Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİBME2133870Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge ŞENSOY, Arş.Gör. Birgün ÖZÇOLAK ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, hücrede gerçekleşen biyolojik faaliyetlerin moleküler seviyede mekanizmalarının açıklanmasıdır. Özellikle, hücre bölünmesi dinamiğinin anlaşılması ve kanser ile olan ilişkisi hakkında bilgi kazanmaktır. Bunun yanında, biyomedikal mühendisliği bölümünde kullanılabilecek bazı temel deneyler için de pratik kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proteinler, DNA ve kromozom,DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu ,Protein Sentezi ,DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I,DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II,Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler,Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması,SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II,Kanser-I,Kanser-II,Sunumlar-I,Sunumlar-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Hücre ve Moleküler biyoloji ile ilgili kavramları karşılaştırmalı olarak analiz eder. 10, 14, 16, 17, 19, 20, 37, 5A, F, G
2) Temel hücre biyolojisi kavramlarını kullanarak deney tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 5G
3) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde hücre biyolojisi ile ilgili güncel problemleri analiz eder.10, 12, 13, 19, 20, 21
4) Deney sonuçlarını düzenleyebilir, tartışabilir, analiz ve kendi cümleleri ile ifade edebilir.10, 14, 17, 19, 20, 9F, G
5)Hücre bölünmesi dinamiği ile ilgili farklı konseptleri bir araya getirerek kanser oluşumunu neden-sonuç ilişkisi üzerine oturtabilir.10, 12, 14, 3, 4
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proteinler, DNA ve kromozom
2DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu
3Protein Sentezi
4DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I
5DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II
6Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler
7Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması
8SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method
9Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I
10Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II
11Kanser-I
12Kanser-II
13Sunumlar-I
14Sunumlar-II
Kaynak
Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter Sunum, hands-on
1) Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 2) Essential Cell Biology, 3 rd Edition, Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Johnson, Lewis, Raff, Roberts

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13339
Rehberli Problem Çözme13678
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı414
Ara Sınav ve Hazırlığı23264
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİBME2133870Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge ŞENSOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge ŞENSOY, Arş.Gör. Birgün ÖZÇOLAK ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, hücrede gerçekleşen biyolojik faaliyetlerin moleküler seviyede mekanizmalarının açıklanmasıdır. Özellikle, hücre bölünmesi dinamiğinin anlaşılması ve kanser ile olan ilişkisi hakkında bilgi kazanmaktır. Bunun yanında, biyomedikal mühendisliği bölümünde kullanılabilecek bazı temel deneyler için de pratik kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proteinler, DNA ve kromozom,DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu ,Protein Sentezi ,DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I,DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II,Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler,Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması,SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II,Kanser-I,Kanser-II,Sunumlar-I,Sunumlar-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Hücre ve Moleküler biyoloji ile ilgili kavramları karşılaştırmalı olarak analiz eder. 10, 14, 16, 17, 19, 20, 37, 5A, F, G
2) Temel hücre biyolojisi kavramlarını kullanarak deney tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 5G
3) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde hücre biyolojisi ile ilgili güncel problemleri analiz eder.10, 12, 13, 19, 20, 21
4) Deney sonuçlarını düzenleyebilir, tartışabilir, analiz ve kendi cümleleri ile ifade edebilir.10, 14, 17, 19, 20, 9F, G
5)Hücre bölünmesi dinamiği ile ilgili farklı konseptleri bir araya getirerek kanser oluşumunu neden-sonuç ilişkisi üzerine oturtabilir.10, 12, 14, 3, 4
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proteinler, DNA ve kromozom
2DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu
3Protein Sentezi
4DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I
5DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II
6Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler
7Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması
8SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method
9Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I
10Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II
11Kanser-I
12Kanser-II
13Sunumlar-I
14Sunumlar-II
Kaynak
Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter Sunum, hands-on
1) Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 2) Essential Cell Biology, 3 rd Edition, Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Johnson, Lewis, Raff, Roberts

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48