Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL MUHASEBEECO2152750Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken dönemsonu işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Muhasebeye Giriş,Finansal Muhasebenin Temel Kavramları,Finansal Muhasebe Süreci ve Kullanılan Evraklar ve Tablolar,Muhasebe hesapları ve Yevmiye Kayıtları,Defteri Kebir Kayıtları,Dönen varlıklar ve Duran varlıkların kayıt işlemleri,Yabancı Kaynaklar ve Sermaye ile ilgili kayıt İşlemleri,Geçici Mizan,Dönemsonu düzeltme işlemleri,Gelir Tablosu,Kapanış İşlemleri,Kesin mizan,Kapanış Bilançosu,Monografi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finansal muhasebenin rolünü ve diğer muhasebe alanlarından farklılıklarını açıklayabilecektir. 16, 9A
1.1. Finansal muhasebesiyi açıklar9A
1.2. Finansal muhasebesinin diğer muhasebe alanlarından farkını açıklar.14, 9A
1.3. Finansal muhasebenin fonksiyonlarını değerlendirir.16, 9A
2. Finansal muhasebede kullanılan tabloları ve hesap kalemlerini açıklayabilecektir16, 9A
2.1. Bilanço ve hesap kalemlerini açıklar16, 9A
2.2. Gelir tablosunu ve hesap kalemlerini açıklar12, 9A
2.3. Gelir tablosu ve bilanço işlemlerini açıklar ve örneklendirir16, 9A
3. Dönen varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir.16, 9A
3.1. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
3.2. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder 16, 9A
3.3. Dönen varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
4. Duran varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir.16, 9A
4.1. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
4.2. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder16, 9
4.3. Duran varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
5. Yabancı kaynak hesap kalemleri ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilir.16, 9A
5.1. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
5.2. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder16, 9A
5.3. Yabancı kaynak hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Muhasebeye Girişİlgili konunun kitaptan okunması
2Finansal Muhasebenin Temel Kavramlarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Finansal Muhasebe Süreci ve Kullanılan Evraklar ve Tablolarİlgili konunun kitaptan okunması
4Muhasebe hesapları ve Yevmiye Kayıtlarıİlgili konunun kitaptan okunması
5Defteri Kebir Kayıtlarıİlgili konunun kitaptan okunması
6Dönen varlıklar ve Duran varlıkların kayıt işlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
7Yabancı Kaynaklar ve Sermaye ile ilgili kayıt İşlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Geçici Mizanİlgili konunun kitaptan okunması
9Dönemsonu düzeltme işlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
10Gelir Tablosuİlgili konunun kitaptan okunması
11Kapanış İşlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
12Kesin mizanİlgili konunun kitaptan okunması
13Kapanış Bilançosuİlgili konunun kitaptan okunması
14Monografiİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notlar
Financial Accounting, Walter T. Harrison Jr.,‎ Charles T. Horngren,‎ C. William Thomas, Pearson Education; 10th edition, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı155
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı339
Toplam İş Yükü (Saat)151
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(151/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL MUHASEBEECO2152750Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken dönemsonu işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Muhasebeye Giriş,Finansal Muhasebenin Temel Kavramları,Finansal Muhasebe Süreci ve Kullanılan Evraklar ve Tablolar,Muhasebe hesapları ve Yevmiye Kayıtları,Defteri Kebir Kayıtları,Dönen varlıklar ve Duran varlıkların kayıt işlemleri,Yabancı Kaynaklar ve Sermaye ile ilgili kayıt İşlemleri,Geçici Mizan,Dönemsonu düzeltme işlemleri,Gelir Tablosu,Kapanış İşlemleri,Kesin mizan,Kapanış Bilançosu,Monografi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finansal muhasebenin rolünü ve diğer muhasebe alanlarından farklılıklarını açıklayabilecektir. 16, 9A
1.1. Finansal muhasebesiyi açıklar9A
1.2. Finansal muhasebesinin diğer muhasebe alanlarından farkını açıklar.14, 9A
1.3. Finansal muhasebenin fonksiyonlarını değerlendirir.16, 9A
2. Finansal muhasebede kullanılan tabloları ve hesap kalemlerini açıklayabilecektir16, 9A
2.1. Bilanço ve hesap kalemlerini açıklar16, 9A
2.2. Gelir tablosunu ve hesap kalemlerini açıklar12, 9A
2.3. Gelir tablosu ve bilanço işlemlerini açıklar ve örneklendirir16, 9A
3. Dönen varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir.16, 9A
3.1. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
3.2. Dönen Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder 16, 9A
3.3. Dönen varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
4. Duran varlık hesap kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilecektir.16, 9A
4.1. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
4.2. Duran Varlık kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder16, 9
4.3. Duran varlık hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
5. Yabancı kaynak hesap kalemleri ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilir.16, 9A
5.1. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini yevmiye defterine kaydeder16, 9A
5.2. Yabancı kaynak kalemlerinin yevmiye işlemlerini defteri kebire kaydeder16, 9A
5.3. Yabancı kaynak hesaplarının değerleme işlemlerini yapar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Muhasebeye Girişİlgili konunun kitaptan okunması
2Finansal Muhasebenin Temel Kavramlarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Finansal Muhasebe Süreci ve Kullanılan Evraklar ve Tablolarİlgili konunun kitaptan okunması
4Muhasebe hesapları ve Yevmiye Kayıtlarıİlgili konunun kitaptan okunması
5Defteri Kebir Kayıtlarıİlgili konunun kitaptan okunması
6Dönen varlıklar ve Duran varlıkların kayıt işlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
7Yabancı Kaynaklar ve Sermaye ile ilgili kayıt İşlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Geçici Mizanİlgili konunun kitaptan okunması
9Dönemsonu düzeltme işlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
10Gelir Tablosuİlgili konunun kitaptan okunması
11Kapanış İşlemleriİlgili konunun kitaptan okunması
12Kesin mizanİlgili konunun kitaptan okunması
13Kapanış Bilançosuİlgili konunun kitaptan okunması
14Monografiİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notlar
Financial Accounting, Walter T. Harrison Jr.,‎ Charles T. Horngren,‎ C. William Thomas, Pearson Education; 10th edition, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25