Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL İŞLETMECİLİKECO3271450Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Bahar DİVRİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere firmanın iş yaptığı uluslararası pazarlarda ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevreyi anlayacak bilgi ve yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda öğrenci uluslararası işletmenin insan kaynakları yapısını, pazarlama stratejilerini, lojistiği, yabancı ülkelere giriş stratejilerini, vb. öğrenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Küresel İşletmeciliğe Giriş,Uluslararası İşletmecilik Çevresi,Küresel İşletmeciliğin Tarafları,Kültür ve Etik,Uluslararası Ticarete Giriş,Politik ve Yasal Sistemler,Ülke Gelişmişlik Düzeyleri,Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı,İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım,Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler,Global Kaynak Kullanımı,Global Pazarlama I,Global Pazarlama II,Global İnsan Kaynakları Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Öğrenci, Uluslararası işletmeleri çok merkezli biçimde analiz edebilir.16, 9A
1.1 Uluslararası işletmecilik kavramını detaylı bir şekilde irdeler.
1.2 Ulusal ve ulus ötesi şirketlerin farklarını öğrenir.
2 Uluslararası işletme ile ilgili temel etik ve çevre konularını tanımlayabilir. 16, 9A
2.1 Uluslararası çevre ve öğeleri hakkında bilgi alır.
3 Ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevrenin uluslararası işletme operasyonunu nasıl etkilediğini açıklayabilir. 16, 9A
3.1 örgütlerin siyasal güçler ve hükümetler ile ilişkisi hakkında bilgi edinir.
3.2 Çok uluslu örgütlerin birbirlerine etkisini ve global marketin niteliklerini öğrenir.
4 Uluslararası işletmecilikle ilgili temel terim ve kavramları açıklayabilir.16, 9A
4.1 Uluslararasılaşma sürecinin teknik yönünü tüm kavramları ile öğrenir.
4.2 Uluslararası ticaret ile ilgili önemli kavramları öğrenir.
5 Uluslararası giriş stratejilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle açıklayabilir.16, 9A
5.1 Ulus ötesileşme adımlarını tüm yönleri ile inceler.
5.2 Globalleşme kavramını irdeler.
6 Uluslararası ticaret teorisini tartışabilir.16, 9A
6.1 Klasik ululararasılaşma teorilerini inceler.
6.2 modern uluslararasılaşma teorilerini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Küresel İşletmeciliğe Giriş
2Uluslararası İşletmecilik Çevresi
3Küresel İşletmeciliğin Tarafları
4Kültür ve Etik
5Uluslararası Ticarete Giriş
6Politik ve Yasal Sistemler
7Ülke Gelişmişlik Düzeyleri
8Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı
9İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım
10Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler
11Global Kaynak Kullanımı
12Global Pazarlama I
13Global Pazarlama II
14Global İnsan Kaynakları Yönetimi
Kaynak
Cavusgil, T., Knight G., Riesenberger, J. (2017). International Business: The New Realities Global Edition, 4/E, Pearson Publication
Bird, A., & Mendenhall, M. E. (2016). From cross-cultural management to global leadership: Evolution and adaptation. Journal of World Business, 51(1), 115-126. Hong, E., & Sun, L. (2006). Dynamics of internationalization and outward investment: Chinese corporations' strategies. The China Quarterly, 187, 610-634. Pavlínek, P. (2012). The internationalization of corporate R&D and the automotive industry R&D of East-Central Europe. Economic Geography, 88(3), 279-310.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL İŞLETMECİLİKECO3271450Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Salı 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Bahar DİVRİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere firmanın iş yaptığı uluslararası pazarlarda ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevreyi anlayacak bilgi ve yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda öğrenci uluslararası işletmenin insan kaynakları yapısını, pazarlama stratejilerini, lojistiği, yabancı ülkelere giriş stratejilerini, vb. öğrenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Küresel İşletmeciliğe Giriş,Uluslararası İşletmecilik Çevresi,Küresel İşletmeciliğin Tarafları,Kültür ve Etik,Uluslararası Ticarete Giriş,Politik ve Yasal Sistemler,Ülke Gelişmişlik Düzeyleri,Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı,İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım,Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler,Global Kaynak Kullanımı,Global Pazarlama I,Global Pazarlama II,Global İnsan Kaynakları Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Öğrenci, Uluslararası işletmeleri çok merkezli biçimde analiz edebilir.16, 9A
1.1 Uluslararası işletmecilik kavramını detaylı bir şekilde irdeler.
1.2 Ulusal ve ulus ötesi şirketlerin farklarını öğrenir.
2 Uluslararası işletme ile ilgili temel etik ve çevre konularını tanımlayabilir. 16, 9A
2.1 Uluslararası çevre ve öğeleri hakkında bilgi alır.
3 Ekonomik, politik, kültürel ve sosyal çevrenin uluslararası işletme operasyonunu nasıl etkilediğini açıklayabilir. 16, 9A
3.1 örgütlerin siyasal güçler ve hükümetler ile ilişkisi hakkında bilgi edinir.
3.2 Çok uluslu örgütlerin birbirlerine etkisini ve global marketin niteliklerini öğrenir.
4 Uluslararası işletmecilikle ilgili temel terim ve kavramları açıklayabilir.16, 9A
4.1 Uluslararasılaşma sürecinin teknik yönünü tüm kavramları ile öğrenir.
4.2 Uluslararası ticaret ile ilgili önemli kavramları öğrenir.
5 Uluslararası giriş stratejilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle açıklayabilir.16, 9A
5.1 Ulus ötesileşme adımlarını tüm yönleri ile inceler.
5.2 Globalleşme kavramını irdeler.
6 Uluslararası ticaret teorisini tartışabilir.16, 9A
6.1 Klasik ululararasılaşma teorilerini inceler.
6.2 modern uluslararasılaşma teorilerini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Küresel İşletmeciliğe Giriş
2Uluslararası İşletmecilik Çevresi
3Küresel İşletmeciliğin Tarafları
4Kültür ve Etik
5Uluslararası Ticarete Giriş
6Politik ve Yasal Sistemler
7Ülke Gelişmişlik Düzeyleri
8Uluslararası Firmada Strateji ve Örgüt Yapısı
9İthalat, İhracat, Doğrudan Yatırım
10Birleşmeler, Lisans, Franchising ve Diğer Sözleşmeli Stratejiler
11Global Kaynak Kullanımı
12Global Pazarlama I
13Global Pazarlama II
14Global İnsan Kaynakları Yönetimi
Kaynak
Cavusgil, T., Knight G., Riesenberger, J. (2017). International Business: The New Realities Global Edition, 4/E, Pearson Publication
Bird, A., & Mendenhall, M. E. (2016). From cross-cultural management to global leadership: Evolution and adaptation. Journal of World Business, 51(1), 115-126. Hong, E., & Sun, L. (2006). Dynamics of internationalization and outward investment: Chinese corporations' strategies. The China Quarterly, 187, 610-634. Pavlínek, P. (2012). The internationalization of corporate R&D and the automotive industry R&D of East-Central Europe. Economic Geography, 88(3), 279-310.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25