Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYET MUHASEBESİECO3115385Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet merkezleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini öğrenmeleri, üretim maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin maliyet muhasebesi uygulamalarını yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişki ve farklar,Gider, zarar ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebe sisteminin temel aşamaları,Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı, maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri,Satılan Malın Maliyeti ve Gelir Tablosu,Direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi,Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi,Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama,Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması, gider çeşitleri, gider yerleri ve giderlerin dağıtımı,Dağıtım anahtarları, dağıtım yöntemleri,Sipariş maliyet yöntemi,Safha maliyet yöntemi,Maliyet sistemlerinin karşılaştırılması,Fire ve bozuk mamullerin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi,Maliyet sistemlerinin karşılaştırılmasına yönelik uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Maliyet Muhasebesine ilişkin genel esasları kavrayabilecek16, 9A
1.1.Maliyet muhasebesinin temel amaçlarını açıklar16, 9A
1.2.Tekdüzen muhasebe sistemi içinde maliyet muhasebesini tanımlar16, 9A
2.Maliyet kavramını açıklayabilecek16, 9A
2.1.Farklı maliyet türlerini tanımlar16, 9A
2.2.Maliyet analizi yapar12, 16, 9A
3.Maliyet hesaplaması yapabilecek12, 16, 9A
3.1.Birim maliyet hesaplama tekniklerini uygular12, 16, 9A
3.2.Hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerini hesaplar 12, 16, 9A
4.Maliyet muhasebesi kayıtlarını yapabilecek12, 16, 9A
4.1.Genel üretim maliyetini hesaplar12, 16, 9A
4.2.Tek düzen hesap ile maliyet muhasebesi kayıtlarını yapar12, 16, 9A
5.Satılan mal maliyeti tablosunu düzenleyebilecek12, 16, 9A
5.1.Satılan mal maliyeti tablosunu tanımlar16, 9A
5.2.Satılan mal maliyeti unsurlarını hesaplar12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişki ve farklar
2Gider, zarar ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebe sisteminin temel aşamaları
3Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı, maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri
4Satılan Malın Maliyeti ve Gelir Tablosu
5Direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
6Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
7Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama
8Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması, gider çeşitleri, gider yerleri ve giderlerin dağıtımı
9Dağıtım anahtarları, dağıtım yöntemleri
10Sipariş maliyet yöntemi
11Safha maliyet yöntemi
12Maliyet sistemlerinin karşılaştırılması
13Fire ve bozuk mamullerin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi
14Maliyet sistemlerinin karşılaştırılmasına yönelik uygulama
Kaynak
W.Lanen, A. Anderson and M. Maher, Fundamentals of Cost Accounting, McGrawHill, 7th Edition, 2023
M. V. Rajan and M. Datar, HornGren's Cost Accounting A Managerial Emphasis, Pearson 17th Edition, 2020. V.N. Tanış and H. Özyapıcı, Cost and Management Accounting , Karahan Kitapevi, 2023. T.S. Reddy and H.P. Reddy, Cost Accounting, Margham Publication, 2020 Edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler616
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12323
Genel Sınav ve Hazırlığı12323
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYET MUHASEBESİECO3115385Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet merkezleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini öğrenmeleri, üretim maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin maliyet muhasebesi uygulamalarını yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişki ve farklar,Gider, zarar ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebe sisteminin temel aşamaları,Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı, maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri,Satılan Malın Maliyeti ve Gelir Tablosu,Direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi,Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi,Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama,Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması, gider çeşitleri, gider yerleri ve giderlerin dağıtımı,Dağıtım anahtarları, dağıtım yöntemleri,Sipariş maliyet yöntemi,Safha maliyet yöntemi,Maliyet sistemlerinin karşılaştırılması,Fire ve bozuk mamullerin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi,Maliyet sistemlerinin karşılaştırılmasına yönelik uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Maliyet Muhasebesine ilişkin genel esasları kavrayabilecek16, 9A
1.1.Maliyet muhasebesinin temel amaçlarını açıklar16, 9A
1.2.Tekdüzen muhasebe sistemi içinde maliyet muhasebesini tanımlar16, 9A
2.Maliyet kavramını açıklayabilecek16, 9A
2.1.Farklı maliyet türlerini tanımlar16, 9A
2.2.Maliyet analizi yapar12, 16, 9A
3.Maliyet hesaplaması yapabilecek12, 16, 9A
3.1.Birim maliyet hesaplama tekniklerini uygular12, 16, 9A
3.2.Hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerini hesaplar 12, 16, 9A
4.Maliyet muhasebesi kayıtlarını yapabilecek12, 16, 9A
4.1.Genel üretim maliyetini hesaplar12, 16, 9A
4.2.Tek düzen hesap ile maliyet muhasebesi kayıtlarını yapar12, 16, 9A
5.Satılan mal maliyeti tablosunu düzenleyebilecek12, 16, 9A
5.1.Satılan mal maliyeti tablosunu tanımlar16, 9A
5.2.Satılan mal maliyeti unsurlarını hesaplar12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişki ve farklar
2Gider, zarar ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebe sisteminin temel aşamaları
3Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı, maliyet hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri
4Satılan Malın Maliyeti ve Gelir Tablosu
5Direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
6Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
7Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama
8Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması, gider çeşitleri, gider yerleri ve giderlerin dağıtımı
9Dağıtım anahtarları, dağıtım yöntemleri
10Sipariş maliyet yöntemi
11Safha maliyet yöntemi
12Maliyet sistemlerinin karşılaştırılması
13Fire ve bozuk mamullerin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi
14Maliyet sistemlerinin karşılaştırılmasına yönelik uygulama
Kaynak
W.Lanen, A. Anderson and M. Maher, Fundamentals of Cost Accounting, McGrawHill, 7th Edition, 2023
M. V. Rajan and M. Datar, HornGren's Cost Accounting A Managerial Emphasis, Pearson 17th Edition, 2020. V.N. Tanış and H. Özyapıcı, Cost and Management Accounting , Karahan Kitapevi, 2023. T.S. Reddy and H.P. Reddy, Cost Accounting, Margham Publication, 2020 Edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25