Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİ TEORİSİECO2252820Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMakroekonomik göstergeler ile büyüklükleri anlamak, anlamlandırmak ve yorumlama becerisi kazanmak Makroekonomik ölçüm ve veriler, işgücü piyasaları, işsizlik, tüketim ve tasarruflar, para ve maliye politikası ve uluslararası makroekonomi gibi temel konuları kapsayan bu derste, ekonomik modelleri gerçek dünya verilerini kullanarak test etme fırsatına sahip olacaksınız.
Dersin İçeriğiBu ders; Makroekonomiye Genel Bakış,Temel Makroekonomik Büyüklükleri Tanımlama ve Ölçme,Mal Piyasası (Reel Piyasalar) Analizi,Finansal Piyasalar ve IS-LM Modeli,İşgücü Piyasası ve Toplam Talep ve Arz,İşsizlik, İstihdam, Enflasyon ve Para,Tasarruflar, Sermaye Birikimi ve Üretim,Teknolojik İlerleme ve Büyüme,Teknoloji: Uzun-Orta ve Kısa Vade,Beklentiler: Finansal Piyasalar, Tüketim, Yatırım ve Üretim,Serbest Piyasa Makroekonomisi,Döviz Kuru Rejimleri, Faizler, Ticaret ve Üretim,Politika Yapıcılar, Krizler ve Cevaplar,Türkiye Örneği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3. Mal ve finans piyasaları arasındaki etkileşimi makro ölçekte analiz eder
7.1. Para politikası özelinde Türkiye’nin makroekonomik temellerini değerlendirir
1. Piyasaların yapısını ve bir bütün olarak ekonomiyi açıklayabilecektir10, 14, 9A
1.1 Mal piyasaları ve finansal piyasaların çalışma prensiplerini açıklayabilir.
1.2 İş gücü piyasasının dinamiklerini anlatır
2. İşsizlik, enflasyon ve para arzı arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir10, 14, 9A
2.1. İşsizliği ortaya çıkaran ve buna bağlı dinamikleri yorumlar
2.2 Para arzı ve enflasyonun ortak hareketlerini anlatır
2.3 İşsizliğin uzun vadeli ve kısa vadeli dinamiklerini karşılaştırır
3. Standart ve genişletilmiş büyüme modellerinin anlaşılmasını sağlayabilecektir10, 14, 9A
3.1 Tasarruflar ve sermaye birikimi arasındaki ilişkiyi değerlendirir
3.2 Farklı sermaye birikimi modelleri altında uzun vadeli büyüme senaryolarını tartışır
3.3 Kısa, orta ve uzun vadede teknolojinin rolünü inceler
4. Beklentileri ve onların finansal ve reel piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir10, 14, 9A
4.1 Beklentilerin tüketim üzerindeki etkilerini değerlendirir
4.2 Beklentiler ve yatırım kararları arasındaki etkileşimi inceler
4.3 Tüketim ve yatırım kararlarının çıktıyı nasıl etkilediğini yorumlayacaktır
5. Uluslararası ekonominin etkileşimi ve mekanizmalarını açıklayabilecektir10, 14, 9A
5.1 Uluslararası ticaret dinamikleri ve küresel finansal akımları değerlendirir
5.2 Farklı türde döviz kuru rejimlerini ve bunların ekonomik sonuçlarını karşılaştırır
5.3 Finansal akışlarda ve yatırımlarda mukayeseli faiz hadlerinin rolünü analiz eder
6. Uluslararası politika yapıcı kurumların ekonomik koordinasyonunu eleştirebilecektir10, 14, 9A
6.1 Ekonomik aktörler ile ilgili yorum yapar
6.2 Ekonomik krizler ve ekonomik aktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirir
7. Türkiye ve dünyadaki temel makroekonomik gelişmeleri tartışabilecektir10, 14, 9A
7.2 Gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki makro gelişmeleri karşılaştırır
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makroekonomiye Genel Bakış
2Temel Makroekonomik Büyüklükleri Tanımlama ve Ölçme
3Mal Piyasası (Reel Piyasalar) Analizi
4Finansal Piyasalar ve IS-LM Modeli
5İşgücü Piyasası ve Toplam Talep ve Arz
6İşsizlik, İstihdam, Enflasyon ve Para
7Tasarruflar, Sermaye Birikimi ve Üretim
8Teknolojik İlerleme ve Büyüme
9Teknoloji: Uzun-Orta ve Kısa Vade
10Beklentiler: Finansal Piyasalar, Tüketim, Yatırım ve Üretim
11Serbest Piyasa Makroekonomisi
12Döviz Kuru Rejimleri, Faizler, Ticaret ve Üretim
13Politika Yapıcılar, Krizler ve Cevaplar
14Türkiye Örneği
Kaynak
Olivier Blanchard, Macroeconomics, 7th edition, Pearson Global Ed, 2016. Daron Acemoglu, David Laibson, John List, Macroeconomics, Pearson Global Ed, 2016. (Yardımcı kitap)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati31545
Rehberli Problem Çözme11515
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21530
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİ TEORİSİECO2252820Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMakroekonomik göstergeler ile büyüklükleri anlamak, anlamlandırmak ve yorumlama becerisi kazanmak Makroekonomik ölçüm ve veriler, işgücü piyasaları, işsizlik, tüketim ve tasarruflar, para ve maliye politikası ve uluslararası makroekonomi gibi temel konuları kapsayan bu derste, ekonomik modelleri gerçek dünya verilerini kullanarak test etme fırsatına sahip olacaksınız.
