüntülemeDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu3
8Biyomekatronik IDers Sunuları, Ders Kitabı 2
9Biyomekatronik IIDers Sunuları, Ders Kitabı 2
10Biyomedikal Optik ve LazerDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 17
11Biyokimyasal ReaksiyonlarDers Sunuları, Ders Kitabı 1- Konu8
12Enzim KinetiğiDers Sunuları, Ders Kitabı 1-Konu8
13Biyomedikal SensörlerDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 10
14Biyomedikal Görüntüleme ve Data AnaliziDers Sunuları, Ders Kitabı-Konu 10
Kaynak
1-“Introduction to Biomedical Engineering” J. D. Enderle, S. M. Blanchard, J. D. Bronzine, Elsevier Academic Press, 2005. 2-"The Mechatronics Handbook", Robert H Bishop, CRC Press, 2002. 3- Ders sunuları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48