Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ IIBME4210777Bahar Dönemi1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik bitirme projesi mühendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Küçük gruplar halinde çalışacak olan mühendislik öğrencileri iddialı bir mühendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nün araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endüstriden edinilebilir. Tipik projeler hem donanım hem de yazılımı içerir ve birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları biyomedikal enstrümantasyon, biyomedikal görüntüleme teknolojiler, medikal robotik, ilaç taşıma sistemleri, biyosensörler, hesaplamalı biyofizik ve görüntü işleme alanlarında olabilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mühendislik Proje I aşamasında planlanan ve öncü sonuçları elde edilmiş projeyi planlandığı şekilde sürdürmek,Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek,Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek-2,Proje bileşenlerinin elde edilmesi,Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi,Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi-2,Ara sunum için verilerin düzenlenmesi ve incelenmesi,Ara sınav sunumuna hazırlanmak,İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek,İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek-2,Başarı ölçütlerine erişimi kontrol etmek ve eksiklikleri gidermek,İlk prototipin oluşturulması,Dönem raporlanması ve sunum hazırlığı,Hazırlanan prototpi test etmek ve yıl sonu sunumuna hazırlanmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tasarlanan bir prototipin geçirilmesi gereken testleri planlar 10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Farklı mühendislik konularını kullanarak bir prototip geliştirir14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Tasarımların hem yazılı, hem görsel, hem de sözel sunumunu yapar10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Teorik bilgileri pratik mühendislik tasarımlarında kullanır10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Kısıtlı bir zamanda yoğun bir proje sürecini başarıyla yürütür 10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mühendislik Proje I aşamasında planlanan ve öncü sonuçları elde edilmiş projeyi planlandığı şekilde sürdürmekDeneysel çalışmalar
2Projenin hipotezini deneysel olarak test etmekDeney yapmak
3Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek-2Deney yapmak
4Proje bileşenlerinin elde edilmesiFarklı bileşenlerin kıyaslanması
5Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesiFarklı proje bileşenlerinin birleştirilmesi
6Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi-2Farklı proje bileşenlerinin birleştirilmesi
7Ara sunum için verilerin düzenlenmesi ve incelenmesiDataları incelemek
8Ara sınav sunumuna hazırlanmakDataları düzenlemek
9İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmekDeney yapmak
10İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek-2Deney yapmak
11Başarı ölçütlerine erişimi kontrol etmek ve eksiklikleri gidermekDeney yapmak
12İlk prototipin oluşturulmasıDeney yapmak
13Dönem raporlanması ve sunum hazırlığıTeknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi
14Hazırlanan prototpi test etmek ve yıl sonu sunumuna hazırlanmakSunuma hazırlanmak
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1150150
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer13030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ IIBME4210777Bahar Dönemi1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik bitirme projesi mühendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Küçük gruplar halinde çalışacak olan mühendislik öğrencileri iddialı bir mühendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nün araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endüstriden edinilebilir. Tipik projeler hem donanım hem de yazılımı içerir ve birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları biyomedikal enstrümantasyon, biyomedikal görüntüleme teknolojiler, medikal robotik, ilaç taşıma sistemleri, biyosensörler, hesaplamalı biyofizik ve görüntü işleme alanlarında olabilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mühendislik Proje I aşamasında planlanan ve öncü sonuçları elde edilmiş projeyi planlandığı şekilde sürdürmek,Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek,Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek-2,Proje bileşenlerinin elde edilmesi,Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi,Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi-2,Ara sunum için verilerin düzenlenmesi ve incelenmesi,Ara sınav sunumuna hazırlanmak,İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek,İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek-2,Başarı ölçütlerine erişimi kontrol etmek ve eksiklikleri gidermek,İlk prototipin oluşturulması,Dönem raporlanması ve sunum hazırlığı,Hazırlanan prototpi test etmek ve yıl sonu sunumuna hazırlanmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tasarlanan bir prototipin geçirilmesi gereken testleri planlar 10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Farklı mühendislik konularını kullanarak bir prototip geliştirir14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Tasarımların hem yazılı, hem görsel, hem de sözel sunumunu yapar10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Teorik bilgileri pratik mühendislik tasarımlarında kullanır10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Kısıtlı bir zamanda yoğun bir proje sürecini başarıyla yürütür 10, 14, 17, 2, 21, 5, 6D, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mühendislik Proje I aşamasında planlanan ve öncü sonuçları elde edilmiş projeyi planlandığı şekilde sürdürmekDeneysel çalışmalar
2Projenin hipotezini deneysel olarak test etmekDeney yapmak
3Projenin hipotezini deneysel olarak test etmek-2Deney yapmak
4Proje bileşenlerinin elde edilmesiFarklı bileşenlerin kıyaslanması
5Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesiFarklı proje bileşenlerinin birleştirilmesi
6Bileşenlerin bir araya getirilmesi ve test edilmesi-2Farklı proje bileşenlerinin birleştirilmesi
7Ara sunum için verilerin düzenlenmesi ve incelenmesiDataları incelemek
8Ara sınav sunumuna hazırlanmakDataları düzenlemek
9İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmekDeney yapmak
10İş zaman çizelgesindeki programı sağlayacak şekilde deneyleri sürdürmek-2Deney yapmak
11Başarı ölçütlerine erişimi kontrol etmek ve eksiklikleri gidermekDeney yapmak
12İlk prototipin oluşturulmasıDeney yapmak
13Dönem raporlanması ve sunum hazırlığıTeknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi
14Hazırlanan prototpi test etmek ve yıl sonu sunumuna hazırlanmakSunuma hazırlanmak
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48