Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİKBME3149190Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili temel kavramları açıklamak, öne çıkan yaratıcı düşünme tekniklerini yorumlamak, yenilikçi iş modelleri tasarlamak, fikri mülkiyet ile ilgili kavramları açıklamak, herhangi bir girişimcilik hikayesinin başarılı ve başarısız yönlerini analiz edebilmek ve yorumlamak, bir girişim desteği alabilmek için başvuru formu doldurmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin aktarılması ve girişimcilik potansiyelinin sınanması. Girişimciliğe giriş temel kavramları. Ders içeriğinin aktarılması,İnovasyon ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolü,Yaratıcı düşünme teknikleri,Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi.,İş planının kavramı ve bileşenleri. İşlevleri, türleri, kuruluşları, yasal ve mali sorumlulukları ile iş kavramı,lşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki
sorumluluklar. Türkiye'deki Tekno-Start up'lara yönelik hibeler ve başvuru Prosedürleri. ,Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimi,Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma,
ortaklık ve büyüme senaryoları.,2209A/B Hibe Programına Mühendislik Proje Teklifi Nasıl Hazırlanır? ,Proje yönetim araçları (Karar destek sistemleri) ,Literatür taraması ve araçları (Mendeley vb.). İntihal. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayının Etiği Yönergesi ,Öğrencilerin bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projuesi,Öğrencilerin Bireysel ve grup çalışmaları : Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi yazımı,Öğrencilerin bireysel ve grup çalıpmalar: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ile ilgili ortak kavramları açıklar. 10, 16, 18, 9A
2. Ulusal araştırma fonlarını tanımlar ve öneri projesi geliştirir 10, 16, 18, 9A
3. Yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanabilir Beyin fırtınasını, yanal düşünmeyi, morfolojik analizi, La Sella matrislerini ve TRIZ'i açıklayabilir 5, 6, 9A
4. Telif hakkı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret gibi temel terminolojileri ayırt eder 10, 16, 18, 9A
5. Pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, pazarlama planı ve finansal plan gibi bir iş planının ana bileşenlerini açıklayabilir.19, 5, 6F
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve farklı programlardan öğrencilerle bilimsel araştırma önerisini özgün proje haline dönüştürebilir, yazılı ve sözlü olarak sunabilir.10, 16, 19, 5, 6, 9F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin aktarılması ve girişimcilik potansiyelinin sınanması. Girişimciliğe giriş temel kavramları. Ders içeriğinin aktarılmasıGirişimcilik hakkında kısa araştırma ve girişimci olmak ile özel sektör, kamu veya akademide çalışmakla ilgili zihin egzersizi
2İnovasyon ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolüYenilik ve girşimcilik arasındaki ilişki hakkında ön araştırma. Ar-Ge ve yenilik arasındaki ilişki ve farklılıklar
3Yaratıcı düşünme teknikleriAlgoritmaları nasıl kıyaslarız? Başarılı bir yöntem/teknik kullanmak neden önemlidir? Hayatımızda uyguladığımız yöntemlerin bize kazandırdıkları (zaman planı, iş yönetimi, vb.). Etkin ve evrimli düşünmek için de yöntemler olabilir mi?
4Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi.Beyin fırtınası uygulama aşamaları.
5İş planının kavramı ve bileşenleri. İşlevleri, türleri, kuruluşları, yasal ve mali sorumlulukları ile iş kavramıAna sözleşme örneklerinin incelenmesi
6lşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki
sorumluluklar. Türkiye'deki Tekno-Start up'lara yönelik hibeler ve başvuru Prosedürleri.
Şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından yönetim ve üretimin önemi
7Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimiFikri mülkiyet nedir? Koruma yöntemleri nelerdir?
8Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma,
ortaklık ve büyüme senaryoları.
Şirketler ne zaman büyümek ister? Ticarileşme, pazar büyütme, yeni pazarlara açılma, vb.
