Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GİRİŞİMCİLİKECO3271440Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ercan KARAKEÇE, Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişinin özellikleri,Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma),İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), üretimin planlanması,İnsan kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, insan kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) ,Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması,Fiyatlama stratejisi,İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, örnek iş uygulamaları, sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme,Uygulama projelerinin sunumu,Uygulama projelerinin sunumu,Projelerin sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler kendi konu alanlarında uygulamadaki gözlemlerine dayanarak inovatif bir iş fikir geliştirerek bunu projelendirme ve kendi işlerini kurmaları konusunda beceri kazanabilir. 9A
1.1. İnovasyon konusunda detay bilgi sahibi olur 9A
1.2. Proje yönetimi konusunda detaylı bilgi sahibi olur9A
1.3. Yeni bir iş kurma yöntemlerini öğrenir9A
2. Öğrenciler girişimcilik ve iş kurma faaliyetlerine yönelik teorileri açıklayabilir9A
2.1. Girişimcilik ve çeşitleri konusunda bilgi sahibi olur9A
2.2 Girişimcilerin özelliklerini öğrenir16, 9A
2.3. Girişimciliği etkileyen faktörleri öğrenir9A
3. İş planı oluşturma ve iş kurma süreci, girişimcilerin deneyimleri doğrultusunda ele alınır; girişimcilik kavramı irdelenebilir.9A
3.1. İş planı yapmayı öğrenir9A
3.2. İş planını sunmayı öğrenir9A
3.3. Girişimcinin başarı faktörlerini öğrenir9A
4. Pazarlama planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planı öğelerine ilişkin bütüncül bakış açısı geliştirebilir.9A
4.1. Pazarlama planı yapmayı öğrenir9A
4.2. Finansal planlama yapmayı öğrenir9A
4.3. Yönetim planlaması yapmayı öğrenir9A
5. Öğrenci kurum içerisinde iş fikirleri geliştirebilir.9A
5.1 Müşteri gelişimine yönelik analizler yapar.9A
5.2 Ürün/hizmet fikrini müşteri ihtiyaçlarına göre revize eder9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişinin özellikleri
2Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon
3İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), üretimin planlanması
6İnsan kaynakları yönetimi
7İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, insan kaynakları yönetimi
8İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan)
9Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması
10Fiyatlama stratejisi
11İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, örnek iş uygulamaları, sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme
12Uygulama projelerinin sunumu
13Uygulama projelerinin sunumu
14Projelerin sunumu
Kaynak
Entrepreneurship, 11th Edition (2020). By Robert Hisrich, Michael Peters and Dean Shepherd. McGraw Hill. Creating an Entrepreneurial Mindset: Failure IS an Option! 1st Edition (2012). By Roger Cowdrey MIBC & bookboon.com
Entrepreneurial Small Business. 6th Edition (2021). By Jerome Katz and Richard Green. McGraw-Hill/Irwin. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice 11th Edition (2019). By Donald F. Kuratko. Cengage Learning Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Edition, 9th edition Published by Pearson. 2023. Norman M Scarborough Presbyterian College; Jeffrey R. Cornwall Belmont University

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati300
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GİRİŞİMCİLİKECO3271440Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ercan KARAKEÇE, Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişinin özellikleri,Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma),İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), üretimin planlanması,İnsan kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, insan kaynakları yönetimi,İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) ,Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması,Fiyatlama stratejisi,İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, örnek iş uygulamaları, sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme,Uygulama projelerinin sunumu,Uygulama projelerinin sunumu,Projelerin sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler kendi konu alanlarında uygulamadaki gözlemlerine dayanarak inovatif bir iş fikir geliştirerek bunu projelendirme ve kendi işlerini kurmaları konusunda beceri kazanabilir. 9A
1.1. İnovasyon konusunda detay bilgi sahibi olur 9A
1.2. Proje yönetimi konusunda detaylı bilgi sahibi olur9A
1.3. Yeni bir iş kurma yöntemlerini öğrenir9A
2. Öğrenciler girişimcilik ve iş kurma faaliyetlerine yönelik teorileri açıklayabilir9A
2.1. Girişimcilik ve çeşitleri konusunda bilgi sahibi olur9A
2.2 Girişimcilerin özelliklerini öğrenir16, 9A
2.3. Girişimciliği etkileyen faktörleri öğrenir9A
3. İş planı oluşturma ve iş kurma süreci, girişimcilerin deneyimleri doğrultusunda ele alınır; girişimcilik kavramı irdelenebilir.9A
3.1. İş planı yapmayı öğrenir9A
3.2. İş planını sunmayı öğrenir9A
3.3. Girişimcinin başarı faktörlerini öğrenir9A
4. Pazarlama planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planı öğelerine ilişkin bütüncül bakış açısı geliştirebilir.9A
4.1. Pazarlama planı yapmayı öğrenir9A
4.2. Finansal planlama yapmayı öğrenir9A
4.3. Yönetim planlaması yapmayı öğrenir9A
5. Öğrenci kurum içerisinde iş fikirleri geliştirebilir.9A
5.1 Müşteri gelişimine yönelik analizler yapar.9A
5.2 Ürün/hizmet fikrini müşteri ihtiyaçlarına göre revize eder9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişinin özellikleri
2Girişimcilik süreci, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon
3İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma), birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı), pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı), üretimin planlanması
6İnsan kaynakları yönetimi
7İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı), yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, insan kaynakları yönetimi
8İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan)
9Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması
10Fiyatlama stratejisi
11İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, örnek iş uygulamaları, sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme
12Uygulama projelerinin sunumu
13Uygulama projelerinin sunumu
14Projelerin sunumu
Kaynak
Entrepreneurship, 11th Edition (2020). By Robert Hisrich, Michael Peters and Dean Shepherd. McGraw Hill. Creating an Entrepreneurial Mindset: Failure IS an Option! 1st Edition (2012). By Roger Cowdrey MIBC & bookboon.com
Entrepreneurial Small Business. 6th Edition (2021). By Jerome Katz and Richard Green. McGraw-Hill/Irwin. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice 11th Edition (2019). By Donald F. Kuratko. Cengage Learning Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Edition, 9th edition Published by Pearson. 2023. Norman M Scarborough Presbyterian College; Jeffrey R. Cornwall Belmont University

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25