Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK MÜHENDİSLİKBME4113198Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; sağlık sistemlerine çözüm odaklı inovatif bakış açılarını geliştirmeye ve mevcut teknojilere mükendislik ilkelerinin katkılarını uygulamaya odaklı bir ilkeye sahiptir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş ve klinik mühendisliği
Klinik mühendislik mesleği ve rolleri,Modern tıpta kullanılan tıbbi cihaz ve sistemler ve gelecekteki hastane ortamı ,Tıbbi cihazlar, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin yakınsaması
Tıbbi cihaz ağı entegrasyonu ve IoT ,Cihaz ve sistem tasarımında klinik mühendisliğin rolü: Vaka çalışması örnekleri
Yaşam döngüsü boyunca sağlık teknolojisi planlaması ve yönetimi ,Yeni teknoloji değerlendirmesi
Sınıf grubu egzersizi- teknoloji değerlendirmesi ,Tıbbi teknoloji düzenlemeleri ve standartları
Tıbbi teknolojiyi içeren advers olayların hasta güvenliği ve olay incelemeleri ,Bilgisayarlı tıbbi ekipman yönetim sistemleri
Klinik mühendislik departmanı kurulumu ve operasyonları ,Hizmet sunum yönetimi ve teknisyenlerin denetimi
Tıbbi cihaz siber güvenlik değerlendirmesi ve iyileştirme ,Ameliyathane
Sanal Cerrahi
,In-Silico Uygulamalar,Klinik Uygulama,Klinik Uygulama,Araştırma Odaklı Hibrit Proje Geliştirme,Teknoloji değiştirme planlaması
Satın alma için satıcı cihazlarının değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik mühendislik mesleği, nitelikleri, rolleri, faaliyetleri ve beklentileri hakkında temel bir anlayış geliştirir10, 16, 9
Sağlık alanındaki mevcut eğilimleri, zorlukları ve sorunları anlamayı, teknoloji ve klinik mühendislerinin bunlarla nasıl başa çıkabileceğini değerlendirir10, 12, 16, 9F
Bir ekibin parçası olarak klinik mühendislikteki projelere çözüm üretir. 10, 12, 19, 2, 21, 5
Sağlık teknolojisi, yönetim ve satıcılarla ilgili klinik ve diğer sağlık personeli ile daha iyi iletişim kurmanın yollarıyla ilgili çıkarımda bulunur10, 9H
Öğrenci klinik bir probleme bir ekip içinde mühendislik yöntemleri ile çözüm üretmek amaçlı proje önerisi sunabilir 10, 12, 21, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş ve klinik mühendisliği
Klinik mühendislik mesleği ve rolleri
Kavramlar hakkında hazırlık
2Modern tıpta kullanılan tıbbi cihaz ve sistemler ve gelecekteki hastane ortamı Konu hakkında ön araştırma
3Tıbbi cihazlar, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin yakınsaması
Tıbbi cihaz ağı entegrasyonu ve IoT
Bu konudaki güncel örnekler araştırılır
4Cihaz ve sistem tasarımında klinik mühendisliğin rolü: Vaka çalışması örnekleri
Yaşam döngüsü boyunca sağlık teknolojisi planlaması ve yönetimi
Medikal cihaz yaşam döngüsü bilgileri gözden geçirilir
5Yeni teknoloji değerlendirmesi
Sınıf grubu egzersizi- teknoloji değerlendirmesi
Teknoloji Değerlendirme Modellerinin İncelenmesi:
6Tıbbi teknoloji düzenlemeleri ve standartları
Tıbbi teknolojiyi içeren advers olayların hasta güvenliği ve olay incelemeleri
Reading ISO 13485 guidline
7Bilgisayarlı tıbbi ekipman yönetim sistemleri
Klinik mühendislik departmanı kurulumu ve operasyonları
Biyomedikal cihazların temel işleyişi, kullanım alanları ve sınıflandırmaları hakkında temel bilgi tekrarı
8Hizmet sunum yönetimi ve teknisyenlerin denetimi
Tıbbi cihaz siber güvenlik değerlendirmesi ve iyileştirme
Sağlık hizmetlerinde servis yönetimi, süreçler, ve etkin iletişim stratejileri gibi konular hakkında genel araştırma
9Ameliyathane
Sanal Cerrahi
Sanal cerrahi uygulamalarının amacı hakkında genel araştırma.