92209A/B Hibe Programına Mühendislik Proje Teklifi Nasıl Hazırlanır? Özgün iş ve araştırma projesi fikirlerinin hibe başvuru formatlarına uyarlanması
10Proje yönetim araçları (Karar destek sistemleri) Proje yönetiminde yardımcı araçlar
11Literatür taraması ve araçları (Mendeley vb.). İntihal. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayının Etiği Yönergesi Temel tanımlamalar
12Öğrencilerin bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projuesiİş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları, araştırma projesi yazımı
13Öğrencilerin Bireysel ve grup çalışmaları : Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi yazımıİş fikri için iş model kanvası ile proje hazırlıkları
14Öğrencilerin bireysel ve grup çalıpmalar: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesiİş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları, araştırma projesi yazımı
Kaynak
1. Peter Thiel, Blake Masters, Sıfırdan Bire, Start up'lar üzerine notlar ya da geleceği inşa etmenin yolları, Pegasus yayıncılık. 2. Eric Ries, The lean start up, 3. Steve Blank, The Start up Owner's Manual
Teknoloji Transfer Ofisi Kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)69
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(69/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİKBME3149190Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Kevser Banu KÖSE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili temel kavramları açıklamak, öne çıkan yaratıcı düşünme tekniklerini yorumlamak, yenilikçi iş modelleri tasarlamak, fikri mülkiyet ile ilgili kavramları açıklamak, herhangi bir girişimcilik hikayesinin başarılı ve başarısız yönlerini analiz edebilmek ve yorumlamak, bir girişim desteği alabilmek için başvuru formu doldurmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriğinin aktarılması ve girişimcilik potansiyelinin sınanması. Girişimciliğe giriş temel kavramları. Ders içeriğinin aktarılması,İnovasyon ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolü,Yaratıcı düşünme teknikleri,Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi.,İş planının kavramı ve bileşenleri. İşlevleri, türleri, kuruluşları, yasal ve mali sorumlulukları ile iş kavramı,lşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki
sorumluluklar. Türkiye'deki Tekno-Start up'lara yönelik hibeler ve başvuru Prosedürleri. ,Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimi,Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma,
ortaklık ve büyüme senaryoları.,2209A/B Hibe Programına Mühendislik Proje Teklifi Nasıl Hazırlanır? ,Proje yönetim araçları (Karar destek sistemleri) ,Literatür taraması ve araçları (Mendeley vb.). İntihal. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayının Etiği Yönergesi ,Öğrencilerin bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projuesi,Öğrencilerin Bireysel ve grup çalışmaları : Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi yazımı,Öğrencilerin bireysel ve grup çalıpmalar: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ile ilgili ortak kavramları açıklar. 10, 16, 18, 9A
2. Ulusal araştırma fonlarını tanımlar ve öneri projesi geliştirir 10, 16, 18, 9A
3. Yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanabilir Beyin fırtınasını, yanal düşünmeyi, morfolojik analizi, La Sella matrislerini ve TRIZ'i açıklayabilir 5, 6, 9A
4. Telif hakkı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret gibi temel terminolojileri ayırt eder 10, 16, 18, 9A
5. Pazar araştırması, yönetim planı, üretim planı, pazarlama planı ve finansal plan gibi bir iş planının ana bileşenlerini açıklayabilir.19, 5, 6F
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve farklı programlardan öğrencilerle bilimsel araştırma önerisini özgün proje haline dönüştürebilir, yazılı ve sözlü olarak sunabilir.10, 16, 19, 5, 6, 9F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriğinin aktarılması ve girişimcilik potansiyelinin sınanması. Girişimciliğe giriş temel kavramları. Ders içeriğinin aktarılmasıGirişimcilik hakkında kısa araştırma ve girişimci olmak ile özel sektör, kamu veya akademide çalışmakla ilgili zihin egzersizi
2İnovasyon ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolüYenilik ve girşimcilik arasındaki ilişki hakkında ön araştırma. Ar-Ge ve yenilik arasındaki ilişki ve farklılıklar
3Yaratıcı düşünme teknikleriAlgoritmaları nasıl kıyaslarız? Başarılı bir yöntem/teknik kullanmak neden önemlidir? Hayatımızda uyguladığımız yöntemlerin bize kazandırdıkları (zaman planı, iş yönetimi, vb.). Etkin ve evrimli düşünmek için de yöntemler olabilir mi?
4Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi.Beyin fırtınası uygulama aşamaları.
5İş planının kavramı ve bileşenleri. İşlevleri, türleri, kuruluşları, yasal ve mali sorumlulukları ile iş kavramıAna sözleşme örneklerinin incelenmesi
6lşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki
sorumluluklar. Türkiye'deki Tekno-Start up'lara yönelik hibeler ve başvuru Prosedürleri.
Şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından yönetim ve üretimin önemi
7Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimiFikri mülkiyet nedir? Koruma yöntemleri nelerdir?
8Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma,
ortaklık ve büyüme senaryoları.
Şirketler ne zaman büyümek ister? Ticarileşme, pazar büyütme, yeni pazarlara açılma, vb.
92209A/B Hibe Programına Mühendislik Proje Teklifi Nasıl Hazırlanır? Özgün iş ve araştırma projesi fikirlerinin hibe başvuru formatlarına uyarlanması
10Proje yönetim araçları (Karar destek sistemleri) Proje yönetiminde yardımcı araçlar
11Literatür taraması ve araçları (Mendeley vb.). İntihal. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayının Etiği Yönergesi Temel tanımlamalar
12Öğrencilerin bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projuesiİş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları, araştırma projesi yazımı
13Öğrencilerin Bireysel ve grup çalışmaları : Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesi yazımıİş fikri için iş model kanvası ile proje hazırlıkları
14Öğrencilerin bireysel ve grup çalıpmalar: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı, araştırma projesiİş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları, araştırma projesi yazımı
Kaynak
1. Peter Thiel, Blake Masters, Sıfırdan Bire, Start up'lar üzerine notlar ya da geleceği inşa etmenin yolları, Pegasus yayıncılık. 2. Eric Ries, The lean start up, 3. Steve Blank, The Start up Owner's Manual
Teknoloji Transfer Ofisi Kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48