Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi Dergisi 8. Sayı

Araştırma

  1. İçme–Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasında Alternatif  Model Önerileri
  2. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulama Alanlarının Tespitine  İlişkin İdari İşlemlere Karşı İtiraz ve İptal Davası Yolu
  3. Başlangıç Kısımlarının Hukuki Etkisi, Temel Nitelikleri ve  1982 Anayasası: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  4. Ombudsman Kurumu ve Türkiye’de 6328 Sayılı “Kamu Denetçiliği  Kurumu Kanunu”nun Düzenlenmesi
  5. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının  Kullanılması Sorununa Dair Görüşler
  6. Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere  Karşı İleri Sürülmesi
  7. İsviçre İcra İflas Kanununun Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bakış
  8. TBK Madde 603’ün Avale Uygulanabilirliği
  9. Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi
  10. Lex Commissoria Yasağının İnançlı İşlemler ve İcra Sözleşmeleri  Bağlamında Değerlendirilmesi

Hukuk Fakültesi Dergisi 8. Sayısı İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 09/01/2023 - 11:32Son Güncelleme Tarihi: 26/07/2023 - 13:01