Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİKBME4210767Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Talip ALP
Dersi VerenlerProf.Dr. Talip ALP
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerimize tarih boyunca bilim ve teknolojinin gelişme sürecini aktarmak, Siyasi irade, toplum felsefesi, maddi destek, teşvik ve istikrarın bilim ve teknolojinin inkişafına etkisini ders içerisinde müşahhas misallerle anlatmak, Çağdaş bilim ve üstün teknoloji sayesinde ancak toplumun refah ve bağımsızlığının sürdürülebilir olabileceğini göstermek ve öğrencilerimizin çağdaş bilim ve teknoloji, üstün mesleki donanım ve küresel rekabette başarılı ekonomi arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Science Before Science: Mesopotamia and Egypt ,Yunanlılar'ın Ülkesi - Bilim ve Bilimsel Yöntem,Bağdat'a Giden Yollar - Araştırma Konsepti,Abbâsî Bağdatı: Bilgelik Evi - Araştırma Süreçleri,'Ruh Fiziği' - Araştırma Modelleri,Bağdat'tan Orta Asya'ya,Cehaletin Çaresi - Araştırmada Veri Toplama,Fatımi Kahire: Işığın Bilimi - İntihal Konusundaki Tartışmalar,Eyyubi ve Memluk Kahire: Bedeni ve Ruhu İyileştirmek - Araştırmada Bulgular ve Yorum,Dahiyane Mekanik Cihazlar - Araştırmada Sonuçlar ve Öneriler,İslami Teknoloji,Endülüs,Etik Üzerine,Etik Üzerine; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci tarih boyunca bilim ve teknolojinin gelişme sürecini öğrenir. 14, 9A, E
2. Siyasi irade, toplum felsefesi, maddi destek, teşvik ve istikrarın bilim ve teknolojinin inkişafına etkisini müşahhas misallerle kavrar. 14, 16, 9A, E
3. Çağdaş bilim ve üstün teknoloji sayesinde ancak toplumun refah ve bağımsızlığının sürdürülebilir olabileceğini görür. 14, 9A, E
4. Çağdaş bilim ve teknoloji, üstün mesleki donanım ve küresel rekabette başarılı ekonomi arasındaki bağlantıları kurabilecektir. 14, 9A, E
5. Bilimsel araştırma tekniklerini tanır10, 13, 16, 19, 9A
6. Bilimsel makalelerin yayınlanması sürecindeki etik kuralları değerlendirir10, 13, 16, 19, 9A
7. Araştırma projesi hazırlama sürecini planlar10, 13, 16, 19, 9A
8. Bilimsel araştırma ve proje hazırlama süreçlerinde etik kuralları uygular10, 13, 16, 19, 9A
9. Fikri mülkiyet haklarını özetler10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Science Before Science: Mesopotamia and Egypt
2Yunanlılar'ın Ülkesi - Bilim ve Bilimsel Yöntem
3Bağdat'a Giden Yollar - Araştırma Konsepti
4Abbâsî Bağdatı: Bilgelik Evi - Araştırma Süreçleri
5'Ruh Fiziği' - Araştırma Modelleri
6Bağdat'tan Orta Asya'ya
7Cehaletin Çaresi - Araştırmada Veri Toplama
8Fatımi Kahire: Işığın Bilimi - İntihal Konusundaki Tartışmalar
9Eyyubi ve Memluk Kahire: Bedeni ve Ruhu İyileştirmek - Araştırmada Bulgular ve Yorum
10Dahiyane Mekanik Cihazlar - Araştırmada Sonuçlar ve Öneriler
11İslami Teknoloji
12Endülüs
13Etik Üzerine
14Etik Üzerine
Kaynak
John Freely , “Light from the East : How the Science of Medieval Islam Helped to Shape the Western World”

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati12224
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi616
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı717
Genel Sınav ve Hazırlığı717
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)45
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(45/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİKBME4210767Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Talip ALP
Dersi VerenlerProf.Dr. Talip ALP
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerimize tarih boyunca bilim ve teknolojinin gelişme sürecini aktarmak, Siyasi irade, toplum felsefesi, maddi destek, teşvik ve istikrarın bilim ve teknolojinin inkişafına etkisini ders içerisinde müşahhas misallerle anlatmak, Çağdaş bilim ve üstün teknoloji sayesinde ancak toplumun refah ve bağımsızlığının sürdürülebilir olabileceğini göstermek ve öğrencilerimizin çağdaş bilim ve teknoloji, üstün mesleki donanım ve küresel rekabette başarılı ekonomi arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Science Before Science: Mesopotamia and Egypt ,Yunanlılar'ın Ülkesi - Bilim ve Bilimsel Yöntem,Bağdat'a Giden Yollar - Araştırma Konsepti,Abbâsî Bağdatı: Bilgelik Evi - Araştırma Süreçleri,'Ruh Fiziği' - Araştırma Modelleri,Bağdat'tan Orta Asya'ya,Cehaletin Çaresi - Araştırmada Veri Toplama,Fatımi Kahire: Işığın Bilimi - İntihal Konusundaki Tartışmalar,Eyyubi ve Memluk Kahire: Bedeni ve Ruhu İyileştirmek - Araştırmada Bulgular ve Yorum,Dahiyane Mekanik Cihazlar - Araştırmada Sonuçlar ve Öneriler,İslami Teknoloji,Endülüs,Etik Üzerine,Etik Üzerine; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci tarih boyunca bilim ve teknolojinin gelişme sürecini öğrenir. 14, 9A, E
2. Siyasi irade, toplum felsefesi, maddi destek, teşvik ve istikrarın bilim ve teknolojinin inkişafına etkisini müşahhas misallerle kavrar. 14, 16, 9A, E
3. Çağdaş bilim ve üstün teknoloji sayesinde ancak toplumun refah ve bağımsızlığının sürdürülebilir olabileceğini görür. 14, 9A, E
4. Çağdaş bilim ve teknoloji, üstün mesleki donanım ve küresel rekabette başarılı ekonomi arasındaki bağlantıları kurabilecektir. 14, 9A, E
5. Bilimsel araştırma tekniklerini tanır10, 13, 16, 19, 9A
6. Bilimsel makalelerin yayınlanması sürecindeki etik kuralları değerlendirir10, 13, 16, 19, 9A
7. Araştırma projesi hazırlama sürecini planlar10, 13, 16, 19, 9A
8. Bilimsel araştırma ve proje hazırlama süreçlerinde etik kuralları uygular10, 13, 16, 19, 9A
9. Fikri mülkiyet haklarını özetler10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Science Before Science: Mesopotamia and Egypt
2Yunanlılar'ın Ülkesi - Bilim ve Bilimsel Yöntem
3Bağdat'a Giden Yollar - Araştırma Konsepti
4Abbâsî Bağdatı: Bilgelik Evi - Araştırma Süreçleri
5'Ruh Fiziği' - Araştırma Modelleri
6Bağdat'tan Orta Asya'ya
7Cehaletin Çaresi - Araştırmada Veri Toplama
8Fatımi Kahire: Işığın Bilimi - İntihal Konusundaki Tartışmalar
9Eyyubi ve Memluk Kahire: Bedeni ve Ruhu İyileştirmek - Araştırmada Bulgular ve Yorum
10Dahiyane Mekanik Cihazlar - Araştırmada Sonuçlar ve Öneriler
11İslami Teknoloji
12Endülüs
13Etik Üzerine
14Etik Üzerine
Kaynak
John Freely , “Light from the East : How the Science of Medieval Islam Helped to Shape the Western World”

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48