Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYEECO4110841Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Nurullah GÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders küresel politik ekonominin temel ve güncel meseleleri ve bunların Türkiye ekonomisine yansımalarıyla ilgili genel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800,Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945,Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi ,Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim,Uluslararası Finans,Yükselen Güçler,Kalkınma ve Demokrasi,Eşitsizlik,Çevre,2000'lerde Türkiye Ekonomisi ,Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi ,Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Küresel ölçekte ekonomi ile siyaset arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz edebilir.10, 16, 9A
3. Küresel ekonominin farklı dönemlerini karşılaştırabilir. 10, 16, 9A
1.1. Ticaret anlaşmaları, yaptırımlar veya uluslararası çatışmalar gibi siyasi kararların küresel ekonomik eğilimleri nasıl etkilediğine dair tarihsel örnekleri inceler.10, 16, 9A
1.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) veya bölgesel ekonomik birlikler gibi kurumları göz önünde bulundurarak küresel ekonomik örgütlerin ve anlaşmaların siyasi manzara üzerindeki etkisini değerlendirir.10, 16, 9A
1.3. Ekonomi politikalarının, örneğin kemer sıkma önlemleri veya para birimi devalüasyonu ile ilgili olarak, siyasi istikrar üzerinde doğrudan sonuçları olduğu ülkelerin vaka çalışmalarını analiz eder10, 16, 9A
2. Küresel ekonomik sorunların çözümünün zorluğunu sorgulayabilir.10, 16, 9A
2.1. Gelir eşitsizliği, iklim değişikliği veya finansal krizler gibi temel küresel ekonomik sorunları tanımlar ve bu sorunların dünya ölçeğinde ele alınmasındaki doğal karmaşıklıkları araştırır.10, 16, 9A
2.2. Hükümetler, STK'lar ve çok uluslu şirketler gibi çeşitli uluslararası aktörlerin küresel ekonomik sorunlarla mücadelede kullandıkları farklı yaklaşım ve stratejileri karşılaştırır10, 16, 9A
2.3. Küresel ekonomik sorunların ve bunların potansiyel çözümlerinin algılanmasında kamuoyunun ve kültürel farklılıkların rolünü değerlendirir10, 16, 9A
3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, Soğuk Savaş ve günümüzün küreselleşmiş dünyası gibi farklı dönemlerde küresel ekonomideki değişimleri analiz etmek için tarihsel araştırma yapar.10, 16, 9A
3.2. Bu farklı dönemleri şekillendiren ekonomik eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri keşfetmek ve bunların çeşitli bölgeler ve ülkeler üzerindeki sonuçlarını değerlendirir.10, 16, 9A
3.3. Geçmiş küresel ekonomik krizlerden çıkarılan dersleri ve bunların ekonomi politikalarının ve uluslararası işbirliğinin gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirir. 10, 16, 9A
4. Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini değerlendirebilir10, 16, 9A
4.1. Mülteci krizi veya komşu ülkelerle ticari ilişkiler gibi Türkiye'nin ekonomik büyümesi veya istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan belirli siyasi ve ekonomik olayları inceler.10, 16, 9A
4.2. Türkiye'nin dış politika kararlarını ve bunların ülkenin ticaret, yatırım ve genel ekonomik beklentileri üzerindeki yansımalarını analiz eder10, 16, 9A
4.3. IMF, Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirmedeki rolünü ve bunların küresel siyasi gelişmelerle uyumunu araştırır10, 16, 9A
5. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiden aldığı payı arttırmasına yönelik politika önerilerinde bulunabilir.10, 16, 9A
5.1. İmalat, teknoloji ve hizmetler gibi sektörleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin mevcut ekonomik güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirler10, 16, 9A
5.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanan başarılı ekonomik stratejileri ve politikaları araştırır ve bunların Türkiye'nin kendine özgü koşullarına ve zorluklarına uygulanabilirliğini analiz eder.10, 16, 9A
5.3. Uluslararası ticaret anlaşmalarını, bölgesel ortaklıkları ve Türkiye'nin rekabet gücünü ve küresel ekonomik varlığını artırabilecek ulusal reformları göz önünde bulundurarak somut politika önerileri formüle eder10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800
2Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945
3Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi
4Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim
5Uluslararası Finans
6Yükselen Güçler
7Kalkınma ve Demokrasi
8Eşitsizlik
9Çevre
102000'lerde Türkiye Ekonomisi
11Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi
12Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler
13Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm
14Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm
Kaynak
Robert O’Brien and Marc Williams (2016) "Global Political Economy: Evolution and Dynamics", 5th Edition, Palgrave
ADDITIONAL RESOURCES David N. Balaam and Bradford Dillman (2014) "Introduction to International Political Economy" 6th Edition, Pearson Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Babacan, Nurullah Gur, and Hatice Karahan (2018) "Turkish Economy Between Middle Income Trap and High Income Status", Palgrave

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme3618
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler5315
