Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IECO1124480Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve cebirsel ifadeler,Doğrusal ve kuadratik denklemler,Doğrusal eşitsizlikler ,Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları,Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar ,Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar,Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma,Denklem sistemleri,Matris notasyonu ve matris cebiri,Matris işlemleri ve özel matrisler,İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü,Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü,Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Reel sayılar kümesi üzerinde cebirsel işlemler yapabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1 Reel saylar üzerinde tanımlanan işlemleri adlandırır, tanımlar ve işlemler arası ilişkileri kurar.
1.2 Kesirli, üslü ve köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
2. Cebirsel ifadeleri değerlendirebilecek ve sadeleştirebilecektir.12, 14, 16, 9A
2.1 İşlem sırasını kullanarak cebirsel ifadeler üzerinde hesaplamalar yapar.
2.2 Hem polinom hem de rasyonel ifadeler üzerinde cebirsel işlemler ve sadeleştirme işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3. Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulabilecektir.12, 14, 16, 9A
3.1. Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik çözüm kümelerini bulur.
3.3 Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik kullanarak modeller ve çözer.
4. Fonksiyonları tanımlayıp, örnekleyip, analiz edebilecektir. 12, 14, 16, 9A
4.1 Fonksiyon tanımı, tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon değerleri, fonksiyon grafiği gibi kavramları analiz eder.
4.2 Doğrusal, ikinci dereceden, logaritmik ve üstel fonksiyonları hem cebirsel hem de grafiksel olarak analiz eder ve arz- talep doğruları, maksimum gelir, birleşik faiz, üstel büyüme gibi bu tür fonksiyonları model olarak kullanan işletme ve ekonomi bilimlerindeki uygulamaları analiz eder.
4.3 Temel fonksiyon grafikleri üzerinde öteleme ve yansıtma işlemleri uygulayarak yeni fonksiyon grafikleri elde eder.
5. İki ve ya üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme, yok etme gibi çeşitli yöntemleri kullanarak çözebilecek ve çözümleri gerçek dünya bağlamında yorumlayabilecektir. 12, 14, 16, 9A
5.1 Alanı ile ilgili problemleri denklem sistemleri ile modeller.
5.2 İki ve üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme ve geriye yerine koyma metodunu kullanarak çözer.
6. Matris kavramını anlayabilecek, matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri gerçekleştirebilecek ve doğrusal denklem sistemlerinin matris denklemlerini açıklayabilecektir. 12, 14, 16, 9A
6.1 Matris gösterimini ve terminolojisini anlar ve toplama, çıkarma, skaler çarpma ve matris çarpımı dahil temel matris işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu işlemlerin özelliklerini analiz eder.
6.2 Doğrusal denklem sistemleri için matris denklemleri kurar ve bir sistemin katsayılar ve birleştirilmiş matrisini kurar.
7. Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
7.1 İndirgenmiş matris ve ters matris kavramlarını kullanarak denklem sistemi çözer.
7.2 Bir ekonominin sektörlerinin üretim miktarını analiz etmek için girdi-çıktı matrislerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve cebirsel ifadeler
2Doğrusal ve kuadratik denklemler
3Doğrusal eşitsizlikler
4Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları
5Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar
6Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar
7Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
8Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma
9Denklem sistemleri
10Matris notasyonu ve matris cebiri
11Matris işlemleri ve özel matrisler
12İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü
13Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü
14Girdi-çıktı analizi
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019.
Diğer Kaynaklar: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(118/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IECO1124480Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve cebirsel ifadeler,Doğrusal ve kuadratik denklemler,Doğrusal eşitsizlikler ,Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları,Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar ,Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar,Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma,Denklem sistemleri,Matris notasyonu ve matris cebiri,Matris işlemleri ve özel matrisler,İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü,Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü,Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Reel sayılar kümesi üzerinde cebirsel işlemler yapabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1 Reel saylar üzerinde tanımlanan işlemleri adlandırır, tanımlar ve işlemler arası ilişkileri kurar.
1.2 Kesirli, üslü ve köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini yapar.
2. Cebirsel ifadeleri değerlendirebilecek ve sadeleştirebilecektir.12, 14, 16, 9A
2.1 İşlem sırasını kullanarak cebirsel ifadeler üzerinde hesaplamalar yapar.
2.2 Hem polinom hem de rasyonel ifadeler üzerinde cebirsel işlemler ve sadeleştirme işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3. Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulabilecektir.12, 14, 16, 9A
3.1. Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik çözüm kümelerini bulur.
3.3 Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik kullanarak modeller ve çözer.
4. Fonksiyonları tanımlayıp, örnekleyip, analiz edebilecektir. 12, 14, 16, 9A
4.1 Fonksiyon tanımı, tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon değerleri, fonksiyon grafiği gibi kavramları analiz eder.
4.2 Doğrusal, ikinci dereceden, logaritmik ve üstel fonksiyonları hem cebirsel hem de grafiksel olarak analiz eder ve arz- talep doğruları, maksimum gelir, birleşik faiz, üstel büyüme gibi bu tür fonksiyonları model olarak kullanan işletme ve ekonomi bilimlerindeki uygulamaları analiz eder.
4.3 Temel fonksiyon grafikleri üzerinde öteleme ve yansıtma işlemleri uygulayarak yeni fonksiyon grafikleri elde eder.
5. İki ve ya üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme, yok etme gibi çeşitli yöntemleri kullanarak çözebilecek ve çözümleri gerçek dünya bağlamında yorumlayabilecektir. 12, 14, 16, 9A
5.1 Alanı ile ilgili problemleri denklem sistemleri ile modeller.
5.2 İki ve üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme ve geriye yerine koyma metodunu kullanarak çözer.
6. Matris kavramını anlayabilecek, matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri gerçekleştirebilecek ve doğrusal denklem sistemlerinin matris denklemlerini açıklayabilecektir. 12, 14, 16, 9A
6.1 Matris gösterimini ve terminolojisini anlar ve toplama, çıkarma, skaler çarpma ve matris çarpımı dahil temel matris işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu işlemlerin özelliklerini analiz eder.
6.2 Doğrusal denklem sistemleri için matris denklemleri kurar ve bir sistemin katsayılar ve birleştirilmiş matrisini kurar.
7. Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
7.1 İndirgenmiş matris ve ters matris kavramlarını kullanarak denklem sistemi çözer.
7.2 Bir ekonominin sektörlerinin üretim miktarını analiz etmek için girdi-çıktı matrislerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve cebirsel ifadeler
2Doğrusal ve kuadratik denklemler
3Doğrusal eşitsizlikler
4Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları
5Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar
6Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar
7Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
8Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma
9Denklem sistemleri
10Matris notasyonu ve matris cebiri
11Matris işlemleri ve özel matrisler
12İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü
13Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü
14Girdi-çıktı analizi
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019.
Diğer Kaynaklar: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25