Dersin İçeriğiBu ders; Makroekonomiye Genel Bakış,Temel Makroekonomik Büyüklükleri Tanımlama ve Ölçme,Mal Piyasası (Reel Piyasalar) Analizi,Finansal Piyasalar ve IS-LM Modeli,İşgücü Piyasası ve Toplam Talep ve Arz,İşsizlik, İstihdam, Enflasyon ve Para,Tasarruflar, Sermaye Birikimi ve Üretim,Teknolojik İlerleme ve Büyüme,Teknoloji: Uzun-Orta ve Kısa Vade,Beklentiler: Finansal Piyasalar, Tüketim, Yatırım ve Üretim,Serbest Piyasa Makroekonomisi,Döviz Kuru Rejimleri, Faizler, Ticaret ve Üretim,Politika Yapıcılar, Krizler ve Cevaplar,Türkiye Örneği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.3. Mal ve finans piyasaları arasındaki etkileşimi makro ölçekte analiz eder
7.1. Para politikası özelinde Türkiye’nin makroekonomik temellerini değerlendirir
1. Piyasaların yapısını ve bir bütün olarak ekonomiyi açıklayabilecektir10, 14, 9A
1.1 Mal piyasaları ve finansal piyasaların çalışma prensiplerini açıklayabilir.
1.2 İş gücü piyasasının dinamiklerini anlatır
2. İşsizlik, enflasyon ve para arzı arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir10, 14, 9A
2.1. İşsizliği ortaya çıkaran ve buna bağlı dinamikleri yorumlar
2.2 Para arzı ve enflasyonun ortak hareketlerini anlatır
2.3 İşsizliğin uzun vadeli ve kısa vadeli dinamiklerini karşılaştırır
3. Standart ve genişletilmiş büyüme modellerinin anlaşılmasını sağlayabilecektir10, 14, 9A
3.1 Tasarruflar ve sermaye birikimi arasındaki ilişkiyi değerlendirir
3.2 Farklı sermaye birikimi modelleri altında uzun vadeli büyüme senaryolarını tartışır
3.3 Kısa, orta ve uzun vadede teknolojinin rolünü inceler
4. Beklentileri ve onların finansal ve reel piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir10, 14, 9A
4.1 Beklentilerin tüketim üzerindeki etkilerini değerlendirir
4.2 Beklentiler ve yatırım kararları arasındaki etkileşimi inceler
4.3 Tüketim ve yatırım kararlarının çıktıyı nasıl etkilediğini yorumlayacaktır
5. Uluslararası ekonominin etkileşimi ve mekanizmalarını açıklayabilecektir10, 14, 9A
5.1 Uluslararası ticaret dinamikleri ve küresel finansal akımları değerlendirir
5.2 Farklı türde döviz kuru rejimlerini ve bunların ekonomik sonuçlarını karşılaştırır
5.3 Finansal akışlarda ve yatırımlarda mukayeseli faiz hadlerinin rolünü analiz eder
6. Uluslararası politika yapıcı kurumların ekonomik koordinasyonunu eleştirebilecektir10, 14, 9A
6.1 Ekonomik aktörler ile ilgili yorum yapar
6.2 Ekonomik krizler ve ekonomik aktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirir
7. Türkiye ve dünyadaki temel makroekonomik gelişmeleri tartışabilecektir10, 14, 9A
7.2 Gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki makro gelişmeleri karşılaştırır
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makroekonomiye Genel Bakış
2Temel Makroekonomik Büyüklükleri Tanımlama ve Ölçme
3Mal Piyasası (Reel Piyasalar) Analizi
4Finansal Piyasalar ve IS-LM Modeli
5İşgücü Piyasası ve Toplam Talep ve Arz
6İşsizlik, İstihdam, Enflasyon ve Para
7Tasarruflar, Sermaye Birikimi ve Üretim
8Teknolojik İlerleme ve Büyüme
9Teknoloji: Uzun-Orta ve Kısa Vade
10Beklentiler: Finansal Piyasalar, Tüketim, Yatırım ve Üretim
11Serbest Piyasa Makroekonomisi
12Döviz Kuru Rejimleri, Faizler, Ticaret ve Üretim
13Politika Yapıcılar, Krizler ve Cevaplar
14Türkiye Örneği
Kaynak
Olivier Blanchard, Macroeconomics, 7th edition, Pearson Global Ed, 2016. Daron Acemoglu, David Laibson, John List, Macroeconomics, Pearson Global Ed, 2016. (Yardımcı kitap)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25