Ana içeriğe atla

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 35. Sayı

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 35. Sayısı İçin Tıklayınız.

Hekime Başvuru Sayısının Artış Hikâyesi - Prof. Dr. Sabahattin Aydın Tıklayınız.

Sunucular Tarafından Uyarılan Talebin Kontrolü - Prof. Dr. Osman E. Hayran Tıklayınız.

Aşırı Sağlık Kullanımı: Nedenleri Ve Çözüm Önerileri - Prof. Dr. H. Erdal Akalın Tıklayınız.

Medikalizasyon (Tıbbileştirme), Aşırı Teşhis/Tedavi Ve Kışkırtılmış Sağlık Talebi - Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Tıklayınız.

Aşırı Talebin Toplum Sağlığına Etkileri - Doç. Dr. Mustafa Taşdemir - Dr. İsmail Erkam Tüzgen Tıklayınız.

Ameliyat Öncesi Tetkiklerin Gerekliliği - Yrd. Doç. Dr. Pelin Karaaslan - Prof. Dr. Hüseyin Öz Tıklayınız.

Check-Up (Tambakı) Gerçekten Yararlı Mı? -Prof. Dr. Mustafa Öztürk Tıklayınız.

Hekimlikte “Marketing-Pazarlama” - Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Tıklayınız.

Artış Eğilimi Gösteren Sağlık Hizmeti Sunumu Yükünün Klinik Eğitime Etkileri - Dr. Ahmet Murt Tıklayınız.

Sağlıkta Aşırı Talep Ve Hasta Hakları - Doç. Dr. Fulya İlçin Gönenç Tıklayınız.

“Sağlıkçı Dükkânı”Ndan… - Prof. Dr. Şaban Şimşek Tıklayınız.

 Mehmet Şevket Eygi: Tıp, Endüstri Haline Gelince Sağlık Çöker! Tıklayınız.

“Bir Yazı” Üzerine: Veriler Nasıl Okunmalı? - Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Tıklayınız.

Finansal Arayışlar, Kamu Özel Ortaklıkları Ve Şehir Hastaneleri  - Dr. Şuayip Birinci Tıklayınız.

Tıbbın Geleceği Hakkında Mülahazalar - Prof. Dr. Gürkan Öztürk Tıklayınız.

Ebelere Yeni Unvan Arayışları - Yrd. Doç. Dr. Filiz Okumuş Tıklayınız.

Bir Sağlık Sorunu Olarak Şiddet - Prof. Dr. Akile Gürsoy Tıklayınız.

Hasta Ve Hekimler Etiyoloji Konusunda Ortak Bir Dil Oluşturabilir Mi? - Prof. Dr. Mustafa Bilici - Dr. Sena Yenel Özbay Tıklayınız.

Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Beklenmeyen Durumlar Ve Halkla İlişkiler - Yrd. Doç. Dr. Yasin Bulduklu Tıklayınız.

“Pediatrik Birey”Le İletişim Nasıl Olmalıdır? - Doç. Dr. Arzu Yükselen Tıklayınız.

Psikiyatrinin Penceresinden Göç Ve Sağlık - Dr. Veysi Çeri - Dr. Serhat Nasıroğlu - Prof. Dr. Bengi Semerci Tıklayınız.

Sağlığımızı Etkileyen Gizli Ajanlar: Gıda Katkı Maddeleri - Prof. Dr. Fatih Gültekin Tıklayınız.

Bir İlaç Olarak Ankaferd: Gelenekten Bilime - Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu Tıklayınız.

Geleneksel Tıp Nedir, Ne Değildir? - Prof. Dr. Ayten Altıntaş Tıklayınız.

Güzellik Cerrahisi Ve Hukuki Durumu - Doç. Dr. Mustafa Keskin Tıklayınız.

Geçmişten Günümüze Askeri Tıbba Bir Bakış - Prof. Dr. Akif Tan Tıklayınız. 

Ortak Mirasın Bilinmeyen Varisleri - Doç. Dr. Murat Salim Tokaç Tıklayınız. 

 

Ekleme Tarihi: 11/01/2023 - 15:29Son Güncelleme Tarihi: 27/05/2024 - 11:10