Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL İŞARET İŞLEMEBME4210344Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin YardımcılarıYok.
Dersin AmacıMühendislik eğitiminin son sınıfında önerilen sayısal işaret işleme ile kesik zamanlı işaret işleme konusunun temelleri sunulacaktır. Öğrenciler bu ders ile bu temeller detaylı bir şekilde öğrenme şansı bulacaklardır. Derste farklı dönüşüm teknikleri, analog ve sayısal verilerin birbirine dönüştürülmesi, sayısal filtre tasarımları ile tüm bunların pratik gerçek sistemlere olan uygulanışı gösterilecektir. Teori Matlab simülasyonları ile desteklenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. ,Zamanda kesikli LTI sistemleri,Z-Dönüşümü,Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesi,Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriş,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım,Arasınav hazırlık,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleri,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri,Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım,Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım,Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Doğrusal zamanda değişmeyen (LTI) sistemlerinin temellerinin anlaşılması ve dönüşüm yaklaşımlarının LTI sistemlerinin analizde kullanılması. 21, 9A, E, F, G
2. Düşük ve yüksek frekanslı sinyalleri örnekler. 21, 9A, E, F, G
3. IIR ve FIR filtre yapılarını LTI sistemlerinde kullanır. 21, 9A, E, F, G
4. DFT ve FFT gibi sayısal frekansa dönüştürücü teknikleri etkili bir şekilde kullanır. 21, 9A, E, F, G
5. Zaman ve frekansta kesikli rassal sistemleri analiz eder. 21, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 1. ve 2. Bölümü
2Zamanda kesikli LTI sistemleriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 2. Bölümü
3Z-DönüşümüDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 3. Bölümü
4Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesiDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
5Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere girişDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
6LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
7LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
8Arasınav hazırlık7. haftaya kadar olan ders notları ve ders kitabının 1-5 bölümleri.
9Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
10Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
11Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
12Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
13Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
14Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
15Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemlerDers notları ve yardımcı ders kitabının (Vetterli) 3. ve 4. Bölümü
Kaynak
Discrete-Time Signal Processing by Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer Prentice Hall (Pearson) ISBN 978013 1988422
Foundations of Signal Processing, M. Vetterli, M. Kovacevic and V. Goyal , 2013, Cambridge University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41872
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer414
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı515
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL İŞARET İŞLEMEBME4210344Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin YardımcılarıYok.
Dersin AmacıMühendislik eğitiminin son sınıfında önerilen sayısal işaret işleme ile kesik zamanlı işaret işleme konusunun temelleri sunulacaktır. Öğrenciler bu ders ile bu temeller detaylı bir şekilde öğrenme şansı bulacaklardır. Derste farklı dönüşüm teknikleri, analog ve sayısal verilerin birbirine dönüştürülmesi, sayısal filtre tasarımları ile tüm bunların pratik gerçek sistemlere olan uygulanışı gösterilecektir. Teori Matlab simülasyonları ile desteklenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. ,Zamanda kesikli LTI sistemleri,Z-Dönüşümü,Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesi,Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere giriş,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. Kısım,LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. Kısım,Arasınav hazırlık,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleri,Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileri,Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. Kısım,Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. Kısım,Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. Kısım,Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Doğrusal zamanda değişmeyen (LTI) sistemlerinin temellerinin anlaşılması ve dönüşüm yaklaşımlarının LTI sistemlerinin analizde kullanılması. 21, 9A, E, F, G
2. Düşük ve yüksek frekanslı sinyalleri örnekler. 21, 9A, E, F, G
3. IIR ve FIR filtre yapılarını LTI sistemlerinde kullanır. 21, 9A, E, F, G
4. DFT ve FFT gibi sayısal frekansa dönüştürücü teknikleri etkili bir şekilde kullanır. 21, 9A, E, F, G
5. Zaman ve frekansta kesikli rassal sistemleri analiz eder. 21, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kesikli zamanda işaretlerin ve sistemlere giriş. Ders notları ve ders kitabının (Oppenheim) 1. ve 2. Bölümü
2Zamanda kesikli LTI sistemleriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 2. Bölümü
3Z-DönüşümüDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 3. Bölümü
4Zamanda sürekli işaretlerin örneklenmesiDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
5Farklı oranlı işaret işleme ve zamanda kesikli rassal süreçlere girişDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 4. Bölümü
6LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
7LTI sistemlerinin farklı dönüşüm boyutunda analizi - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 5. Bölümü
8Arasınav hazırlık7. haftaya kadar olan ders notları ve ders kitabının 1-5 bölümleri.
9Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : Blok şemaları ve IIR sistemleriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
10Zamanda kesikli sistemlerin yapısı : FIR sistemleri ve sayısal örneklemenin sisteme olan etkileriDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 6. Bölümü
11Sayısal Filtre tasarım teknikleri - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
12Sayısal Filtre Tasarım Teknikleri - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 7. Bölümü
13Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 1. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
14Zamanda kesikli Fourier Dönüşümü - 2. KısımDers notları ve ders kitabının (Oppenheim) 8. Bölümü
15Zamanda kesikli rassal süreçler ve sistemlerDers notları ve yardımcı ders kitabının (Vetterli) 3. ve 4. Bölümü
Kaynak
Discrete-Time Signal Processing by Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer Prentice Hall (Pearson) ISBN 978013 1988422
Foundations of Signal Processing, M. Vetterli, M. Kovacevic and V. Goyal , 2013, Cambridge University Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48