Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞECO1165260Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş.Gör. Duygu GÜNER GÜLTEKİN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Pınar ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgiler kazandılarak, mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, ders ve sınav işleyişine dair bilgilendirme,İşletmeye Dair Temel Kavramlar ve İşletme - Çevre İlişkisi,İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (1. bölüm),İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (2. bölüm),Uluslararası, Çokuluslu, Ulusötesi İş ve İşletme,Yönetimin Temel Fonksiyonları,Örgütleme İşlevi,Operasyon İşlevi ve Kalite Yönetimi ,İnsan Kaynakları Yönetimi (1),İnsan Kaynakları Yönetimi (2),Liderlik ve Karar Verme,Pazarlama Yönetimi & Tüketici Davranışı,İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk ,Soru - Cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
1.1 İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını açıklar.16, 9
1.2 İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini tanımlar.16, 9
1.3 İşletmenin işlevlerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklar.16, 9
2. İşletme-çevre ilişkisini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
2.1 Genel çevre boyutlarını, ve boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır.14, 16, 9
2.2 İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını, ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır.14, 16, 9
2.3 İşletmenin çevresel değimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar.14, 16, 9
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
3.1 Ölçeğine göre işletme türlerini karşılaştırır.14, 16, 9
3.2 İşlevlerine göre işletme türlerini tanımlar.16, 9
3.3 Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır.16, 9
3.4 İşletmelerarası birleşme, satın alma ve işbirliklerini tartışır.16, 9
4. Girişimcilik ve uluslararası işletmecilik kavramlarını ifade edebilecektir.14, 16, 9A, E
4.1. Girişimcilik ile ilgili kavramları açıklar.14, 16, 9
4.2 İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar.14, 16, 9
4.3 Uluslararası dış ticarette (doğal, ekonomik, politik,yasal) destekleyici veya engelleyici unsurları açıklar.14, 16, 9
5. İşletmelerde yönetim sürecini ve yönetimin işlevlerini tartışabilecektir.14, 16, 9A, E
5.1 Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar.14, 16, 9
5.2 Yönetim sürecini açıklar.14, 16, 9
5.3 Yönetim işlevlerini ve birbiri ile olan bağlantılarını açıklar. 14, 16, 9
6. İşletmelerde üretim yönetimini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
6.1 Üretim, üretim süreci, üretim sistemi, modern üretimin özellikleri, üretim yönetimi kavramlarını anlatır.16, 9
6.2 Üretimin işlevlerini anlatır.16, 9
6.3 Tedarik zinciri yönetimini açıklar.14, 16, 9
7. İşletmelerde finans yönetimi ile muhasebe yönetimini açıklayabilir.14, 16, 9A, E
7.1 Finans yönetimi kavramını açıklar.16, 9
7.2 Finansal piyasaları ve bu piyasadaki aktörler ile ürünleri açıklar. 16, 9
7.3 Finansal muhase kavramını tanımlar.16, 9
7.4 Yönetim muhasebesi kavramını tanımlar.14, 16, 9
8. İşletmelerde pazarlama yönetimini ve unsurlarını açıklar.14, 16, 9A, E
8.1 Pazarlamanın tanımı, kapsamı, önemi açıklar.16, 9
8.2 Tüketici davranışını ve davranışı etkileyen unsurları açıklar.14, 16, 9
8.3 Pazarlama karmasını ve unsurlarını açıklar.14, 16, 9
9. İşletmelerde insan kaynakları yönetimini ve fonksiyonlarını ifade edebilir.14, 16, 9A, E
9.1 İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.14, 16, 9
9.2 İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerini anlatır.14, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders ve sınav işleyişine dair bilgilendirme
2İşletmeye Dair Temel Kavramlar ve İşletme - Çevre İlişkisiÖn Okuma: Chapter 1: Global Business Environment
3İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (1. bölüm)Ön Okuma: Chapter 3: Entrepreneurship, New Ventures & Business Ownership İlgili MyLab ödevleri tamamlanır.
4İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (2. bölüm)Ön Okuma: Chapter 3: Entrepreneurship, New Ventures & Business Ownership İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
5Uluslararası, Çokuluslu, Ulusötesi İş ve İşletmeÖn Okuma: Chapter 4: Understanding the Global Context of Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
6Yönetimin Temel FonksiyonlarıÖn Okuma: Chapter 5: Managing the Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
7Örgütleme İşleviÖn Okuma: Chapter 6: Organizing the Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
8Operasyon İşlevi ve Kalite Yönetimi Ön Okuma Chapter 7: Operations Management & Quality İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
9İnsan Kaynakları Yönetimi (1)Ön Okuma: Chapter 8: Employee Behavior and Motivation ve İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
10İnsan Kaynakları Yönetimi (2)Ön Okuma: Chapter 10: Human Resource Management & Labor Relations İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
11Liderlik ve Karar VermeÖn Okuma: Chapter 9: Leadership and Decision Making İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
12Pazarlama Yönetimi & Tüketici DavranışıÖn Okuma: Chapter 11: Marketing Processes & Consumer Behavior İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
13İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ön Okuma: Chapter 2: Understanding Business Ethics & Social Responsibility İlgili MyLab ödevleri tamamalanır
14Soru - CevapÖğrenciler sorularını hazırlar, cevapları sınıfta tartışılır.
Kaynak
Ders Kitabı: Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin'in Business Essentials kitabı 13. baskı (Pearson Education). Pearson MyLab materyalleri Ders Notları
Ek Kaynaklar: 1. Mirze, Kadri. Introduction to Business, Literatür Yayınları. 2017 2. Ferrell, O.C., Hirt, Geoffrey, & Ferrell, Linda. Business Foundations: A Changing World, McGraw Hill, 2023. 3. Koçel, Tamel. İşletme Yöneticiliği. Beta Basım. 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10550
Genel Sınav ve Hazırlığı10770
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞECO1165260Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş.Gör. Duygu GÜNER GÜLTEKİN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Pınar ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgiler kazandılarak, mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, ders ve sınav işleyişine dair bilgilendirme,İşletmeye Dair Temel Kavramlar ve İşletme - Çevre İlişkisi,İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (1. bölüm),İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (2. bölüm),Uluslararası, Çokuluslu, Ulusötesi İş ve İşletme,Yönetimin Temel Fonksiyonları,Örgütleme İşlevi,Operasyon İşlevi ve Kalite Yönetimi ,İnsan Kaynakları Yönetimi (1),İnsan Kaynakları Yönetimi (2),Liderlik ve Karar Verme,Pazarlama Yönetimi & Tüketici Davranışı,İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk ,Soru - Cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
1.1 İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını açıklar.16, 9
1.2 İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini tanımlar.16, 9
1.3 İşletmenin işlevlerini ve aralarındaki ilişkiyi açıklar.16, 9
2. İşletme-çevre ilişkisini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
2.1 Genel çevre boyutlarını, ve boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır.14, 16, 9
2.2 İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını, ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini tartışır.14, 16, 9
2.3 İşletmenin çevresel değimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar.14, 16, 9
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
3.1 Ölçeğine göre işletme türlerini karşılaştırır.14, 16, 9
3.2 İşlevlerine göre işletme türlerini tanımlar.16, 9
3.3 Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır.16, 9
3.4 İşletmelerarası birleşme, satın alma ve işbirliklerini tartışır.16, 9
4. Girişimcilik ve uluslararası işletmecilik kavramlarını ifade edebilecektir.14, 16, 9A, E
