Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMETRİECO3171580Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı ileri derece ekonometrik analiz yapabilmeleri için öğrencilerin istatistik seviyesini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,İstatistik Kavramları,Regresyon Analizinin Tanıtımı,En Küçük Kareler Yöntemi,Regresyon Analizinin Kullanımı,Klasik Model (Bölüm1),Klasik Model (Bölüm 2),Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi ,Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi,Fonksiyonel Formun Belirlenmesi,Çoklu Doğrusallık/Serisel Korelasyon,Değişen Varyans,Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 1),Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ekonomik verileri regresyon analizi yardımı ile analiz edebilecektir.12, 6, 9A
1.1 Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklar.
1.2 Regresyon analizini ekonometrik model geliştirmek için kullanır.
1.3 Ampirik analiz için uygun bir veri seti hazırlar.
2. Ampirik bir analizin sonuçlarını yorumlayıp değerlendirebilecektir.12, 6, 9A
2.1 Parametre anlamlılığı için istatistiki testler uygular.
2.2 Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine etkisini yorumlar.
2.3 Bir regresyon analizinin uyum derecesini saptar.
2.4 Ampirik analizler için raporlar hazırlar.
3. İstatistiksel/ekonometrik yazılımlar kullanarak temel prosedürleri uygulayabilecektir.17, 6, 9A
3.1 Eviews/Stata paket programlarını model oluşturmak için kullanır.
3.2 Klasik regresyon varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığına dair istatistiki testler yapar.
3.3 İstatistik/ekonometri program paketlerinin çıktılarını yorumlar.
4. Ekonometrik teknikler kullanarak araştırma yapabilir. 14, 9A
4.1. Mevcut teorileri test eder.
4.2. Zaman serisi yöntemlerle makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri inceler.
5. Ampirik bulgular ışığında politika önermelerinde bulunabilir 9A
5.1. Değişkenler arasındaki ilişkileri ekonomi politikaları açısından değerlendirir.
5.2. Hangi faktörlerin/politikaların daha etkili olabileceğine yönelik öngörüde bulunur.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2İstatistik Kavramları
3Regresyon Analizinin Tanıtımı
4En Küçük Kareler Yöntemi
5Regresyon Analizinin Kullanımı
6Klasik Model (Bölüm1)
7Klasik Model (Bölüm 2)
8Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
9Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
10Fonksiyonel Formun Belirlenmesi
11Çoklu Doğrusallık/Serisel Korelasyon
12Değişen Varyans
13Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 1)
14Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 2)
Kaynak
Ders Kitabı: A. H. Studenmund, “Using Econometrics: A Practical Guide”, Küresel Edisyon, 6/E ISBN: 9781292154091
Ek Kitap: P. E. Kennedy, "A Guide to Econometrics", Beşinci Edisyon, ISBN: 9780262611831

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMETRİECO3171580Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mesut KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı ileri derece ekonometrik analiz yapabilmeleri için öğrencilerin istatistik seviyesini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,İstatistik Kavramları,Regresyon Analizinin Tanıtımı,En Küçük Kareler Yöntemi,Regresyon Analizinin Kullanımı,Klasik Model (Bölüm1),Klasik Model (Bölüm 2),Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi ,Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi,Fonksiyonel Formun Belirlenmesi,Çoklu Doğrusallık/Serisel Korelasyon,Değişen Varyans,Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 1),Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ekonomik verileri regresyon analizi yardımı ile analiz edebilecektir.12, 6, 9A
1.1 Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklar.
1.2 Regresyon analizini ekonometrik model geliştirmek için kullanır.
1.3 Ampirik analiz için uygun bir veri seti hazırlar.
2. Ampirik bir analizin sonuçlarını yorumlayıp değerlendirebilecektir.12, 6, 9A
2.1 Parametre anlamlılığı için istatistiki testler uygular.
2.2 Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine etkisini yorumlar.
2.3 Bir regresyon analizinin uyum derecesini saptar.
2.4 Ampirik analizler için raporlar hazırlar.
3. İstatistiksel/ekonometrik yazılımlar kullanarak temel prosedürleri uygulayabilecektir.17, 6, 9A
3.1 Eviews/Stata paket programlarını model oluşturmak için kullanır.
3.2 Klasik regresyon varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığına dair istatistiki testler yapar.
3.3 İstatistik/ekonometri program paketlerinin çıktılarını yorumlar.
4. Ekonometrik teknikler kullanarak araştırma yapabilir. 14, 9A
4.1. Mevcut teorileri test eder.
4.2. Zaman serisi yöntemlerle makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri inceler.
5. Ampirik bulgular ışığında politika önermelerinde bulunabilir 9A
5.1. Değişkenler arasındaki ilişkileri ekonomi politikaları açısından değerlendirir.
5.2. Hangi faktörlerin/politikaların daha etkili olabileceğine yönelik öngörüde bulunur.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2İstatistik Kavramları
3Regresyon Analizinin Tanıtımı
4En Küçük Kareler Yöntemi
5Regresyon Analizinin Kullanımı
6Klasik Model (Bölüm1)
7Klasik Model (Bölüm 2)
8Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
9Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
10Fonksiyonel Formun Belirlenmesi
11Çoklu Doğrusallık/Serisel Korelasyon
12Değişen Varyans
13Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 1)
14Zaman Serisi Modelleri (Bölüm 2)
Kaynak
Ders Kitabı: A. H. Studenmund, “Using Econometrics: A Practical Guide”, Küresel Edisyon, 6/E ISBN: 9781292154091
Ek Kitap: P. E. Kennedy, "A Guide to Econometrics", Beşinci Edisyon, ISBN: 9780262611831

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25