Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Öğrencilerin, ekonomi ve finans alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmasını, güçlü çözümleme yeteneğine sahip olmasını ve bağımsız düşünmesini sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Y-EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO1155460 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 4
ECO1165260 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
ECO1124480 MATEMATİK I İngilizce 3 4
ECO1124450 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 6
ECO1134320 MESLEKİ İLETİŞİM I İngilizce 4 4
ECO1124520 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 5
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO1241260 MESLEKİ İLETİŞİM II İngilizce 4 4
ECO1234480 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 5
ECO1224550 MATEMATİK II İngilizce 3 4
ECO1224610 PSİKOLOJİ İngilizce 3 4
ECO1224530 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 6
ECO1224590 FİNANSA GİRİŞ İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO2152760 MİKROEKONOMİ TEORİSİ İngilizce 3 6
ECO2152780 İKTİSADİ VE FİNANSAL TARİH İngilizce 3 3
ECO2152770 SİYASET BİLİMİ İngilizce 3 4
ECO2152750 FİNANSAL MUHASEBE İngilizce 3 5
ECO2152790 FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 5
ECO2152740 İSTATİSTİK I İngilizce 3 5
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO2252850 EKONOMİ VE FİNANS OKURYAZARLIĞI İngilizce 2 2
ECO2252810 İSTATİSTİK II İngilizce 3 5
ECO2252840 EKONOMİ VE FİNANS İÇİN MATEMATİK İngilizce 3 5
ECO2252820 MAKROEKONOMİ TEORİSİ İngilizce 3 6
ECO2252860 DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS İngilizce 3 5
ECO2252830 PARA, BANKA VE FİNANS İngilizce 3 5
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO3171570 EKONOMİ VE FİNANSTA GÜNCEL MESELELER İngilizce 2 2
ECO3171590 TÜRKİYE EKONOMİSİ İngilizce 3 6
ECO3178040 ULUSLARARASI EKONOMİ İngilizce 3 5
ECO3171580 EKONOMETRİ İngilizce 3 5
ECO3110842 KURUMSAL İKTİSAT İngilizce 3 5
ECO3110843 BANKACILIK VE DÜZENLEME İngilizce 3 5
ECO3171370 SERMAYE PİYASALARI İngilizce 3 5
ECO3171350 EKONOMİ POLİTİKASI İngilizce 3 5
ECO3171620 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO3271490 İŞ VE MESLEK AHLAKI İngilizce 2 2
ECO3210836 YÖNETİM EKONOMİSİ İngilizce 3 5
ECO3271390 ULUSLARARASI FİNANS İngilizce 3 5
ECO3213615 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 5
ECO3271410 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA İngilizce 3 5
ECO3212148 ÇALIŞMA EKONOMİSİ İngilizce 3 5
ECO3271450 KÜRESEL İŞLETMECİLİK İngilizce 3 5
ECO3271430 GELİŞEN PİYASALAR İngilizce 3 5
ECO3271440 GİRİŞİMCİLİK İngilizce 3 5
ECO3271540 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO4110841 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE İngilizce 3 5
ECO4113624 YÖNETSEL BECERİ GELİŞTİRME İngilizce 4 5
ECO4113616 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ İngilizce 3 5
ECO4113617 OYUN TEORİSİ İngilizce 3 5
ECO4110838 BANKACILIK VE FİNANSTA ÖZEL KONULAR İngilizce 3 5
ECO4110847 SEKTÖREL UYGULAMA İngilizce 15
ECO4110837 FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR İngilizce 3 5
ECO4110839 YENİLİK EKONOMİSİ İngilizce 3 5
ECO4112149 VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI İngilizce 3 5
ECO4110845 BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 10
ECO4110846 SEMİNER İngilizce 5
ECO4111514 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ECO4213618 LİSANS BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 20
ECO4212154 KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK İngilizce 3 5
ECO4271550 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ECO4211729 İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİ İngilizce 3 5
ECO4213619 STAJ İngilizce 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Hatice KARAHAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BANKACILIK VE FİNANSTA ÖZEL KONULAR 311452544112
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 004000000000
BİTİRME PROJESİ 341553532114
DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS 200024104345
EKONOMETRİ 555050500050
EKONOMİ POLİTİKASI 400304500005
EKONOMİ VE FİNANS İÇİN MATEMATİK 350000300002
EKONOMİ VE FİNANS OKURYAZARLIĞI 000542350000
EKONOMİ VE FİNANSTA GÜNCEL MESELELER 000053440013
EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA 400030400105
FİNANSA GİRİŞ 430554450043
FİNANSAL MUHASEBE 030000200020
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR 530005500005
FİNANSAL YÖNETİM 312433341142
GELİŞEN PİYASALAR 540534500005
GİRİŞİMCİLİK 314555304444
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 000212124241
İKTİSADİ VE FİNANSAL TARİH 100300520035
İSTATİSTİK I 155332330033
İSTATİSTİK II 155434530033
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 300003302111
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE 300030400052
KÜRESEL İŞLETMECİLİK 530555555555
MAKROEKONOMİ 520525552003
MAKROEKONOMİ TEORİSİ 520000300005
MATEMATİK I 040001000010
MATEMATİK II 040001000010
MESLEKİ İLETİŞİM I 210532251223
MESLEKİ İLETİŞİM II 000400030000
MİKROEKONOMİ 510001300002
MİKROEKONOMİ TEORİSİ 510001300002
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 220313422333
PARA, BANKA VE FİNANS 500004500005
PSİKOLOJİ 000002013351
SEMİNER 331553532114
SERMAYE PİYASALARI 410253501015
SİYASET BİLİMİ 200314144452
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 044143033011
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI 310455345542
TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ 420554415545
TÜRKİYE EKONOMİSİ 320542440015
ULUSLARARASI EKONOMİ 431554554234
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 100221212022
ULUSLARARASI FİNANS 530514513005
VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI 000000000050
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 533323511151
YENİLİK EKONOMİSİ 420455454345
YÖNETİM EKONOMİSİ 555555500005
İlişkili ders sayısı / 48/60130894111911512115688684898135
İlişki ağırlığı323333332223

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu