Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IIIBME3210783Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı1. Kutupsal koordinatlar, vektörler, vektör değerli fonksiyonlarda limit, süreklilik, integral kavramlarını kullanabilme 2. Çok katlı integralleri çözme becerisi sağlamak. 3. Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayıp, Green, Stokes Diverjans teoremlerini kullanma becerisini kazandırmak 4. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Vektörü Değerli Fonksiyonlar türevleri ve İntegralleri. T, N, B vektörleri,Yönlü türev ve Gradyan vektörü,Çok değişkenli fonksiyonlarda maximum ve minimum noktaları, Fonksiyonların ekstremumları,Lagrange Çarpımları, Vektör Alanları,Çizgi İntegralleri, Green Teoremi,Curl ve Diverjans,Parametrik Yüzeyler ve Alanları,Stoke Teoremi,Null eşitliklikleri, alan sınıflandırma, Helmholtz teoremi,Elektrostatiğe giriş ve Coulomb yasası ,Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyeli ve statik elektrik alanı,Flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti,Elektrik flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti,Kapasitans, kapasitorler, elektrostatik enerji ve kuvvetler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayabilme; Potansiyel fonksiyon bulabilme; Green,Stokes ve Diverjans teoremlerini kullanabilme12, 14, 9A, E
Çok katlı integralleri çözebilme; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri kullanabilme12, 14, 9A, E
Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanabilme12, 14, 9A, E
Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplayabilme; doğru, düzlem ve kuadrik yüzey denklemlerini yazabilme12, 14, 9A, E
Serbest uzayda elektrostatik 12, 14, 9A, E
Elektrik flux ve diyelektrik sabitinin ilişkisi12, 14, 9A, E
Elektrostatik enerji ve kapasitörler vasıtasıyla depolanması12, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vektörü Değerli Fonksiyonlar türevleri ve İntegralleri. T, N, B vektörleri
2Yönlü türev ve Gradyan vektörü
3Çok değişkenli fonksiyonlarda maximum ve minimum noktaları, Fonksiyonların ekstremumları
4Lagrange Çarpımları, Vektör Alanları
5Çizgi İntegralleri, Green Teoremi
6Curl ve Diverjans
7Parametrik Yüzeyler ve Alanları
8Stoke Teoremi
9Null eşitliklikleri, alan sınıflandırma, Helmholtz teoremi
10Elektrostatiğe giriş ve Coulomb yasası
11Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyeli ve statik elektrik alanı
12Flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti
13Elektrik flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti
14Kapasitans, kapasitorler, elektrostatik enerji ve kuvvetler
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison
1. Fundamentals of Engineering Electromagnetics by David Cheng, First edition (main text for Electromagnetism) 2. Vector Calculus, 4th edition, Susan Jane Colley, Pearson edn.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13452
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IIIBME3210783Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı1. Kutupsal koordinatlar, vektörler, vektör değerli fonksiyonlarda limit, süreklilik, integral kavramlarını kullanabilme 2. Çok katlı integralleri çözme becerisi sağlamak. 3. Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayıp, Green, Stokes Diverjans teoremlerini kullanma becerisini kazandırmak 4. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Vektörü Değerli Fonksiyonlar türevleri ve İntegralleri. T, N, B vektörleri,Yönlü türev ve Gradyan vektörü,Çok değişkenli fonksiyonlarda maximum ve minimum noktaları, Fonksiyonların ekstremumları,Lagrange Çarpımları, Vektör Alanları,Çizgi İntegralleri, Green Teoremi,Curl ve Diverjans,Parametrik Yüzeyler ve Alanları,Stoke Teoremi,Null eşitliklikleri, alan sınıflandırma, Helmholtz teoremi,Elektrostatiğe giriş ve Coulomb yasası ,Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyeli ve statik elektrik alanı,Flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti,Elektrik flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti,Kapasitans, kapasitorler, elektrostatik enerji ve kuvvetler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğrisel ve yüzey integrallerini hesaplayabilme; Potansiyel fonksiyon bulabilme; Green,Stokes ve Diverjans teoremlerini kullanabilme12, 14, 9A, E
Çok katlı integralleri çözebilme; alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri kullanabilme12, 14, 9A, E
Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral kavramlarını kullanabilme12, 14, 9A, E
Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplayabilme; doğru, düzlem ve kuadrik yüzey denklemlerini yazabilme12, 14, 9A, E
Serbest uzayda elektrostatik 12, 14, 9A, E
Elektrik flux ve diyelektrik sabitinin ilişkisi12, 14, 9A, E
Elektrostatik enerji ve kapasitörler vasıtasıyla depolanması12, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vektörü Değerli Fonksiyonlar türevleri ve İntegralleri. T, N, B vektörleri
2Yönlü türev ve Gradyan vektörü
3Çok değişkenli fonksiyonlarda maximum ve minimum noktaları, Fonksiyonların ekstremumları
4Lagrange Çarpımları, Vektör Alanları
5Çizgi İntegralleri, Green Teoremi
6Curl ve Diverjans
7Parametrik Yüzeyler ve Alanları
8Stoke Teoremi
9Null eşitliklikleri, alan sınıflandırma, Helmholtz teoremi
10Elektrostatiğe giriş ve Coulomb yasası
11Gauss yasası ve uygulamaları, elektrik potansiyeli ve statik elektrik alanı
12Flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti
13Elektrik flux yoğunluğu ve diyelektrik sabiti
14Kapasitans, kapasitorler, elektrostatik enerji ve kuvvetler
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison
1. Fundamentals of Engineering Electromagnetics by David Cheng, First edition (main text for Electromagnetism) 2. Vector Calculus, 4th edition, Susan Jane Colley, Pearson edn.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48