Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL YÖNETİMECO2152790Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Fatih KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin firma değerini etkileyecek finansal konulara hakim olması, aktif ve pasif yapısı yönetebilecek becerilere sahip olmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?,Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.,Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri,Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve Tahviller,Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti,Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi,Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı Kararları,İşletme Sermayesi Yönetimi,Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman Yapısı,Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev Ürünler,Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslar,Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal Yönetim,Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulama,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finans yöneticisinin firma başarısındaki rolünü açıklayabilecektir.13, 19, 20, 9A
1.1. Finansman ve yatırım kararlarının işletme için önemini tanımlar10, 14, 9
1.2. Finansal araçları tanımlar.10, 14, 9
2. Finansal planlama araçlarını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 5, 6, 9A
2.1. Finansal tabloları tanımlar.6, 9
2.2. Finansal tabloları analiz eder.14, 19, 6, 9
3. Menkul kıymentlerin değerlemesini açıklayabilecektir.6, 9A
3.1. Hisse senetlerini ve tahvilleri tanımlar6, 9
3.2. Hisse senetleri ve tahvillerin değerleme yöntemlerini tanımlar.12, 6, 9
4. Uzun dönemli yatırım kararlarının işletme başarısı için önemini açıklayabilecektir.10, 12, 19, 2, 6, 9A
4.1. Sermaye bütçelemesi konularını ifade eder.6, 9
4.2. Sermaye bütçelemesi kararlarını uygular.12, 14, 6, 9
5. Uzun dönemli finansman kaynaklarını ve stratejilerini tanımlayabilecektir.13, 6, 9A
5.1. Finansal kaldıraçları tanımlar6, 9
5.2. Sermaye yapılarını tanımlar.12, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?www.managementstudyguide.com
2Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.Par 1 Okunacak
3Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman DeğeriPart 2 Okunacak
4Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve TahvillerPart 3 Okunacak
5Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye MaliyetiPart 4 Okunacak
6Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye BütçelemesiPart 5 Okunacak
7Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı KararlarıPart 6 Okunacak
8İşletme Sermayesi Yönetimiwww.investopedia.com
9Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman YapısıPart 7 Okunacak
10Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev ÜrünlerPart 8 Okunacak
11Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslarPart 8 Okunacak
12Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal YönetimPart 8 Okunacak
13Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulamaPart 2 gözden geçirilecek.
14Genel Tekrar
Kaynak
1. Lawrance Gitman and Chad Zutter (2022). Principles of Managerial Finance. Pearson. (14th Edt) Ek Okumalar 1. Weston, Besley, Brigham. (2022) Essentials of Managerial Finance. Dryden 2. Kaur, P. (2023). Financial markets and institutions. Sultan Chand & Sons

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi31030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler111
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı12020
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL YÖNETİMECO2152790Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Fatih KAYHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin firma değerini etkileyecek finansal konulara hakim olması, aktif ve pasif yapısı yönetebilecek becerilere sahip olmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?,Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.,Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri,Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve Tahviller,Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye Maliyeti,Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye Bütçelemesi,Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı Kararları,İşletme Sermayesi Yönetimi,Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman Yapısı,Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev Ürünler,Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslar,Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal Yönetim,Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulama,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finans yöneticisinin firma başarısındaki rolünü açıklayabilecektir.13, 19, 20, 9A
1.1. Finansman ve yatırım kararlarının işletme için önemini tanımlar10, 14, 9
1.2. Finansal araçları tanımlar.10, 14, 9
2. Finansal planlama araçlarını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 5, 6, 9A
2.1. Finansal tabloları tanımlar.6, 9
2.2. Finansal tabloları analiz eder.14, 19, 6, 9
3. Menkul kıymentlerin değerlemesini açıklayabilecektir.6, 9A
3.1. Hisse senetlerini ve tahvilleri tanımlar6, 9
3.2. Hisse senetleri ve tahvillerin değerleme yöntemlerini tanımlar.12, 6, 9
4. Uzun dönemli yatırım kararlarının işletme başarısı için önemini açıklayabilecektir.10, 12, 19, 2, 6, 9A
4.1. Sermaye bütçelemesi konularını ifade eder.6, 9
4.2. Sermaye bütçelemesi kararlarını uygular.12, 14, 6, 9
5. Uzun dönemli finansman kaynaklarını ve stratejilerini tanımlayabilecektir.13, 6, 9A
5.1. Finansal kaldıraçları tanımlar6, 9
5.2. Sermaye yapılarını tanımlar.12, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Firma Yönetiminde Finans Fonksiyonu Nedir?www.managementstudyguide.com
2Finansa Giriş: Finansal Sistem ve Piyasalar.Par 1 Okunacak
3Finansal Araçlar: Finansal Tablolar ve Rasyo Analizleri, Finansal Planlama, Paranın Zaman DeğeriPart 2 Okunacak
4Menkulkıymet Değerlemesi: Hisse Senetleri ve TahvillerPart 3 Okunacak
5Risk ve İstenilen Getiri oranı: Risk, Getiri ve Sermaye MaliyetiPart 4 Okunacak
6Uzun Dönemli Yatırım Kararları: Sermaye BütçelemesiPart 5 Okunacak
7Uzun Dönemli Finansal Kararlar: Kaldıraçlar ve Sermaye Yapısı KararlarıPart 6 Okunacak
8İşletme Sermayesi Yönetimiwww.investopedia.com
9Kısa Süreli Finansal Kararlar: Dönen Varlık Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman YapısıPart 7 Okunacak
10Finansal Yönetimde Özel Konular: Hibrid ve Türev ÜrünlerPart 8 Okunacak
11Finansal Yönetimde Özel Konular 2: Birleşmeler, LBOs, Ayrılmalar ve İflaslarPart 8 Okunacak
12Finansal Yönetimde Özel Konular 3: Uluslararası Finansal YönetimPart 8 Okunacak
13Finansal Planlama ve Kontrol: Bir uygulamaPart 2 gözden geçirilecek.
14Genel Tekrar
Kaynak
1. Lawrance Gitman and Chad Zutter (2022). Principles of Managerial Finance. Pearson. (14th Edt) Ek Okumalar 1. Weston, Besley, Brigham. (2022) Essentials of Managerial Finance. Dryden 2. Kaur, P. (2023). Financial markets and institutions. Sultan Chand & Sons

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25