Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİ POLİTİKASIECO3171350Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere derinlikli bir ekonomi politikası anlayışı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Para Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler I,Monetary Policy: Current Paradigm and Its Criticisms II,Monetary Policy: Monetary Policy in Emerging Economies I,Para Politikası: Gelişen Ekonomilerde Para Politikası II,Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler I,Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler II,Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar I ,Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar II,Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi I,Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi II,Sosyal Politika I,Sosyal Politika II,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dünyadaki mevcut para politikası anlayışını açıklayabilecektir.9A
1.1. Merkez bankasının para politikası araçlarını açıklar.9A
1.2. Enflasyon hedeflemesi rejimini açıklar.9A
1.3. Merkez bankası bağımsızlığını açıklar.9A
2. Dünyadaki mevcut maliye politikası anlayışını açıklayabilecektir.9A
2.1. Vergi rejimlerini açıklar.9A
2.2. Konjonktürel maliye politikası türlerini açıklar.9A
2.3. Maliye politikası ile reel ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklar.9A
3. Sanayi politikası ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.9A
3.1. Ekonomik kalkınmada devletin rolünü açıklar.9A
3.2. Havuç-sopa politikasını açıklar.9A
4. Dünyadaki mevcut sosyal politika anlayışını açıklayabilecektir.9A
4.1. Emeklilik uygulamalarını açıklar.9A
4.2. Sosyal refah uygulamalarını açıklar.9A
5. Modern dünyada finansal sistemin gerçekte nasıl çalıştığını açıklayabilecektir.9A
5.1. Bankaların parayı nasıl bastıklarını açıklar.9A
5.2. Likiditenin ekonomi ve finansal sistem için önemini açıklar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş-
2Para Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler ITatlıyer, 2017.
3Monetary Policy: Current Paradigm and Its Criticisms IITatlıyer, 2017.
4Monetary Policy: Monetary Policy in Emerging Economies IDe Paula vd, 2017.
5Para Politikası: Gelişen Ekonomilerde Para Politikası IIDe Paula vd, 2017.
6Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler ITcherneva, 2014.
7Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler IITcherneva, 2014.
8Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar I Yülek, 2016.
9Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar IIYülek, 2016.
10Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi IYülek, 2018.
11Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi IIYülek, 2018.
12Sosyal Politika IAysan, 2018.
13Sosyal Politika IIAysan, 2018.
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1. Tatlıyer 2017 Inflation targeting and the need for a new central banking framework 2. De Paula vd 2017 Keynes at the periphery Currency hierarchy and challenges for economic policy in emerging economies 3. Tcherneva 2014 Reorienting fiscal policy.. A bottom up Approach 4. Yülek 2016 Industrial Policies and Outcomes 5. Yülek 2018 Thinking About a New Industrial Policy Framework for Turkey 6. Aysan 2018 Social Policies in Contemporary Turkey
1. Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age, University of California Press, 1998. 2. John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge University Press, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13339
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİ POLİTİKASIECO3171350Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere derinlikli bir ekonomi politikası anlayışı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Para Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler I,Monetary Policy: Current Paradigm and Its Criticisms II,Monetary Policy: Monetary Policy in Emerging Economies I,Para Politikası: Gelişen Ekonomilerde Para Politikası II,Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler I,Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler II,Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar I ,Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar II,Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi I,Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi II,Sosyal Politika I,Sosyal Politika II,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dünyadaki mevcut para politikası anlayışını açıklayabilecektir.9A
1.1. Merkez bankasının para politikası araçlarını açıklar.9A
1.2. Enflasyon hedeflemesi rejimini açıklar.9A
1.3. Merkez bankası bağımsızlığını açıklar.9A
2. Dünyadaki mevcut maliye politikası anlayışını açıklayabilecektir.9A
2.1. Vergi rejimlerini açıklar.9A
2.2. Konjonktürel maliye politikası türlerini açıklar.9A
2.3. Maliye politikası ile reel ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklar.9A
3. Sanayi politikası ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.9A
3.1. Ekonomik kalkınmada devletin rolünü açıklar.9A
3.2. Havuç-sopa politikasını açıklar.9A
4. Dünyadaki mevcut sosyal politika anlayışını açıklayabilecektir.9A
4.1. Emeklilik uygulamalarını açıklar.9A
4.2. Sosyal refah uygulamalarını açıklar.9A
5. Modern dünyada finansal sistemin gerçekte nasıl çalıştığını açıklayabilecektir.9A
5.1. Bankaların parayı nasıl bastıklarını açıklar.9A
5.2. Likiditenin ekonomi ve finansal sistem için önemini açıklar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş-
2Para Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler ITatlıyer, 2017.
3Monetary Policy: Current Paradigm and Its Criticisms IITatlıyer, 2017.
4Monetary Policy: Monetary Policy in Emerging Economies IDe Paula vd, 2017.
5Para Politikası: Gelişen Ekonomilerde Para Politikası IIDe Paula vd, 2017.
6Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler ITcherneva, 2014.
7Maliye Politikası: Mevcut Paradigma ve Eleştiriler IITcherneva, 2014.
8Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar I Yülek, 2016.
9Sanayi Politikası: Uygulamalar ve Sonuçlar IIYülek, 2016.
10Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi IYülek, 2018.
11Sanayi Politikası: Sanayi Politikası Çerçevesi IIYülek, 2018.
12Sosyal Politika IAysan, 2018.
13Sosyal Politika IIAysan, 2018.
14Genel Değerlendirme
Kaynak
1. Tatlıyer 2017 Inflation targeting and the need for a new central banking framework 2. De Paula vd 2017 Keynes at the periphery Currency hierarchy and challenges for economic policy in emerging economies 3. Tcherneva 2014 Reorienting fiscal policy.. A bottom up Approach 4. Yülek 2016 Industrial Policies and Outcomes 5. Yülek 2018 Thinking About a New Industrial Policy Framework for Turkey 6. Aysan 2018 Social Policies in Contemporary Turkey
1. Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age, University of California Press, 1998. 2. John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge University Press, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25