Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi Dergisi 16. Sayı

Araştırma

 1. Mağdurlar İçin Güven Fonu
 2. The Concepts of the Responsibility to Protect and Human Security within the United Nations: Return on the Meanings
 3. Muvakkat Kanunlar ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
 4. Medenî Usûl Hukukunda Davaya Müdahalede Vekâlet Ücreti
 5. Kambiyo Senetlerine Dayanan Menfi Tespit Davası Türleri
 6. Meslekî Faaliyet Gereği Kiraya Verilen ve Kiracının Özel Kullanımına Yarayan Taşınır Eşyalara İlişkin Kira Sözleşmesi
 7. Türk Hukukunda Merkezi Karşı Taraf Kuruluşlarının Temerrüt Haline İlişkin Düzenleme İhtiyacı ve Örnekler Işığında Öneriler
 8. Hükmün Tamamlanması
 9. İşyeri Sendika Temsilcilerinin İşe İade Davasını Kazanması Sonucu Doğacak Haklar
 10. Yargı Kararları Işığında Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye’de Miras Yoluyla Taşınmaz Edinmesi
 11. Medenî Usûl Hukukunda Tanığın Hazır Bulunma Yükümlülüğü
 12. FCA Terimiyle ve Varma Yerinde Muayene Şartıyla Akdedilen Uluslararası Satım Sözleşmesinin Taşıma Sigortasına Etkisi
 13. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Alacağın Devri ve Konkordato

Hukuk Fakültesi Dergisi 16. Sayısı İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 24/03/2023 - 15:38Son Güncelleme Tarihi: 26/07/2023 - 13:05