Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDİKAL CİHAZ TASARIM İLKELERİBME4110774Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı biyomedikal cihaz tasarım ve üretiminin temellerini tanıtmak ve medikal cihaz regülasyonlarıyla uyum sağlamaya yönelik adımları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Fayda-Risk Belirleme,Medikal Cihazlar,Medikal Cihazların Sınıflandırılması,Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR),Güvenlik ve Etkinilik Verisi Özeti (SSED),Biyoelektronik Tasarım Perspektifi (Biyo-işaret Toplama ve Süzme),Fonksiyonel Elektriksel Uyarım,Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler),Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler),Medikal Cihazlar için Yapay Zeka,Klinik Değerlendirme,Fikri Mülkiyet: Patent, Telif Hakkı, Ticari Sır ve Lisanslama ,Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (I),Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (II); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Medikal cihazları sınıflandırır.10, 14, 16, 19, 2, 5, 9A, F
Medikal cihazların geliştirilmesi, test edilmesi ve pazara sürülme süreçlerini değerlendirir. 10, 14, 16, 19, 2, 5, 9A, F
Medikal cihaz tasarım gerekliliklerini biyoelektronik, biyomalzeme ve biyomekanik bakış açılarından tartışır. 10, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, F
Medikal cihazlarda sayısal işaret işleme yöntemlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 9A, E
Medikal cihazlarda analogdan sayısala ve sayısaldan analoga işaret dönüştürme problemlerini çözer.10, 14, 16, 19, 21, 3, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0Fayda-Risk Belirleme
1Medikal Cihazlar
2Medikal Cihazların Sınıflandırılması
3Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR)
4Güvenlik ve Etkinilik Verisi Özeti (SSED)
5Biyoelektronik Tasarım Perspektifi (Biyo-işaret Toplama ve Süzme)
6Fonksiyonel Elektriksel Uyarım
7Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler)
8Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler)
9Medikal Cihazlar için Yapay Zeka
10Klinik Değerlendirme
11Fikri Mülkiyet: Patent, Telif Hakkı, Ticari Sır ve Lisanslama
12Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (I)
13Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (II)
Kaynak
1- The European Union Medical Device Regulation of 2017. 2- King PH, Fries RC, Johnson AT, Design of Biomedical Devices and Systems, 4th Edition, CRC Press: Boca Raton, 2019. 3- DeMArco, Medical Device Design and Regulation, ASQ Quality Press: Milwaukee, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21530
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDİKAL CİHAZ TASARIM İLKELERİBME4110774Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı biyomedikal cihaz tasarım ve üretiminin temellerini tanıtmak ve medikal cihaz regülasyonlarıyla uyum sağlamaya yönelik adımları değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Fayda-Risk Belirleme,Medikal Cihazlar,Medikal Cihazların Sınıflandırılması,Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR),Güvenlik ve Etkinilik Verisi Özeti (SSED),Biyoelektronik Tasarım Perspektifi (Biyo-işaret Toplama ve Süzme),Fonksiyonel Elektriksel Uyarım,Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler),Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler),Medikal Cihazlar için Yapay Zeka,Klinik Değerlendirme,Fikri Mülkiyet: Patent, Telif Hakkı, Ticari Sır ve Lisanslama ,Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (I),Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (II); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Medikal cihazları sınıflandırır.10, 14, 16, 19, 2, 5, 9A, F
Medikal cihazların geliştirilmesi, test edilmesi ve pazara sürülme süreçlerini değerlendirir. 10, 14, 16, 19, 2, 5, 9A, F
Medikal cihaz tasarım gerekliliklerini biyoelektronik, biyomalzeme ve biyomekanik bakış açılarından tartışır. 10, 14, 16, 17, 19, 5, 9A, F
Medikal cihazlarda sayısal işaret işleme yöntemlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 9A, E
Medikal cihazlarda analogdan sayısala ve sayısaldan analoga işaret dönüştürme problemlerini çözer.10, 14, 16, 19, 21, 3, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0Fayda-Risk Belirleme
1Medikal Cihazlar
2Medikal Cihazların Sınıflandırılması
3Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR)
4Güvenlik ve Etkinilik Verisi Özeti (SSED)
5Biyoelektronik Tasarım Perspektifi (Biyo-işaret Toplama ve Süzme)
6Fonksiyonel Elektriksel Uyarım
7Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler)
8Biyouyumluluk Perspektifi (İmplante Edilebilir Sinirsel Arabirimler)
9Medikal Cihazlar için Yapay Zeka
10Klinik Değerlendirme
11Fikri Mülkiyet: Patent, Telif Hakkı, Ticari Sır ve Lisanslama
12Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (I)
13Tedaviye Yönelik Medikal Cihazlar (II)
Kaynak
1- The European Union Medical Device Regulation of 2017. 2- King PH, Fries RC, Johnson AT, Design of Biomedical Devices and Systems, 4th Edition, CRC Press: Boca Raton, 2019. 3- DeMArco, Medical Device Design and Regulation, ASQ Quality Press: Milwaukee, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48