10In-Silico UygulamalarModelleme ve simulasyon yazılımları hakkında ön araştırma
11Klinik UygulamaGüncel klinik mühendislik çalışmaları hakkında genel araştırma
12Klinik UygulamaBir önceki klinik ziyaretteki raporun gözden geçirilmesi
13Araştırma Odaklı Hibrit Proje GeliştirmeKlinik ziyaret raporları ile ilgli literatür araştırması
14Teknoloji değiştirme planlaması
Satın alma için satıcı cihazlarının değerlendirilmesi
Teknoloji geliştirme planlaması araçları araştırılır
Kaynak
-A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers / Editors: Azzam Taktak Paul Ganney David Long Richard Axell / © Academic Press 2019 -Medical Device Quality Management Systems Strategy and Techniques for Improving Efficiency and Effectiveness Susanne Manz Academic Press
TTO 3D LAB ile işbirliği İlgili personel: M. Yusuf Saatci

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6530
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3412
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı339
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(107/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK MÜHENDİSLİKBME4113198Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders; sağlık sistemlerine çözüm odaklı inovatif bakış açılarını geliştirmeye ve mevcut teknojilere mükendislik ilkelerinin katkılarını uygulamaya odaklı bir ilkeye sahiptir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş ve klinik mühendisliği
Klinik mühendislik mesleği ve rolleri,Modern tıpta kullanılan tıbbi cihaz ve sistemler ve gelecekteki hastane ortamı ,Tıbbi cihazlar, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin yakınsaması
Tıbbi cihaz ağı entegrasyonu ve IoT ,Cihaz ve sistem tasarımında klinik mühendisliğin rolü: Vaka çalışması örnekleri
Yaşam döngüsü boyunca sağlık teknolojisi planlaması ve yönetimi ,Yeni teknoloji değerlendirmesi
Sınıf grubu egzersizi- teknoloji değerlendirmesi ,Tıbbi teknoloji düzenlemeleri ve standartları
Tıbbi teknolojiyi içeren advers olayların hasta güvenliği ve olay incelemeleri ,Bilgisayarlı tıbbi ekipman yönetim sistemleri
Klinik mühendislik departmanı kurulumu ve operasyonları ,Hizmet sunum yönetimi ve teknisyenlerin denetimi
Tıbbi cihaz siber güvenlik değerlendirmesi ve iyileştirme ,Ameliyathane
Sanal Cerrahi
,In-Silico Uygulamalar,Klinik Uygulama,Klinik Uygulama,Araştırma Odaklı Hibrit Proje Geliştirme,Teknoloji değiştirme planlaması
Satın alma için satıcı cihazlarının değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik mühendislik mesleği, nitelikleri, rolleri, faaliyetleri ve beklentileri hakkında temel bir anlayış geliştirir10, 16, 9
Sağlık alanındaki mevcut eğilimleri, zorlukları ve sorunları anlamayı, teknoloji ve klinik mühendislerinin bunlarla nasıl başa çıkabileceğini değerlendirir10, 12, 16, 9F
Bir ekibin parçası olarak klinik mühendislikteki projelere çözüm üretir. 10, 12, 19, 2, 21, 5
Sağlık teknolojisi, yönetim ve satıcılarla ilgili klinik ve diğer sağlık personeli ile daha iyi iletişim kurmanın yollarıyla ilgili çıkarımda bulunur10, 9H
Öğrenci klinik bir probleme bir ekip içinde mühendislik yöntemleri ile çözüm üretmek amaçlı proje önerisi sunabilir 10, 12, 21, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş ve klinik mühendisliği
Klinik mühendislik mesleği ve rolleri
Kavramlar hakkında hazırlık
2Modern tıpta kullanılan tıbbi cihaz ve sistemler ve gelecekteki hastane ortamı Konu hakkında ön araştırma
3Tıbbi cihazlar, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin yakınsaması
Tıbbi cihaz ağı entegrasyonu ve IoT
Bu konudaki güncel örnekler araştırılır
4Cihaz ve sistem tasarımında klinik mühendisliğin rolü: Vaka çalışması örnekleri
Yaşam döngüsü boyunca sağlık teknolojisi planlaması ve yönetimi
Medikal cihaz yaşam döngüsü bilgileri gözden geçirilir
5Yeni teknoloji değerlendirmesi
Sınıf grubu egzersizi- teknoloji değerlendirmesi
Teknoloji Değerlendirme Modellerinin İncelenmesi:
6Tıbbi teknoloji düzenlemeleri ve standartları
Tıbbi teknolojiyi içeren advers olayların hasta güvenliği ve olay incelemeleri
Reading ISO 13485 guidline
7Bilgisayarlı tıbbi ekipman yönetim sistemleri
Klinik mühendislik departmanı kurulumu ve operasyonları
Biyomedikal cihazların temel işleyişi, kullanım alanları ve sınıflandırmaları hakkında temel bilgi tekrarı
8Hizmet sunum yönetimi ve teknisyenlerin denetimi
Tıbbi cihaz siber güvenlik değerlendirmesi ve iyileştirme
Sağlık hizmetlerinde servis yönetimi, süreçler, ve etkin iletişim stratejileri gibi konular hakkında genel araştırma
9Ameliyathane
Sanal Cerrahi
Sanal cerrahi uygulamalarının amacı hakkında genel araştırma.
10In-Silico UygulamalarModelleme ve simulasyon yazılımları hakkında ön araştırma
11Klinik UygulamaGüncel klinik mühendislik çalışmaları hakkında genel araştırma
12Klinik UygulamaBir önceki klinik ziyaretteki raporun gözden geçirilmesi
13Araştırma Odaklı Hibrit Proje GeliştirmeKlinik ziyaret raporları ile ilgli literatür araştırması
14Teknoloji değiştirme planlaması
Satın alma için satıcı cihazlarının değerlendirilmesi
Teknoloji geliştirme planlaması araçları araştırılır
Kaynak
-A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers / Editors: Azzam Taktak Paul Ganney David Long Richard Axell / © Academic Press 2019 -Medical Device Quality Management Systems Strategy and Techniques for Improving Efficiency and Effectiveness Susanne Manz Academic Press
TTO 3D LAB ile işbirliği İlgili personel: M. Yusuf Saatci

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48