Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİ VE FİNANS İÇİN MATEMATİKECO2252840Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEkonomik ve finansal olayların çok değişkenli bir çerçevede modellenmesinde matematiksel yöntemlerin kullanılması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin edinilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğrusal ekonomik model örnekleri ve bunların matris cebiri kullanılarak çözümü,Kısmi türev alma ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulanması,Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması,Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması,Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli; birinci türev ve ikinci derece şartları),Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli, birinci derece şartı ve ikinci derece şartları),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Paranın zaman değeri - tek nakit akışı,Paranın zaman değeri – birden çok nakit akışı,Paranın zaman değeri – proje değerleme uygulamaları,Paranın zaman değeri – tahvil değerleme uygulamaları,Paranın zaman değeri – hisse senedi değerleme uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Basit doğrusal ekonomik modeller kurabilecek ve bunları matris cebiri kullanarak çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
1.1 Ekonomik ve finansal model kurmanın mantığını açıklar.
1.2 Doğrusal ekonomik ve finansal modellerin önemini açıklar.
1.3 Matris cebiri kullanarak doğrusal ekonomik ve finansal modelleri çözer.
2. Kısmi türev alabilecek ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulayabilecektir. 16, 6, 9A, D
2.1 Kısmi türev alma kavramını açıklar.
2.2 Fonksiyonların kısmi türevini alır.
2.3 Kısmi türev almayı karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygular.
3. Toplam türev alabilecek, kapalı türev alabilecek ve kapalı fonksiyon teoremini karşılaştırmalı statik analizine uygulayabilecektir.16, 6, 9A, D
3.1 Fonksiyonların toplam türevini alır.
3.2 Kapalı türev alır.
3.3 Kapalı fonksiyon teoremini ve önemini açıklar.
3.4 Kapalı fonksiyon teoremini karşılaştırmalı statik analizine uygular.
4. Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemlerini çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
4.1 Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemleri için birinci derece şartını açıklar.
4.2 Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemleri için ikinci derece şartını açıklar.
4.3 Birinci derece şartını ve ikinci derece şartını çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemlerine uygular.
5. Eşitlik kısıtı olan çok değişkenli eniyileme problemlerini çözebilecektir.16, 6, 9A, D
5.1 Çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemleri için birinci derece şartını açıklar.
5.2 Çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemleri için ikinci derece şartını açıklar.
5.3 Birinci derece şartını ve ikinci derece şartını çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemlerine uygular.
6. Paranın zaman değeri problemlerini ve proje, tahvil ve hisse senedi değerlemesi uygulamalarını çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
6.1. Paranın zaman değeri hesaplamaları yapar.
6.2. Proje değerlemesi problemlerini çözer.
6.3. Tahvil değerlemesi problemlerini çözer.
6.4. Hisse senedi değerlemesi problemlerini çözer.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Doğrusal ekonomik model örnekleri ve bunların matris cebiri kullanılarak çözümü
2Kısmi türev alma ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulanması
3Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması
4Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması
5Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli; birinci türev ve ikinci derece şartları)
6Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli, birinci derece şartı ve ikinci derece şartları)
7Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
8Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
9Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
10Paranın zaman değeri - tek nakit akışı
11Paranın zaman değeri – birden çok nakit akışı
12Paranın zaman değeri – proje değerleme uygulamaları
13Paranın zaman değeri – tahvil değerleme uygulamaları
14Paranın zaman değeri – hisse senedi değerleme uygulamaları
Kaynak
Meral Sucu, Funda Kul, Finans Matematiği, 2022.
Fundamental Methods of Mathematical Economics, 2005, 4. Edition, Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı12323
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)153
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(153/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİ VE FİNANS İÇİN MATEMATİKECO2252840Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEkonomik ve finansal olayların çok değişkenli bir çerçevede modellenmesinde matematiksel yöntemlerin kullanılması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin edinilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğrusal ekonomik model örnekleri ve bunların matris cebiri kullanılarak çözümü,Kısmi türev alma ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulanması,Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması,Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması,Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli; birinci türev ve ikinci derece şartları),Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli, birinci derece şartı ve ikinci derece şartları),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı),Paranın zaman değeri - tek nakit akışı,Paranın zaman değeri – birden çok nakit akışı,Paranın zaman değeri – proje değerleme uygulamaları,Paranın zaman değeri – tahvil değerleme uygulamaları,Paranın zaman değeri – hisse senedi değerleme uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Basit doğrusal ekonomik modeller kurabilecek ve bunları matris cebiri kullanarak çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
1.1 Ekonomik ve finansal model kurmanın mantığını açıklar.
1.2 Doğrusal ekonomik ve finansal modellerin önemini açıklar.
1.3 Matris cebiri kullanarak doğrusal ekonomik ve finansal modelleri çözer.
2. Kısmi türev alabilecek ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulayabilecektir. 16, 6, 9A, D
2.1 Kısmi türev alma kavramını açıklar.
2.2 Fonksiyonların kısmi türevini alır.
2.3 Kısmi türev almayı karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygular.
3. Toplam türev alabilecek, kapalı türev alabilecek ve kapalı fonksiyon teoremini karşılaştırmalı statik analizine uygulayabilecektir.16, 6, 9A, D
3.1 Fonksiyonların toplam türevini alır.
3.2 Kapalı türev alır.
3.3 Kapalı fonksiyon teoremini ve önemini açıklar.
3.4 Kapalı fonksiyon teoremini karşılaştırmalı statik analizine uygular.
4. Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemlerini çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
4.1 Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemleri için birinci derece şartını açıklar.
4.2 Çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemleri için ikinci derece şartını açıklar.
4.3 Birinci derece şartını ve ikinci derece şartını çok değişkenli kısıtsız eniyileme problemlerine uygular.
5. Eşitlik kısıtı olan çok değişkenli eniyileme problemlerini çözebilecektir.16, 6, 9A, D
5.1 Çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemleri için birinci derece şartını açıklar.
5.2 Çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemleri için ikinci derece şartını açıklar.
5.3 Birinci derece şartını ve ikinci derece şartını çok değişkenli kısıtlı eniyileme problemlerine uygular.
6. Paranın zaman değeri problemlerini ve proje, tahvil ve hisse senedi değerlemesi uygulamalarını çözebilecektir. 16, 6, 9A, D
6.1. Paranın zaman değeri hesaplamaları yapar.
6.2. Proje değerlemesi problemlerini çözer.
6.3. Tahvil değerlemesi problemlerini çözer.
6.4. Hisse senedi değerlemesi problemlerini çözer.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Doğrusal ekonomik model örnekleri ve bunların matris cebiri kullanılarak çözümü
2Kısmi türev alma ve karşılaştırmalı statik analiz problemlerine uygulanması
3Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması
4Toplam türev alma, kapalı türev alma, kapalı fonksiyon teoremi ve karşılaştırmalı statik analize uygulanması
5Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli; birinci türev ve ikinci derece şartları)
6Kısıtsız eniyileme (çok değişkenli, birinci derece şartı ve ikinci derece şartları)
7Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
8Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
9Eşitlik kısıtı ile eniyileme (çok değişkenli; birinci derece şartı ve ikinci derece şartı)
10Paranın zaman değeri - tek nakit akışı
11Paranın zaman değeri – birden çok nakit akışı
12Paranın zaman değeri – proje değerleme uygulamaları
13Paranın zaman değeri – tahvil değerleme uygulamaları
14Paranın zaman değeri – hisse senedi değerleme uygulamaları
Kaynak
Meral Sucu, Funda Kul, Finans Matematiği, 2022.
Fundamental Methods of Mathematical Economics, 2005, 4. Edition, Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25