Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ TABANLARIBME3249650Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersi VerenlerProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeritabanları sistemlerinin altında yatan dizayn ve programlama kavramlarının açıklanması. İlişkisel veritabanı sistemleri model olarak alınarak, veri yönetimi konusunda alt yapının oluşturulması ve bu alt yapının gerçek bir veritabanı uygulumasının dizayn edilmesi ile pratiğe dökülmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Veri Yapıları Yönetim Sistemleri,İlişkisel Veriyapıları Sistemleri,Birim ve İlişki modeli,İlişkisel Cebir,Yapısal Sorgulama Dili, SQL,Veriyapısı Uygulaması Geliştirme,İlişkisel Veritabanı Dizaynı,Dosya Organizasyonu,Ağaç Veri Yapısı İndeksi,Komut yapılı indeksleme,Sorgu İşleme,Sorgu Optimazyonu ,Aynı zamanlı kullanım,Hareket işleme sistemleri özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci veri tabanları yönetim sistemleri için gerekli temel metotları ve algoritmaları açıklayabilecek ve tartışabilecektir.12, 16, 2, 6, 9A, E, F
Bu dersin sonunda öğrenci gerçek hayatta karşılaşacağı veri tabanları problemlerini ilişkisel veri yapıları metotları ile formüle edebilecek ve bu problemleri doğru metotlar ile çözebilecektir.12, 14, 2, 6, 9A, E, F
Bu dersin sonunda öğrenci veri yapılarını oluştururan veri yapılarını ve bu veri yapılarını kullanan algoritmaları öğrenecektir.12, 14, 16, 9A, E
Bu dersin kapsamında SQL sorgulama dili ile veritabanları uygulamarı ile nasıl etkileşebilineceği öğrenilecektir.12, 14, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0Veri Yapıları Yönetim Sistemleri
1İlişkisel Veriyapıları Sistemleri
2Birim ve İlişki modeli
3İlişkisel Cebir
4Yapısal Sorgulama Dili, SQL
5Veriyapısı Uygulaması Geliştirme
6İlişkisel Veritabanı Dizaynı
7Dosya Organizasyonu
9Ağaç Veri Yapısı İndeksi
9Komut yapılı indeksleme
10Sorgu İşleme
11Sorgu Optimazyonu
12Aynı zamanlı kullanım
13Hareket işleme sistemleri özeti
Kaynak
Database Management Systems, 3rd Edition, R. Ramakrishnan, J. Gehrke McGraw- Hill, 2003
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ TABANLARIBME3249650Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersi VerenlerProf.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeritabanları sistemlerinin altında yatan dizayn ve programlama kavramlarının açıklanması. İlişkisel veritabanı sistemleri model olarak alınarak, veri yönetimi konusunda alt yapının oluşturulması ve bu alt yapının gerçek bir veritabanı uygulumasının dizayn edilmesi ile pratiğe dökülmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Veri Yapıları Yönetim Sistemleri,İlişkisel Veriyapıları Sistemleri,Birim ve İlişki modeli,İlişkisel Cebir,Yapısal Sorgulama Dili, SQL,Veriyapısı Uygulaması Geliştirme,İlişkisel Veritabanı Dizaynı,Dosya Organizasyonu,Ağaç Veri Yapısı İndeksi,Komut yapılı indeksleme,Sorgu İşleme,Sorgu Optimazyonu ,Aynı zamanlı kullanım,Hareket işleme sistemleri özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci veri tabanları yönetim sistemleri için gerekli temel metotları ve algoritmaları açıklayabilecek ve tartışabilecektir.12, 16, 2, 6, 9A, E, F
Bu dersin sonunda öğrenci gerçek hayatta karşılaşacağı veri tabanları problemlerini ilişkisel veri yapıları metotları ile formüle edebilecek ve bu problemleri doğru metotlar ile çözebilecektir.12, 14, 2, 6, 9A, E, F
Bu dersin sonunda öğrenci veri yapılarını oluştururan veri yapılarını ve bu veri yapılarını kullanan algoritmaları öğrenecektir.12, 14, 16, 9A, E
Bu dersin kapsamında SQL sorgulama dili ile veritabanları uygulamarı ile nasıl etkileşebilineceği öğrenilecektir.12, 14, 16, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0Veri Yapıları Yönetim Sistemleri
1İlişkisel Veriyapıları Sistemleri
2Birim ve İlişki modeli
3İlişkisel Cebir
4Yapısal Sorgulama Dili, SQL
5Veriyapısı Uygulaması Geliştirme
6İlişkisel Veritabanı Dizaynı
7Dosya Organizasyonu
9Ağaç Veri Yapısı İndeksi
9Komut yapılı indeksleme
10Sorgu İşleme
11Sorgu Optimazyonu
12Aynı zamanlı kullanım
13Hareket işleme sistemleri özeti
Kaynak
Database Management Systems, 3rd Edition, R. Ramakrishnan, J. Gehrke McGraw- Hill, 2003
Derslerde dağıtılacak olan sunum ve notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48