Ana içeriğe atla

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 14. Sayı

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 14. Sayısı İçin Tıklayınız.

Sağlıkta özerkleştirme ve kamu hastane birlikleri kanunu tasarısı - Dr. Hüseyin Demirel - Hakkı Sosmaz - Erol Gökdöl - Tıklayınız.

Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı: özelleştirme değil desantralizasyon - Prof. Dr. Haydar Sur Tıklayınız.

Doç.e dr. erhan kurt: 3. basamak, tasarının dışında tutulmalı Tıklayınız.

Neden kamu hastane birlikleri? - Dr. Eriş Bilaloğlu Tıklayınız.

Doç. dr. kemal memişoğlu: hekimin çalışma ortamını düzeltecek her girişim zamanla memnuniyeti artırır Tıklayınız.

Kamu hastane birlikleri ülkemizi işgale hazırlanmaktadır - Dr. Sebahattin Işık Tıklayınız.

Hekimliğin altın çağı sona mı eriyor? - Dr. Mehmet Demir - Bayram Demir Tıklayınız.

Sağlık hizmeti sunumunda performans değerlendirmesi - Prof. Dr. H. Erdal Akalın Tıklayınız.

Üniversite hastanelerinde performans için volüm-değer kontrollü bir model önerisi - Doç. Dr. Alper Cihan  Tıklayınız.

“Tamamlayıcı sağlık sigortası” ve üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleri ilişkisi -  Yrd. Doç. Dr. S. Haluk Özsarı Tıklayınız.

Sağlık hizmeti sunumunda performans değerlendirmesi - Prof. Dr. H. Erdal Akalın Tıklayınız.

Prof. dr. şaban şimşek: hastane açmakla, kalori hesabı yapmakla sağlık meselesi çözülemez Tıklayınız.

Sen yeter ki ufku hayal et - Prof. Dr. Filiz Onat Tıklayınız.

Sağlık çalışanları açısından tıbbi hatalar - Prof. Dr. Selami Albayrak Tıklayınız.

Malpraktisin yan etkileri - Dr. Cem Köylü Tıklayınız.

Yüksek sağlık şurası ve hekimlik -  Doç. Dr. Mücahit Görgeç Tıklayınız.

Yaşlı yaşlılık - Dr. Berrin Karadağ - Prof. Dr. Yüksel Altuntaş Tıklayınız.

Hayatın sonuna doğru: son dönem bakım merkezleri (sdbm) - Prof. Dr. Ümit Şimşek Tıklayınız.

Beyhude tedavi! - Dr. Bülent Özaltay Tıklayınız.

Ötanazi - Dr. Mahmut Tokaç Tıklayınız.

Prof. Dr. hayrettin karaman: bana en çok kürtaj, organ nakli ve ötanaziyi soruyorlar Tıklayınız.

Sulardaki gizli tehlike: seyahat ilişkili lejyoner hastalığı - Dr. H. Esra Ağel Tıklayınız.

STK’lar ve hukuk penceresinden mültecilerin sağlık sorunları ve göçmen kampları - Av. Muktedir İlhan Tıklayınız.

Modern çağın tıp tanrısı: Dr. House - Doç. Dr. Lütfü Hanoğlu Tıklayınız.

Tıbbın ölümcül hastalığı: mekanikleşme - Prof. Dr. Faik Çelik Tıklayınız.

143 yıllık tıp derneği: cemiyet-i tıbbiye-i Osmaniye- Prof. Dr. Ayten Altıntaş Tıklayınız.

Hekim bestekâr ve musikişinaslar: prof. dr. selâhattin içli- Dr. Murat Salim Tokaç Tıklayınız.

 

 

Ekleme Tarihi: 11/01/2023 - 14:02Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:51