4.1. Girişimcilik ile ilgili kavramları açıklar.14, 16, 9
4.2 İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar.14, 16, 9
4.3 Uluslararası dış ticarette (doğal, ekonomik, politik,yasal) destekleyici veya engelleyici unsurları açıklar.14, 16, 9
5. İşletmelerde yönetim sürecini ve yönetimin işlevlerini tartışabilecektir.14, 16, 9A, E
5.1 Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar.14, 16, 9
5.2 Yönetim sürecini açıklar.14, 16, 9
5.3 Yönetim işlevlerini ve birbiri ile olan bağlantılarını açıklar. 14, 16, 9
6. İşletmelerde üretim yönetimini açıklayabilecektir.14, 16, 9A, E
6.1 Üretim, üretim süreci, üretim sistemi, modern üretimin özellikleri, üretim yönetimi kavramlarını anlatır.16, 9
6.2 Üretimin işlevlerini anlatır.16, 9
6.3 Tedarik zinciri yönetimini açıklar.14, 16, 9
7. İşletmelerde finans yönetimi ile muhasebe yönetimini açıklayabilir.14, 16, 9A, E
7.1 Finans yönetimi kavramını açıklar.16, 9
7.2 Finansal piyasaları ve bu piyasadaki aktörler ile ürünleri açıklar. 16, 9
7.3 Finansal muhase kavramını tanımlar.16, 9
7.4 Yönetim muhasebesi kavramını tanımlar.14, 16, 9
8. İşletmelerde pazarlama yönetimini ve unsurlarını açıklar.14, 16, 9A, E
8.1 Pazarlamanın tanımı, kapsamı, önemi açıklar.16, 9
8.2 Tüketici davranışını ve davranışı etkileyen unsurları açıklar.14, 16, 9
8.3 Pazarlama karmasını ve unsurlarını açıklar.14, 16, 9
9. İşletmelerde insan kaynakları yönetimini ve fonksiyonlarını ifade edebilir.14, 16, 9A, E
9.1 İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.14, 16, 9
9.2 İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerini anlatır.14, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders ve sınav işleyişine dair bilgilendirme
2İşletmeye Dair Temel Kavramlar ve İşletme - Çevre İlişkisiÖn Okuma: Chapter 1: Global Business Environment
3İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (1. bölüm)Ön Okuma: Chapter 3: Entrepreneurship, New Ventures & Business Ownership İlgili MyLab ödevleri tamamlanır.
4İşletme ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri (2. bölüm)Ön Okuma: Chapter 3: Entrepreneurship, New Ventures & Business Ownership İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
5Uluslararası, Çokuluslu, Ulusötesi İş ve İşletmeÖn Okuma: Chapter 4: Understanding the Global Context of Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
6Yönetimin Temel FonksiyonlarıÖn Okuma: Chapter 5: Managing the Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
7Örgütleme İşleviÖn Okuma: Chapter 6: Organizing the Business İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
8Operasyon İşlevi ve Kalite Yönetimi Ön Okuma Chapter 7: Operations Management & Quality İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
9İnsan Kaynakları Yönetimi (1)Ön Okuma: Chapter 8: Employee Behavior and Motivation ve İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
10İnsan Kaynakları Yönetimi (2)Ön Okuma: Chapter 10: Human Resource Management & Labor Relations İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
11Liderlik ve Karar VermeÖn Okuma: Chapter 9: Leadership and Decision Making İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
12Pazarlama Yönetimi & Tüketici DavranışıÖn Okuma: Chapter 11: Marketing Processes & Consumer Behavior İlgili MyLab ödevleri tamamlanır
13İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ön Okuma: Chapter 2: Understanding Business Ethics & Social Responsibility İlgili MyLab ödevleri tamamalanır
14Soru - CevapÖğrenciler sorularını hazırlar, cevapları sınıfta tartışılır.
Kaynak
Ders Kitabı: Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin'in Business Essentials kitabı 13. baskı (Pearson Education). Pearson MyLab materyalleri Ders Notları
Ek Kaynaklar: 1. Mirze, Kadri. Introduction to Business, Literatür Yayınları. 2017 2. Ferrell, O.C., Hirt, Geoffrey, & Ferrell, Linda. Business Foundations: A Changing World, McGraw Hill, 2023. 3. Koçel, Tamel. İşletme Yöneticiliği. Beta Basım. 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25