Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi Dergisi 13. Sayı

Araştırma

 1. Dr. Jekyll’dan Mr. Hyde’a Modern Devlet’in İki Yüzü: Liberal Hukuk Devleti’nden Anayasal Diktatörlük’e 
 2. İbn Sina’nın Perspektifinden (İlahi) Yasa ve İktidar
 3. Mahalli İdarelerin Yetkilerinin ve Sınırlarının Kaynağı Olarak Mahalli Müşterek İhtiyaç
 4. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı
 5. Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastaneler Arasında İş Birliğinin Hukuki Rejimi
 6. Üniter Bir Devlet Olan Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Geliştirdiği Uluslararası İş Birlikleri
 7. Sosyal Medya Adları ve Türk Medeni Kanunu m. 26 Kapsamında Sosyal Medya Adlarının Korunması
 8. Alacaklıların Korunmasına İlişkin Farklı Yöntemlerin Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi
 9. İcra ve İflas Hukukunda Sirküler
 10. COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun’un İş Hukukuna Yönelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi
 11. Paya Dayalı Kitle Fonlamasında Fon Kullanımının Denetimi

Hukuk Fakültesi Dergisi 13. Sayısı İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 09/01/2023 - 11:52Son Güncelleme Tarihi: 26/07/2023 - 13:04