Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI EKONOMİECO3178040Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel olarak uluslararsı ekonomiye, özellikle de uluslararası ticarete dair fenomenlerin incelenmesinde iktisat teorisinin araçlarını kullanma becerisi geliştirmek. Bilhassa ticaretin refaha olan etkilerini anlama konusunda temel mikroekonomi bilgisini kullandırmak. Dersin temelleri modern uluslararası ticaret teorisinin tarihi arka planına, daha spesifik olaraksa mukayeseli üstünlükler teorisine dayandığı için temel teorik bilgileri edinmek. Ticaretin kaynaklarını, büyümeye ve kalkınmaya etkilerini farklı ülke grupları için anlamak. Dış ticaret politikalarının sanayileşme ile eş zamanlı ilişkisini tanımlamak ve ticaretin önündeki engellerin politika sonuçlarını kavramak. Uluslararası yatırımlar ve döviz politikalarına dair kısa bir tartışmayı gerçekleştirmek. Son olarak, ulusların düşüşü ve nasıl başardıklarını eleştirel düşünceye tabi tutarak tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş,Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi,Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları,Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası,Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi,Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler,Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen,Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma,Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları,Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları,Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar,Ödemeler Dengesi Analizine Giriş,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini açıklayabilir. 10, 16, 6, 9A, E
4. Yeni Ticaret Teorilerini değerlendirebilir. 10, 16, 6, 9A, E
5. Ticaret Politikası Etkilerini Değerlendirebilir. 10, 16, 6, 9A, E
2. Ticaret Desenlerini ve Refah Etkilerini Analiz Edebilir. 10, 16, 6, 9A, E
3. Heckscher-Ohlin Modelini ve Uygulamalarını Açıklayabilir. 10, 16, 6, 9A, E
1.1. Uluslararası ticarette mutlak ve karşılaştırmalı üstünlük kavramını açıklar.
1.2. Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı uzmanlaşmanın ve ticaretin faydalarını anlatır.
2.1. Ticaretin gelir dağılımı ve katılan ülkelerin refahı üzerindeki etkisini değerlendirir.
2.2. Ticaretin üretim, tüketim ve mal ve hizmet fiyatları üzerindeki etkilerini açıklar.
3.1. Heckscher-Ohlin teoremini tanımlar.
3.2. Faktör bolluğunun ve faktör yoğunluğunun ticaret yönelimlerini nasıl etkilediğini analiz eder.
4.1. Ölçek ekonomileri ve mükemmel rekabetin ticaret desenlerini açıklamadaki rolünü açıklar.
4.2. Ürün farklılaşmasının ve teknolojik ilerlemelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini analiz eder.
5.1. Uluslararası ticaret üzerinde tarifeler, kotalar ve sübvansiyonların etkilerini analiz eder.
5.2. Ticaret anlaşmalarının rolünü ve küresel ticaret desenleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş
2Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi
3Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları
4Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası
5Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi
6Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler
7Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen
8Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma
8Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları
9Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
10Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar
11Ödemeler Dengesi Analizine Giriş
12Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş
13Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler
Kaynak
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Krugman et al, International Economics, Pearson 11th Global Edition, 2018. (Yan kaynak)
EK KAYNAKLAR Gerber, J. (2017) International Economics, 2017 Salvatore, D. (2015) International Economics, 12ed Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Crown Publishing, 2013. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2510
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI EKONOMİECO3178040Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGenel olarak uluslararsı ekonomiye, özellikle de uluslararası ticarete dair fenomenlerin incelenmesinde iktisat teorisinin araçlarını kullanma becerisi geliştirmek. Bilhassa ticaretin refaha olan etkilerini anlama konusunda temel mikroekonomi bilgisini kullandırmak. Dersin temelleri modern uluslararası ticaret teorisinin tarihi arka planına, daha spesifik olaraksa mukayeseli üstünlükler teorisine dayandığı için temel teorik bilgileri edinmek. Ticaretin kaynaklarını, büyümeye ve kalkınmaya etkilerini farklı ülke grupları için anlamak. Dış ticaret politikalarının sanayileşme ile eş zamanlı ilişkisini tanımlamak ve ticaretin önündeki engellerin politika sonuçlarını kavramak. Uluslararası yatırımlar ve döviz politikalarına dair kısa bir tartışmayı gerçekleştirmek. Son olarak, ulusların düşüşü ve nasıl başardıklarını eleştirel düşünceye tabi tutarak tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş,Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi,Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları,Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası,Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi,Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler,Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen,Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma,Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları,Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları,Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar,Ödemeler Dengesi Analizine Giriş,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş,Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini açıklayabilir. 10, 16, 6, 9A, E
4. Yeni Ticaret Teorilerini değerlendirebilir. 10, 16, 6, 9A, E
5. Ticaret Politikası Etkilerini Değerlendirebilir. 10, 16, 6, 9A, E
2. Ticaret Desenlerini ve Refah Etkilerini Analiz Edebilir. 10, 16, 6, 9A, E
3. Heckscher-Ohlin Modelini ve Uygulamalarını Açıklayabilir. 10, 16, 6, 9A, E
1.1. Uluslararası ticarette mutlak ve karşılaştırmalı üstünlük kavramını açıklar.
1.2. Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı uzmanlaşmanın ve ticaretin faydalarını anlatır.
2.1. Ticaretin gelir dağılımı ve katılan ülkelerin refahı üzerindeki etkisini değerlendirir.
2.2. Ticaretin üretim, tüketim ve mal ve hizmet fiyatları üzerindeki etkilerini açıklar.
3.1. Heckscher-Ohlin teoremini tanımlar.
3.2. Faktör bolluğunun ve faktör yoğunluğunun ticaret yönelimlerini nasıl etkilediğini analiz eder.
4.1. Ölçek ekonomileri ve mükemmel rekabetin ticaret desenlerini açıklamadaki rolünü açıklar.
4.2. Ürün farklılaşmasının ve teknolojik ilerlemelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini analiz eder.
5.1. Uluslararası ticaret üzerinde tarifeler, kotalar ve sübvansiyonların etkilerini analiz eder.
5.2. Ticaret anlaşmalarının rolünü ve küresel ticaret desenleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticaretine Giriş
2Dış ticaret teorisinin temelleri: Tarihsel Gelişim ve Mukayeseli Üstünlüklerin Mikro Analizi
3Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaretin Meşru Kaynakları
4Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynakları: Faktör Donatıları, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Politikası
5Tarifeler ve Mukayeseli Refah Etkisi Analizi
6Tarife Dışı Ticaret Engelleri: İşleyiş ve Düzenlemeler
7Ticaret Savaşları, Makro Politikalar ve Uluslararası Ekonomik Düzen
8Dış Ticaret Düzenlemeleri, Politikalar ve Sınai Kalkınma
8Gelişmekte olan Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları
9Uluslararası Ticarette Çok Taraflılık ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları
10Ülkeler arası (İkili) ve Çok Uluslu Yatırımlar
11Ödemeler Dengesi Analizine Giriş
12Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler: Hızlandırılmış Bir Giriş
13Döviz Kuru Rejimleri, Kur Politikaları ve Krizler
Kaynak
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Krugman et al, International Economics, Pearson 11th Global Edition, 2018. (Yan kaynak)
EK KAYNAKLAR Gerber, J. (2017) International Economics, 2017 Salvatore, D. (2015) International Economics, 12ed Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Crown Publishing, 2013. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25