Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi Dergisi 18. Sayı

Araştırma

 1. İspanya Anayasası’nın Yapım Sürecine İlişkin Bir İnceleme
 2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasamanın Güçlendirilmesi: Sözlü Soru ile Yürütme ve Bürokrasiden İzahat İstenmesi
 3. Bir İnsan Hakları Kategorisi Olarak İnsan Onuru Kavramı ve Türkiye’deki Uygulaması Üzerine Bir Analiz
 4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında İyi Yönetişim Kavramı
 5. Sağlık Mesleği Mensupları Tarafından İşlenen Suçlarda Uzlaştırma
 6. 7346 Sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonuna Verilen İnternet Sitelerine Erişimin Engellemesi Yetkisine Eleştirel Bakış
 7. Suç İşleme Kararı Taşıyan Faili Başka Bir Fiile İkna Etme
 8. Avrupa Adalet Divanı’nın Çağrıya Hazır Bekleme Süresinin Nitelendirilmesine İlişkin Yaklaşımı: D.J. v Radiotelevizija Slovenija C-344/19, RJ v Stadt Offenbach am Main C-580/19 ve MG v Dublin City Council C-214/20 Kararları Çerçevesinde Değerlendirmeler
 9. Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Evde Hizmet Sözleşmesi
 10. Türkiye’deki Ukraynalıların Hukuki Statülerine İlişkin Muhtemel Senaryolar
 11. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü Kapsamında Oyunculara Getirilen Kısıtlamaların Değerlendirilmesi

Hukuk Fakültesi Dergisi 18. Sayısı İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 24/03/2023 - 16:12Son Güncelleme Tarihi: 26/07/2023 - 13:06