Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİMBME3149040Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeknik çizimleri anlama ve hazırlama yeteneğini geliştirmek, çizim tekniklerinin gelişmesi için düşünme yeteneği kazanmak ve el ve bilgisayarlı çizim yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş,İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler,İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri,Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler,Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri,Ölçülendirme metodolojisi,Bilgisayar destekli çizime giriş,Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar,Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi,Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı,Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı,Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı,Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme,Genel çizim uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mühendislikte teknik çizimler üretir. 10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Mühendislikteki çizimleri kullanarak iletişim kurar.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Teknik bir problem veya durumu çizim ile ifade eder.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Cisim, obje veya mühendislik ürünlerini üç boyutlu olarak algılar.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Temel çizim kurallarını uygular.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Bilgisayar destekli çizim yapar. 10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel çizim prensipleri ve teknik çizime girişKitap ve ders notlarını inceleme
2İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşlerKitap ve ders notlarını inceleme
3İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleriKitap ve ders notlarını inceleme
4Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemlerKitap ve ders notlarını inceleme
5Çizimlerde kullanılan çizgi tipleriKitap ve ders notlarını inceleme
6Ölçülendirme metodolojisiKitap ve ders notlarını inceleme
7Bilgisayar destekli çizime girişKitap ve ders notlarını inceleme
8Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlarKitap ve ders notlarını inceleme
9Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimiKitap ve ders notlarını inceleme
10Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
11Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
12Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
13Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirmeKitap ve ders notlarını inceleme
14Genel çizim uygulamasıKitap ve ders notlarını inceleme
Kaynak
Engineering Graphics Essentials, Kirstie Plantenberg, University of Detroit Mercy, Schroff Development Corporation Publications Engineering Graphics with Autocad 2020, James D. Bethune

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14570
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(185/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİMBME3149040Güz Dönemi2+236
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeknik çizimleri anlama ve hazırlama yeteneğini geliştirmek, çizim tekniklerinin gelişmesi için düşünme yeteneği kazanmak ve el ve bilgisayarlı çizim yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel çizim prensipleri ve teknik çizime giriş,İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşler,İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleri,Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemler,Çizimlerde kullanılan çizgi tipleri,Ölçülendirme metodolojisi,Bilgisayar destekli çizime giriş,Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlar,Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimi,Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımı,Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımı,Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımı,Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirme,Genel çizim uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mühendislikte teknik çizimler üretir. 10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Mühendislikteki çizimleri kullanarak iletişim kurar.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Teknik bir problem veya durumu çizim ile ifade eder.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Cisim, obje veya mühendislik ürünlerini üç boyutlu olarak algılar.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Temel çizim kurallarını uygular.10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Bilgisayar destekli çizim yapar. 10, 14, 16, 5, 6, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel çizim prensipleri ve teknik çizime girişKitap ve ders notlarını inceleme
2İzdüşüm teknikleri ve temel görünüşlerKitap ve ders notlarını inceleme
3İzometrik izdüşüm ile 3 boyutlu bir cismin 2 boyutlu görünüşlerini çıkarma prensipleriKitap ve ders notlarını inceleme
4Cisimlerin 3 ana yönden görünüşlerini çıkarmak için izlenen yöntemlerKitap ve ders notlarını inceleme
5Çizimlerde kullanılan çizgi tipleriKitap ve ders notlarını inceleme
6Ölçülendirme metodolojisiKitap ve ders notlarını inceleme
7Bilgisayar destekli çizime girişKitap ve ders notlarını inceleme
8Ekran koordinatları ile kartezyen, rölatif ve açısal koordinatlarKitap ve ders notlarını inceleme
9Point-Line-Rectangle-Circle-Arc-Polyline-Polygon-Ellipse komutları ile temel geometrik şekillerin çizimiKitap ve ders notlarını inceleme
10Copy-Move-Rotate komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
11Scale-Mirror-Offset-Trim-Extend komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
12Stretch-Array-Chamfer-Fillet komutlarının kullanımıKitap ve ders notlarını inceleme
13Katmanlar, bloklama, tarama ve ölçülendirmeKitap ve ders notlarını inceleme
14Genel çizim uygulamasıKitap ve ders notlarını inceleme
Kaynak
Engineering Graphics Essentials, Kirstie Plantenberg, University of Detroit Mercy, Schroff Development Corporation Publications Engineering Graphics with Autocad 2020, James D. Bethune

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48