Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYABME1210757Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıÖğrencilerin temel kimya bilgilerinin detaylandırılarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Madde, atom, kimyasal bileşik ve reaksiyonların ifade edilmesi gibi temel konularla başlayan dönem, ideal gaz kanunu, atomik spektrum ve kuantum teorisinin irdelenmesi ile devam edecektir. Sonrasında, periyodik tablo ve özellikler, kimyasal bağ teorileri, moleküller arası etkileşimler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, kimyasal denge ve asitler ve bazlar gibi konular etraflıca tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Madde, Atom ve Atom Teorileri,Kimyasal Bileşikler,Kimyasal Reaksiyonlar,Sulu Çözelti Reaksiyonlari,Gazlar,Termokimya,Atomun Elektron Yapısı,Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler,Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar,Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları,Moleküller Arası Kuvvetler,Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri,Kimyasal Denge,Asit ve Bazlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kimyanın temel kavramlarını güncel halleri ile hatırlar12, 14, 9A, E, G
Kimyasal bileşikleri, reaksiyonlarını ve bileşiğin reaksiyondaki rolünü tahmin eder12, 14, 9A, E, G
Gaz kanunlarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Atom ve moleküller arası etkileşimleri tanır.12, 14, 9A, E, G
Çözelti özelliklerini ve bileşenlerini değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Kimyasal reaksiyonların sıcaklık, ısı ve iş iliskisini tahmin eder12, 14, 9A, E, G
Bağ kuramlarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Asit-baz reaksiyonlarını tanır12, 14, 9A, E, G
Kimyasal denge koşullarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Madde, Atom ve Atom TeorileriDers notlarını gözden geçirmek
2Kimyasal BileşiklerDers notlarını gözden geçirmek
3Kimyasal ReaksiyonlarDers notlarını gözden geçirmek
4Sulu Çözelti ReaksiyonlariDers notlarını gözden geçirmek
5GazlarDers notlarını gözden geçirmek
6TermokimyaDers notlarını gözden geçirmek
7Atomun Elektron YapısıDers notlarını gözden geçirmek
8Periyodik Tablo ve Atomik ÖzelliklerDers notlarını gözden geçirmek
9Kimyasal Bağlar I-Temel KavramlarDers notlarını gözden geçirmek
10Kimyasal Bağlar II-Bağ KuramlarıDers notlarını gözden geçirmek
11Moleküller Arası KuvvetlerDers notlarını gözden geçirmek
12Çözeltiler ve Fiziksel ÖzellikleriDers notlarını gözden geçirmek
13Kimyasal DengeDers notlarını gözden geçirmek
14Asit ve BazlarDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
General Chemistry Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci, 11th edition)
Ders sunu dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4624
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(148/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYABME1210757Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin YardımcılarıDers Asistanı
Dersin AmacıÖğrencilerin temel kimya bilgilerinin detaylandırılarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Madde, atom, kimyasal bileşik ve reaksiyonların ifade edilmesi gibi temel konularla başlayan dönem, ideal gaz kanunu, atomik spektrum ve kuantum teorisinin irdelenmesi ile devam edecektir. Sonrasında, periyodik tablo ve özellikler, kimyasal bağ teorileri, moleküller arası etkileşimler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, kimyasal denge ve asitler ve bazlar gibi konular etraflıca tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Madde, Atom ve Atom Teorileri,Kimyasal Bileşikler,Kimyasal Reaksiyonlar,Sulu Çözelti Reaksiyonlari,Gazlar,Termokimya,Atomun Elektron Yapısı,Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler,Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar,Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları,Moleküller Arası Kuvvetler,Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri,Kimyasal Denge,Asit ve Bazlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kimyanın temel kavramlarını güncel halleri ile hatırlar12, 14, 9A, E, G
Kimyasal bileşikleri, reaksiyonlarını ve bileşiğin reaksiyondaki rolünü tahmin eder12, 14, 9A, E, G
Gaz kanunlarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Atom ve moleküller arası etkileşimleri tanır.12, 14, 9A, E, G
Çözelti özelliklerini ve bileşenlerini değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Kimyasal reaksiyonların sıcaklık, ısı ve iş iliskisini tahmin eder12, 14, 9A, E, G
Bağ kuramlarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Asit-baz reaksiyonlarını tanır12, 14, 9A, E, G
Kimyasal denge koşullarını değerlendirir12, 14, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Madde, Atom ve Atom TeorileriDers notlarını gözden geçirmek
2Kimyasal BileşiklerDers notlarını gözden geçirmek
3Kimyasal ReaksiyonlarDers notlarını gözden geçirmek
4Sulu Çözelti ReaksiyonlariDers notlarını gözden geçirmek
5GazlarDers notlarını gözden geçirmek
6TermokimyaDers notlarını gözden geçirmek
7Atomun Elektron YapısıDers notlarını gözden geçirmek
8Periyodik Tablo ve Atomik ÖzelliklerDers notlarını gözden geçirmek
9Kimyasal Bağlar I-Temel KavramlarDers notlarını gözden geçirmek
10Kimyasal Bağlar II-Bağ KuramlarıDers notlarını gözden geçirmek
11Moleküller Arası KuvvetlerDers notlarını gözden geçirmek
12Çözeltiler ve Fiziksel ÖzellikleriDers notlarını gözden geçirmek
13Kimyasal DengeDers notlarını gözden geçirmek
14Asit ve BazlarDers notlarını gözden geçirmek
Kaynak
General Chemistry Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci, 11th edition)
Ders sunu dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48