Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROJE YÖNETİMİBME3268130Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Melis Almula KARADAYI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, günümüz modern dünyasında hızla değişen teknoloji ve artan rekabet ortamında, mühendislik öğrencilerine etkili proje yönetimi becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Şirketlerin ve kuruluşların yeni ürün ve hizmetler geliştirmek zorunda olduğu bu dönemde, mühendislik ve yönetim perspektifinden proje tasarımı ve uygulamasını yönetmeyi öğretmek amaçlanır. Ders, mühendislik sistemlerinin tasarımı, modelleme ve uygulanması konusundaki bilgileri proje yönetimi kavramlarıyla entegre etmeyi destekler. Bu sayede, karmaşık projeleri etkili bir şekilde planlama, izleme ve tamamlama becerilerini geliştirecek ve profesyonel başarıları için gerekli araç ve teknikleri açıklanır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar,Proje Seçimi Yöntem ve Metotları,Organizasyon Yapısı, Firma Kültürü ve Proje Yönetimi,Projeyi tanımlama,Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesi,Proje planı geliştirilmesi,Proje risk yönetimi,Proje kaynak ve maliyet Planlaması,Proje Süresinin Kısaltılması,Proje İşgücünün Planlaması ve Yönetimi,Proje İçin Dış Kaynakların Kullanılması ve Uluslararası Proje Yönetimi,Proje İzleme, Performans Değerlendirme,Proje Kapanışı ,Çevik Proje Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Günümüz iş ortamında proje yönetiminin stratejik önemini proje yönetimine ilişkin özel konuları (Çevik proje yönetimi, Scrum, uluslararası proje yönetimi, sanal proje ekipleri) tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
2. Proje kapsamını tanımlar ve farklı proje alternatifleri arasında seçim yapmak için analitik araçlar ile uygulama yapar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
3. Maliyet, program ve proje ekibi için bir proje yönetim planı tanımlar ve riskleri de değerlendirir.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
4. Temel proje performans ölçümlerini değerlendirir ve proje kapanış faaliyetlerini tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
5. Proje başarı ve başarısızlık faktörlerini vaka çalışmaları yoluyla tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
6. Proje yönetimi yazılımı kullanır.6, 9A, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlarDers Notları
2Proje Seçimi Yöntem ve MetotlarıDers Notları
3Organizasyon Yapısı, Firma Kültürü ve Proje YönetimiDers Notları
4Projeyi tanımlamaDers Notları
5Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesiDers Notları
6Proje planı geliştirilmesiDers Notları
7Proje risk yönetimiDers Notları
8Proje kaynak ve maliyet PlanlamasıDers Notları
9Proje Süresinin KısaltılmasıDers Notları
10Proje İşgücünün Planlaması ve YönetimiDers Notları
11Proje İçin Dış Kaynakların Kullanılması ve Uluslararası Proje YönetimiDers Notları
12Proje İzleme, Performans DeğerlendirmeDers Notları
13Proje Kapanışı Ders Notları
14Çevik Proje YönetimiDers Notları
Kaynak
Ders Materyalleri: Ders Notları, Slaytlar, Harvard Business Review Vaka Çalışmaları Ders Kitabı: Gray, C.F and E.W. Larson. Project Management: The Managerial Process, 7th ed. McGraw-Hill/Irwin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7642
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı224
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROJE YÖNETİMİBME3268130Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Melis Almula KARADAYI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, günümüz modern dünyasında hızla değişen teknoloji ve artan rekabet ortamında, mühendislik öğrencilerine etkili proje yönetimi becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Şirketlerin ve kuruluşların yeni ürün ve hizmetler geliştirmek zorunda olduğu bu dönemde, mühendislik ve yönetim perspektifinden proje tasarımı ve uygulamasını yönetmeyi öğretmek amaçlanır. Ders, mühendislik sistemlerinin tasarımı, modelleme ve uygulanması konusundaki bilgileri proje yönetimi kavramlarıyla entegre etmeyi destekler. Bu sayede, karmaşık projeleri etkili bir şekilde planlama, izleme ve tamamlama becerilerini geliştirecek ve profesyonel başarıları için gerekli araç ve teknikleri açıklanır.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar,Proje Seçimi Yöntem ve Metotları,Organizasyon Yapısı, Firma Kültürü ve Proje Yönetimi,Projeyi tanımlama,Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesi,Proje planı geliştirilmesi,Proje risk yönetimi,Proje kaynak ve maliyet Planlaması,Proje Süresinin Kısaltılması,Proje İşgücünün Planlaması ve Yönetimi,Proje İçin Dış Kaynakların Kullanılması ve Uluslararası Proje Yönetimi,Proje İzleme, Performans Değerlendirme,Proje Kapanışı ,Çevik Proje Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Günümüz iş ortamında proje yönetiminin stratejik önemini proje yönetimine ilişkin özel konuları (Çevik proje yönetimi, Scrum, uluslararası proje yönetimi, sanal proje ekipleri) tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
2. Proje kapsamını tanımlar ve farklı proje alternatifleri arasında seçim yapmak için analitik araçlar ile uygulama yapar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
3. Maliyet, program ve proje ekibi için bir proje yönetim planı tanımlar ve riskleri de değerlendirir.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
4. Temel proje performans ölçümlerini değerlendirir ve proje kapanış faaliyetlerini tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
5. Proje başarı ve başarısızlık faktörlerini vaka çalışmaları yoluyla tanımlar.10, 16, 19, 4, 9A, F, G
6. Proje yönetimi yazılımı kullanır.6, 9A, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje Yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlarDers Notları
2Proje Seçimi Yöntem ve MetotlarıDers Notları
3Organizasyon Yapısı, Firma Kültürü ve Proje YönetimiDers Notları
4Projeyi tanımlamaDers Notları
5Proje süresinin ve maliyetlerinin tahmin edilmesiDers Notları
6Proje planı geliştirilmesiDers Notları
7Proje risk yönetimiDers Notları
8Proje kaynak ve maliyet PlanlamasıDers Notları
9Proje Süresinin KısaltılmasıDers Notları
10Proje İşgücünün Planlaması ve YönetimiDers Notları
11Proje İçin Dış Kaynakların Kullanılması ve Uluslararası Proje YönetimiDers Notları
12Proje İzleme, Performans DeğerlendirmeDers Notları
13Proje Kapanışı Ders Notları
14Çevik Proje YönetimiDers Notları
Kaynak
Ders Materyalleri: Ders Notları, Slaytlar, Harvard Business Review Vaka Çalışmaları Ders Kitabı: Gray, C.F and E.W. Larson. Project Management: The Managerial Process, 7th ed. McGraw-Hill/Irwin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48