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYEECO4110841Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Nurullah GÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders küresel politik ekonominin temel ve güncel meseleleri ve bunların Türkiye ekonomisine yansımalarıyla ilgili genel bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800,Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945,Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi ,Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim,Uluslararası Finans,Yükselen Güçler,Kalkınma ve Demokrasi,Eşitsizlik,Çevre,2000'lerde Türkiye Ekonomisi ,Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi ,Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm,Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Küresel ölçekte ekonomi ile siyaset arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz edebilir.10, 16, 9A
3. Küresel ekonominin farklı dönemlerini karşılaştırabilir. 10, 16, 9A
1.1. Ticaret anlaşmaları, yaptırımlar veya uluslararası çatışmalar gibi siyasi kararların küresel ekonomik eğilimleri nasıl etkilediğine dair tarihsel örnekleri inceler.10, 16, 9A
1.2. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) veya bölgesel ekonomik birlikler gibi kurumları göz önünde bulundurarak küresel ekonomik örgütlerin ve anlaşmaların siyasi manzara üzerindeki etkisini değerlendirir.10, 16, 9A
1.3. Ekonomi politikalarının, örneğin kemer sıkma önlemleri veya para birimi devalüasyonu ile ilgili olarak, siyasi istikrar üzerinde doğrudan sonuçları olduğu ülkelerin vaka çalışmalarını analiz eder10, 16, 9A
2. Küresel ekonomik sorunların çözümünün zorluğunu sorgulayabilir.10, 16, 9A
2.1. Gelir eşitsizliği, iklim değişikliği veya finansal krizler gibi temel küresel ekonomik sorunları tanımlar ve bu sorunların dünya ölçeğinde ele alınmasındaki doğal karmaşıklıkları araştırır.10, 16, 9A
2.2. Hükümetler, STK'lar ve çok uluslu şirketler gibi çeşitli uluslararası aktörlerin küresel ekonomik sorunlarla mücadelede kullandıkları farklı yaklaşım ve stratejileri karşılaştırır10, 16, 9A
2.3. Küresel ekonomik sorunların ve bunların potansiyel çözümlerinin algılanmasında kamuoyunun ve kültürel farklılıkların rolünü değerlendirir10, 16, 9A
3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, Soğuk Savaş ve günümüzün küreselleşmiş dünyası gibi farklı dönemlerde küresel ekonomideki değişimleri analiz etmek için tarihsel araştırma yapar.10, 16, 9A
3.2. Bu farklı dönemleri şekillendiren ekonomik eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri keşfetmek ve bunların çeşitli bölgeler ve ülkeler üzerindeki sonuçlarını değerlendirir.10, 16, 9A
3.3. Geçmiş küresel ekonomik krizlerden çıkarılan dersleri ve bunların ekonomi politikalarının ve uluslararası işbirliğinin gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirir. 10, 16, 9A
4. Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini değerlendirebilir10, 16, 9A
4.1. Mülteci krizi veya komşu ülkelerle ticari ilişkiler gibi Türkiye'nin ekonomik büyümesi veya istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan belirli siyasi ve ekonomik olayları inceler.10, 16, 9A
4.2. Türkiye'nin dış politika kararlarını ve bunların ülkenin ticaret, yatırım ve genel ekonomik beklentileri üzerindeki yansımalarını analiz eder10, 16, 9A
4.3. IMF, Dünya Bankası veya Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirmedeki rolünü ve bunların küresel siyasi gelişmelerle uyumunu araştırır10, 16, 9A
5. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiden aldığı payı arttırmasına yönelik politika önerilerinde bulunabilir.10, 16, 9A
5.1. İmalat, teknoloji ve hizmetler gibi sektörleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin mevcut ekonomik güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirler10, 16, 9A
5.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanan başarılı ekonomik stratejileri ve politikaları araştırır ve bunların Türkiye'nin kendine özgü koşullarına ve zorluklarına uygulanabilirliğini analiz eder.10, 16, 9A
5.3. Uluslararası ticaret anlaşmalarını, bölgesel ortaklıkları ve Türkiye'nin rekabet gücünü ve küresel ekonomik varlığını artırabilecek ulusal reformları göz önünde bulundurarak somut politika önerileri formüle eder10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Modern Ekonominin Doğuşu: 1400-1800
2Sanayi, İmparatorluk ve Savaş: 1800 - 1945
3Dünya Savaşları Sonrası Küresel Ekonomi
4Uluslararası Ticaret ve Çokuluslu Üretim
5Uluslararası Finans
6Yükselen Güçler
7Kalkınma ve Demokrasi
8Eşitsizlik
9Çevre
102000'lerde Türkiye Ekonomisi
11Jeopolitik Riskler ve Türkiye Ekonomisi
12Türkiye, BRICS ve Diğer Gelişen Ülkeler
13Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: Birinci Bölüm
14Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Tehditler ve Fırsatlar: İkinci Bölüm
Kaynak
Robert O’Brien and Marc Williams (2016) "Global Political Economy: Evolution and Dynamics", 5th Edition, Palgrave
ADDITIONAL RESOURCES David N. Balaam and Bradford Dillman (2014) "Introduction to International Political Economy" 6th Edition, Pearson Ahmet Faruk Aysan, Mehmet Babacan, Nurullah Gur, and Hatice Karahan (2018) "Turkish Economy Between Middle Income Trap and High Income Status", Palgrave

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25