Ana içeriğe atla

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 34. Sayı

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 34. Sayısı İçin Tıklayınız.

Kalkınma Planları Ve 10. Kalkınma Planında Sağlık - Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Tıklayınız.

Entegre Sağlık Kampüsleri veya Nam-I Diğer Şehir Hastaneleri - Prof. Dr. Sabahattin Aydın Tıklayınız.

Demografi ve Epidemiyoloji Pencerelerinden 2023 Ve Ötesine Bakış  -Doç. Dr. Mustafa Taşdemir - Dr. Ömer Ataç Tıklayınız.

Türkiye’de 2023 Yılı Sağlık İnsan Gücü Hedefleri Ve Tıp - Sağlık Eğitimine Genel Bir Bakış - Prof. Dr. Mustafa Solak Tıklayınız.

2023 İçin Tıp Eğitimi: Kime, Kiminle Ve Nasıl? - Dr. Ahmet Murt - Prof. Dr. Muzaffer Şeker Tıklayınız.

Yeni Bir Sağlık Ve Hizmet Anlayışına Doğru - Prof. Dr. Osman E. Hayran Tıklayınız.

İstka Ve İstanbul Bölge Planında Sağlığın Yeri  - İlker Köse Tıklayınız.

Sgk’nın 2023 Vizyonu - Dr. Mustafa Kuruca Tıklayınız.

Sigorta Sistemi Ve Tazminat Ödemeleri - Dr. Cem Köylüoğlu Tıklayınız.

2023 Türkiye’sinde Mevcut Politikalarla Hekimliğin Ve Hekimlerin Hali Ne Olabilir, Nasıl Olmalıdır? - Dr. Eriş Bilaloğlu Tıklayınız.

Özel Sağlık Kuruluşlarının 2023 Vizyonundaki Yeri - Dr. Cevat Şengül Tıklayınız.

Türk İlaç Sanayinin 2023 Vizyonu Ve Yerli İlaç - Cengiz Celayir Tıklayınız.

Aifd’nin 2023 Vizyonu: İlaçta Küresel Ar-Ge Ve Üretim Merkezi Türkiye  - Osman Kara Tıklayınız.

2023’e Doğru Bağımlılıklar Nereye Gidiyor? - Prof. Dr. M. İhsan Karaman Tıklayınız.

Sağlık Hizmetlerinde Değişim Yönetimi - Prof. Dr. Mustafa Altındiş Tıklayınız. 

İstanbul Aşığı Semavi Eyice: Bu Şehirde Değil Bizans, Osmanlı Bile Kalmadı! Tıklayınız. 

Suriyeli Sığınmacılara Sunulan Sağlık Hizmetleri - Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar Tıklayınız. 

Kamu-Stk İşbirliği Örneği Olarak Verem Savaşı Dispanserleri - Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Tıklayınız. 

Anadolu’dan Bir Hasta Hikâyesi Ya Da Sağlık Sistemimiz Üzerine Birkaç Eleştiri - Ömer Çakkal Tıklayınız.

Dijital Hastanede Üçüncü Adım: Kâğıtsız Hastane - Yasin Keleş Tıklayınız.

Tıp Hukukuna Tarihsel Bir Bakış - Prof. Dr. Faik Çelik Tıklayınız.

İnsan: Konuşan Hayvan - Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu Tıklayınız.

İnsan - Hayvan Sınırı  - Doç. Dr. Mustafa Öztürk Tıklayınız.

Osmanlılarda Türkçe Tıp Yazmaları - Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Tıklayınız.

Türk Müziği Ve Terapideki Yeri: Bilimsel Perspektif - Doç. Dr. Hanefi Özbek Tıklayınız.

 

Ekleme Tarihi: 11/01/2023 - 15:26Son Güncelleme Tarihi: 27/05/2024 - 16:10