Ana içeriğe atla

Hukuk Fakültesi Dergisi 17. Sayı

Araştırma

  1. Tıp Hukuku Açısından Hastane Enfeksiyonu
  2. Uzay Hukukundaki Yükümlülük Rejimi Bağlamında Fırlatan Devlet Kavramı ve TURKSAT-5B Uydusu
  3. İnsan Haklarında Devletin Pozitif Yükümlülüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Üzerine Bir Analiz
  4. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi Meselesi
  5. Mecelle’nin Arap Ülkelerindeki Yürürlüğü
  6. Türk Hukukunda Dürüstlük ve İyiniyet İlkelerinin Karşılığı Olarak İngiliz Hukukunda “Good Faith” İlkesi
  7. Kripto Varlıklar Üzerinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  8. Ticaret Hukukunun Kaynağı Olarak Ticari Örf ve Adet Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  9. Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Fiili Yönetim Organı Anlamındaki Hukuki Sorumluluğu

Hukuk Fakültesi Dergisi 1. Sayısı İçin Tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 24/03/2023 - 15:56Son Güncelleme Tarihi: 26/07/2023 - 13:06